ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ : Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας - Τα βότανα στη ζωή μας

Εκτύπωση  

ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
"Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας" - "Τα Βότανα στη ζωή μας"

"Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας"

Αρ.Πρωτ.133/Φ22ε/17-12-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Δ/νση : Μακρινίτσα Πηλίου ΤΚ 37011
ιστοσελίδα : http://kpe-makrin.mag.sch.gr
e-mail : mail(ΑΤ)kpe-makrin.mag.sch.gr
Πληροφορίες : Γούλα Μαρία
Τηλέφωνο : 24280 - 69040 & 90010
FAX : 24280 - 90010

ΘΕΜΑ: Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» .

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε στις 09/11/2009 με αρ. Πρωτ. 132113/Γ7. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

α) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο. (για τα ήδη μέλη του δικτύου)

β) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο. (για νέα μέλη του δικτύου)

Δικαίωμα αίτησης παραμονής ή ένταξης έχουν τα σχολεία που πρόκειται να υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά 2019-2020, σχετικό πρόγραμμα με τη θεματολογία του Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του δικτύου: https://petrogefyra.webnode.gr

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν στο δίκτυο, πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση φόρμα μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.
https://docs.google.com/forms/d/1JbTjOLTTNS6ynRGtnYCQU26vl1vK671K19WM7PmBRc4/edit

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη του δικτύου και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά

Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.
Μακέλη Γραμματή


«Τα βότανα στη ζωή μας»

Αρ.Πρωτ.253/Φ22Ζ/24-10-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Δ/νση : Μακρινίτσα Πηλίου ΤΚ 37011
ιστοσελίδα : http://kpe-makrin.mag.sch.gr
e-mail : mail(ΑΤ)kpe-makrin.mag.sch.gr
Πληροφορίες : Γκουντούμα Μαρία, Σπανοπούλου Κατερίνα
Τηλέφωνο : 24280 - 69040 & 90010
FAX : 24280 - 90010

ΘΕΜΑ: Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα βότανα στη ζωή μας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Βότανα στη ζωή μας» το οποίο ιδρύθηκε στις 25/01/2016 με αρ. πρωτ. 11487/Δ2.

Οι σκοποί και στόχοι του, προτεινόμενες θεματικές και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο του Ε.Θ.Δ. !Ίttp://111voιana.νveeblv.co111/.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

1. Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο (για τα υπάρχοντα μέλη του δικτύου)

2. Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο (για νέα μέλη του δικτύου)

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι τις 6/11/2017 με fax στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Οι αιτήσεις θα σταλούν από τους υπεύθυνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, με fax, στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, μέχρι την 10/11/2017.

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη του δικτύου και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Η υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.
Μακέλη Γραμματή


Εκτύπωση