Διεθνές Θεματικό Δίκτυο : Oικολογικά Σχολεία"

Εκτύπωση  
Pin It

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.21405/Φ.22.6/21-11-2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 324
Τ.Κ. : 153 41 Αγ. Παρασκευή
FaxNo: 2106000870
Πληροφορίες : 2106399597, 6934097785
Πετρίδου Βαρβάρα, Υπεύθυνη Π.Ε,
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
του Δ.Θ.Δ. «Οικολογικά Σχολεία»
e-mail: grpere(ΣΤΟ*dide-v-ath.att.sch.gr
Ιστολόγιο : blogs.sch.gr/grperekvath

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήναςως Συντονιστικός φορέας τουΔιεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ. και σε συνέχεια της ανανέωσης της λειτουργίας του για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 13918/Δ2/27-01-2017 επισυναπτόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

προσκαλεί:

α) τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματολογία του Δικτύου να ενταχθούν στο Δίκτυο και

β) τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό κατά το προηγούμενο σχολικό έτος να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους.Οι εκπαιδευτικοί των παλαιότερα ενταγμένων σχολείων, συνδέονται με τους κωδικούς τους, κάνουν απλά δήλωση θέματος και το αποδεικτικό της δήλωσης το προωθούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (εφόσον κατά το τρέχον σχολικό έτος εξακολουθούν να υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματολογία του Δικτύου).

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» αποτελεί Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία και των δύο  εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο υπάρχουν στην ιστοθέση http://www.ecoschools.gr/ecoschools/about.

Ενδεικτικό  εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος  μπορείτε να βρείτε στην ιστοθέση https://www.ecoschools.gr/ecoschools/material

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται:

 α) να μελετήσουν τη διαδικασία υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο του Δικτύου

β) να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο : https://ecoschools.gr/ecoschools/application

γ) Να ενημερώσουν για την αίτησή τους στο Δ.Θ.Δ. τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. ή Δ.Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η σχολική τους μονάδα.

 Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Βαρβάρα Πετρίδου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
Αθανάσιος Φαλούκας
Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ)
Νίκης 20, Αθήνα, 10557
Τηλ: 210-3224-944, Fax: 210-3225-285
Email education(ΣΤΟ)eepf.gr,
Ιστοσελίδα: www.eepf.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Τα «Οικολογικά σχολεία» είναι ένα Θεματικό Δίκτυο Π.Ε., εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Απόφαση αρ. πρ. 13918/Δ2/27-01-2017, με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης B’Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Οι 5 βασικές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το Πρόγραμμα είναι: Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα, Αειφόρο Σχολείο και Σχολική Αυλή.

Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από την ΕΕΠΦ για το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5 –18 (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ), το οποίο προσαρμόζεται στην αντίστοιχη ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη, δηλαδή να συνδυάσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση μέσα στην τάξη με δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους εντός και εκτός σχολικού κτιρίου. Μέσα από τις διάφορες προτεινόμενες δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Τα σχολεία που συμμετέχουν πρέπει να υιοθετήσουν ως μεθοδολογία τους άξονες του προγράμματος:

1. Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής στο σχολείο, η οποία αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα, μαθητές, και από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, της Δημοτικής Αρχής και του τεχνικού προσωπικού.

Η επιτροπή ασχολείται με:
2. Έρευνα του σχολικού χώρου σε σχέση με τα θέματα Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα, Σχολική Αυλή, Καταναλωτισμός.

3. Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο.

4. Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης.

5. Δημιουργία ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο.

6. Σύνδεση του Προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Δίνονται συμβουλές ώστε η περιβαλλοντική εκπαίδευση να συνδυάζεται με το σχολικό πρόγραμμα.

7. Ενημέρωση Σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες για το Δίκτυο υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ, www.eepf.gr, καθώς και στη Διεθνή ιστοσελίδα http://www.ecoschools.global . Κάθε μήνα, η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή παρουσιάζει στα newsletter της τα νέα του Προγράμματος στο διεθνή χώρο καθώς και εργασίες σχολείων από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες μέλη. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες άλλων σχολείων και να τις υιοθετήσουν.

