edu.klimaka.gr

Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στο CERN 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ CERN 2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/176169Δ2/24-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ B
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πασχαλίδου Α.
Βάρλα Ά.
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-3442238
210-3443272
210-3443273

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 169480/Δ2/15-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στo αίτημα της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής σεμιναρίου του CERN, που αφορά σε επιμόρφωση μαθητών/τριών στο CERN, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-2021.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN, μέσω του προγράμματος HSSIP (High School Students Internship Programme), δίνει τη δυνατότητα σε νέους/ες μαθητές/τριες από έξι προσκεκλημένες χώρες ετησίως (για το έτος 2021 περιλαμβάνεται και
η Ελλάδα) να εργαστούν οι ίδιοι/ες στο περιβάλλον του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου-CERN. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εκπαίδευση αφορά 24 μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου όλης της χώρας, οι οποίοι/ες θα έχουν κλείσει τα 16 χρόνια μέχρι τις 29 Αυγούστου
2021 και μεγαλύτεροι/ες, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας, τον Σεπτέμβριο 2021 και θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων (από 12 Σεπτεμβρίου 2021 έως 25 Σεπτεμβρίου 2021). Οι μαθητές/τριες θα επιλεγούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και θα συνοδεύονται από δύο συνοδούς καθηγητές/τριες οι οποίοι/ες επίσης θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια.

Επισυνάπτεται έγγραφο της Επιτροπής με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

α. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών.

β. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

γ. Οι διαδικασίες προετοιμασίας των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο CERN να γίνονται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

δ. Η οργάνωση της προετοιμασίας και της μετάβασης των μαθητών/τριών στο CERN να γίνει με ευθύνη της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής του CERN.

ε. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

στ. Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

ζ. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα διανεμηθεί στους μαθητές που θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις του CERN να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

η. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., στην κα. Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και στην ιστοσελίδα https://hssip.web.cern.ch/ .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


CERN
Εuropean Organization for Nuclear Research

Θέμα: Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN, που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας, έχει επιλέξει για το 2021, 6 από τα 23 κράτη-μέλη μεταξύ αυτών την Ελλάδα για να εκπαιδεύσει 24 Έλληνες μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου (δημόσιου ή ιδιωτικού).

Πρόκειται για το πρόγραμμα HSSIP (= High School Students Internship Programme), το οποίο σκοπεύει να δώσει την δυνατότητα σε νέους μαθητές να εργαστούν οι ίδιοι στο περιβάλλον του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου-CERN. Το πρόγραμμα προσπαθεί να ενθαρρύνει την περιέργεια των μαθητών Λυκείου για μάθηση και να τους παρακινήσει να αναλάβουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη, τη μηχανική ή άλλο θέμα που σχετίζεται με την βασική έρευνα. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα με έξι προσκεκλημένες χώρες ετησίως.

Το CERN δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου να εργαστούν στο διεθνές ερευνητικό εργαστηριακό περιβάλλον, με εργαστηριακή εξάσκηση, δικές τους προτάσεις και ιδέες και παρέχει ένα πρόγραμμα πλαισίων για να αναδείξει την έρευνα του CERN και το πρόγραμμα Genève Internationale.

Ημερομηνίες υλοποίησης προγράμματος για την Ελλάδα: 12 Σεπτεμβρίου 2021 έως 25 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το CERN. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

α) Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων μαζί με τους συνοδούς καθηγητές και μέχρι τα 500 CHF/άτομο.

β) Την διαμονή στον ξενώνα του CERN.

γ) Κάρτες γευμάτων για τα εστιατόρια του CERN και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

δ) Εισητήριο διάρκειας 2 εβδομάδων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Γενεύης (Ζώνη 10).

Οι 24 μαθητές/-τριες θα συνοδεύονται από δύο Έλληνες καθηγητές/-τριες-συνοδούς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Μαθητές/-τριες Α΄ ή Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, οι οποίοι έχουν κλείσει τα 16 χρόνια μέχρι τις 29 Αυγούστου 2021 και μεγαλύτεροι
 • Δεν προέρχονται από τις τάξεις των τελειόφοιτων, δηλ. από την Γ΄ Λυκείου, κατά την διάρκεια υποβολής της αίτησης
 • Βαθμολογίες πάνω από 18 στην Φυσική, Μαθηματικά και Χημεία, την σχολική χρονιά 2019-2020 και το Α΄τετράμηνο του 2021, καθώς και μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 18.5
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower
 • Ελληνική υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα (τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη) και φοίτηση σε Γυμνάσιο-Λύκειο της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια
 • Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης (μόνο για όσους επιλεγούν)
 • Δήλωση συγκατάθεσης των γονέων (μόνο για όσους επιλεγούν)
 • Συστατική επιστολή από το σχολείο τους (μπορεί να υποβληθεί και στα ελληνικά)
 • Σύντομο σημείωμα στα Αγγλικά, μέχρι 200 λέξεις, όπου οι υποψήφιοι θα καταθέτουν γιατί επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα HSSIP
 • Ένα βίντεο 1-2 λεπτών, στα Αγγλικά, που ο κάθε μαθητής/-τρια θα παρουσιάζει τον εαυτό του και τους λόγους που θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών που θα προταθούν από τα σχολεία τους, θα πρέπει να υποβληθούν από τις 30 Μαρτίου 2021 έως 10 Απριλίου 2021, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: https://indico.cern.ch/event/856125/manage/registration/58601/form/

Κάθε σχολείο μπορεί να προτείνει έναν μόνο μαθητή ή μαθήτρια. Οι αιτήσεις καταχωρούνται από τον Διευθυντή του σχολείου ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό του σχολείου, σε συνεργασία με τον προτεινόμενο μαθητή/-τρια, αποκλειστικά από το e-mail του σχολείου. Ο προτεινόμενος μαθητής/-τρια απαντά μόνος του στις ερωτήσεις της αίτησης που αφορούν τους μαθητές και τις παραδίδει στον Διευθυντή του σχολείου για την καταχώρηση.

Διαδικασία επιλογής:

Θα ληφθεί μέριμνα να αντιπροσωπεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γεωγραφική διασπορά), θα τηρηθεί η αναλογία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (50%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος).

Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν την λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, Ευάγγελο Γαζή, Καθηγητή ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Σταυρούλα Κώτση, Υπεύθυνη του High-School Students Internship Programme και την Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλείεται η δικαστική οδός. Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως για το αποτέλεσμα της αίτησης συμμετοχής τους.

Συνοδοί καθηγητές

Τους 24 μαθητές θα συνοδεύουν δύο καθηγητές ή καθηγήτριες, οι οποίοι θα ταξιδεύσουν μαζί με τους μαθητές Λυκείου, θα μένουν μαζί τους στους ξενώνες του CERN και θα υποστηρίζουν τους μαθητές για τη διεξαγωγή των πρότζεκτ τους καθώς και όταν εκτελούν το κοινωνικό πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση των συνοδών εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τα α, β, γ, δ που ισχύουν για τους συμμετέχοντες μαθητές. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει:

 • Να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04-01 (ειδικότητας Φυσικού)
 • Να έχουν επιμορφωθεί στο CERN, ώστε να έχουν εμπειρία της λειτουργίας και των προγραμμάτων του οργανισμού.
 • Να προέρχονται από τα σχολεία που θα επιλεγούν οι μαθητές
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower
 • Να διδάσκουν σε ΓΕΛ την σχολική χρονιά 2020-2021 τουλάχιστον
 • Εμπειρία σε συντονισμό και καθοδήγηση ομάδων με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του CERN π.χ. πρόγραμμα A Beamline for schools κ.α.

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Απριλίου 2021, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: https://indico.cern.ch/event/856125/manage/registration/58721/form/##section653186

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση: https://hssip.web.cern.ch/, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εμμανουήλ Τσεσμελής
Ευάγγελος Γαζής
Σταυρούλα Κώτση
Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη

Σχετικά Άρθρα