Για συμμετοχή στο Δίκτυο, τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, στο τηλέφωνο 210 3224944, στο φαξ 210 3225285, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Διεθνές Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διαχρονικό πρόγραμμα. Προτείνεται η επεξεργασία μίας μόνο θεματικής ενότητας κάθε χρόνο ώστε τα παιδιά να κατανοούν τα διάφορα προβλήματα και θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

Είναι απαραίτητο η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου να ενημερώνεται τακτικά για τα βήματα που ακολουθούνται από τα σχολεία και για τις δράσεις τους, και να παραλαμβάνει στο τέλος του χρόνου εργασίες των μαθητών, ενδεικτικές των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το παραγόμενο από το σχολείο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να φέρει το σήμα και τον τίτλο του Δικτύου "Οικολογικά Σχολεία". Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβάλετε το πρόγραμμά σας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού σας.

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει ένα σημαντικό τμήμα των προβλεπομένων δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης και αφού αξιολογηθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου, ονομάζεται "Οικολογικό Σχολείο" και επιβραβεύεται με τη Σημαία του Δικτύου. Μετά από δύο χρόνια από την βράβευσή του, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί να συνεχίζει να φέρνει επάξια τον τίτλο του.

Συντονιστικός Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης
Β’Αθήνας,

2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης,

3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Διευθύντρια 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών,

4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής,

5. Μέλος: Κατερίνα Μπαζίγου, Αν. Τμηματάρχης τμήματος Δ΄ Π.Ε . της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

6. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος,

7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας,

8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου,

9. Μέλος: Χριστίνα Νομικού, Διευθύντρια 7ου Δ.Σ Αγίου Δημητρίου

Με τη στήριξη του
“JOHN S.FAFALIOS
FOUNDATION”


Αρ.Πρωτ.13918/Δ2/27-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: t05sde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Μπαζίγου
Σ. Λαπατά, Μ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 3442573
FAX: 210 3443390

ΘΕΜΑ: Ανανέωση λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία»

Σε απάντηση του υπ` αριθ. πρ. 4105/Δ2/11-01-2017 εισερχόμενου έγγραφου και έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2.Την υπ’ αριθ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
3.Την υπ’ αριθ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
4.Την υπ’ αριθ. 47587/Γ7/16-05-2003 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/03-06-2003), Y.A. με θέμα «Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων….. και μη κυβερνητικές οργανώσεις».
5.Την υπ’ αριθ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. με θέμα «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
6.Την υπ’ αριθ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: « Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
8.Την υπ’ αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654Β/τ. β’/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
9.Τo υπ’ αριθ. 1217/20-12-2016 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την ανανέωση της λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», στο οποίο συμμετέχουν Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών, αυριανών πολιτών, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την διαμόρφωση θετικής στάσης για την αντιμετώπισή τους μέσα από την ολική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας.

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Π.Ε. σε όλο τον κόσμο, με 16 εκατομμύρια μαθητές και 1,2 εκατ. εκπαιδευτικούς σε 64 χώρες. Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE - Foundation for Environmental Education) και στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου από το 2013-2016, υλοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και 6 σεμινάρια – συναντήσεις εκπαιδευτικών του Δικτύου, των συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων ΚΠΕ απ' όλη τη χώρα. Επίσης το Δεκέμβριο του 2016 για την επιτυχημένη συμμετοχή και δράση τους στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία, βραβεύτηκαν 110 σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Η ανανέωση λειτουργίας εγκρίνεται για τρία έτη, δηλαδή για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

Συντονιστικός φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Τακτικά Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου:

1. Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθηνας

2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της ΕΕΠΦ

3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Αντιόπη Φραντζή, Διευθύντρια 70ου Δ.Σ Αθηνών

4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Βαρβάρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

5. Μέλος: Κατερίνα Μπαζίγου, Αν. Τμηματάρχης τμ. Δ’ Π.Ε . της Δ/νσης Σπουδών Προγρ/των και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Μέλος: Κώστας Καρτάλης, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Περιβάλλοντος

7. Μέλος: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

8. Μέλος: Αντώνης Ντάνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου

9. Μέλος: Χριστίνα Νομικού, Διευθύντρια 7ου Δ.Σ Αγίου Δημητρίου

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε και στο Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε και του Τμήματος Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση