edu.klimaka.gr

7ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Στατιστική ΕΛΣΤΑΤ 2023 2024

7ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/125518/Δ2/01-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email: spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αγγέλου Ε. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο:210-344.2894 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3442242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων με τίτλους: «7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Στατιστική» για μαθητές/τριες Δ.Ε. και «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. και Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετ.:Τα με αρ. πρωτ. 112775/ΓΔ4/09-10-2023 και 112779/ΓΔ4/09-10-2023 εισερχόμενα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στα με αρ.πρωτ.εισ.ΙΕΠ 39051/04-07-2023 και 39050/04-07-2023 αιτήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του «7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εκτός σχολικού ωραρίου και του Προγράμματος των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄-Στ΄ τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σκοπός του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη Στατιστική, να ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία τους και να αναδείξει τον ρόλο της Στατιστικής στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν έως και τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α’: Μαθητές Λυκείων
 • Κατηγορία Β’: Μαθητές Γυμνασίων

Για κάθε ομάδα υπάρχει ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την εγγραφή της ομάδας στον διαγωνισμό (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής), την παροχή πληροφοριών στα μέλη της, την επίβλεψη των εργασιών και την καθοδήγησή τους, καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν στις 20 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 15 Ιανουαρίου 2024.

Οι δύο πρώτες ομάδες, ανά κατηγορία, του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον 7o Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα κληθούν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο, στο οποίο, χρησιμοποιώντας επίσημα στατιστικά στοιχεία, θα πραγματεύονται ένα θέμα που θα ανακοινωθεί από τη Eurostat.

Βραβεία θα απονεμηθούν στις πέντε πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας για το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού, καθώς και στις νικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού επιπέδου του διαγωνισμού, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές, το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες, τόσο του Πανελλήνιου, όσο και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική, είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ ενημερώνει/επιμορφώνει τους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με:

 • τη σημασία και τη χρησιμότητα των στατιστικών για την κοινωνία, το έργο και τον ρόλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
 • τα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών, από τον σχεδιασμό των ερευνών έως τη διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων, και
 • την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου αυτοί/ές να εξοικειωθούν με τον τρόπο αναζήτησης των στατιστικών στοιχείων.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική περίοδο του σχολικού έτους. Η ενημέρωση/επιμόρφωση που περιλαμβάνεται σε αυτό θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε κτήριο της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και στον νομό Ροδόπης όπου εισηγητές από την ΕΛΣΤΑΤ θα μεταβούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η έγκριση για τον Διαγωνισμό και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δίδεται για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 2. Να μην προκύπτει, είτε από τον Διαγωνισμό είτε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και του εκπαιδευτικού προγράμματος, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των δράσεων.
 5. Να υπάρξει η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον διαγωνισμό, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ειδικότερα για τον Διαγωνισμό:
 6. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον Διαγωνισμό, καθώς και η συμμετοχή τους σε αυτόν, να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 7. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 8. Η διάκριση των μαθητών/τριών στο ευρωπαϊκό στάδιο του Διαγωνισμού δεν λογίζεται ως διάκριση σε Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών και δεν οδηγεί σε εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
 9. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 10. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
 11. Οι αντιπρόσωποι της ΕΛΣΤΑΤ που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι αποκλειστικά τα άτομα, για τα οποία έχει αποσταλεί βιογραφικό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική», από τον Οκτώβριο 2023 έως και τον Μάρτιο 2024.

Ο «7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική» απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας και αποσκοπεί στη γνωριμία τους με τις αρχές της στατιστικής επιστήμης και τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών. Παράλληλα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης, αξιοποίησης και επικοινωνίας των δεδομένων απέναντι στην συνεχώς αυξανόμενη παραπληροφόρηση, η οποία οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Επιπροσθέτως, οι επιβλέποντες καθηγητές ενημερώνονται για νέα εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία της στατιστικής στα σχολεία.

Συμμετοχές – Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες που αποτελούνται από έναν έως και τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α’: Μαθητές Λυκείων
 • Κατηγορία Β’: Μαθητές Γυμνασίων

Για κάθε ομάδα υπάρχει ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την εγγραφή της ομάδας στον διαγωνισμό (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής), την παροχή πληροφοριών στα μέλη της, την επίβλεψη των εργασιών και την καθοδήγησή τους, καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν στις 20 Οκτωβρίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 15 Ιανουαρίου 2024.

Οι δύο πρώτες ομάδες, ανά κατηγορία, του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον 7o Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα κληθούν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο, στο οποίο, χρησιμοποιώντας επίσημα στατιστικά στοιχεία, θα πραγματεύονται ένα θέμα που θα ανακοινωθεί από τη Eurostat.

Βραβεία θα απονεμηθούν στις πέντε πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας για το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού, καθώς και στις νικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού επιπέδου του διαγωνισμού, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές, το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες, τόσο του Πανελλήνιου, όσο και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική, είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024.

Σας προσκαλούμε, για μια ακόμα χρονιά, να ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της Στατιστικής!

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!

 


Γενικοί Κανόνες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική που διοργανώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

1. Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική που διοργανώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι ακόλουθοι:

 • Να κινήσει την περιέργεια και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Στατιστική.
 • Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της Στατιστικής, προωθώντας την εφαρμογή στην πράξη των στατιστικών γνώσεων των μαθητών, με τη χρήση στατιστικών στοιχείων.
 • Να αναδείξει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τον ρόλο της Στατιστικής στους διάφορους τομείς της κοινωνίας, καθιστώντας τη, γνωστή ως μια πανεπιστημιακή σπουδή.
 • Να προωθήσει την ομαδική εργασία και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.

2. Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

Κατηγορία A: Μαθητές Λυκείων
Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίων

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή από την εκπαιδευτική μονάδα που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που προέρχονται από την ίδια εκπαιδευτική μονάδα, αλλά ούτε και στον αριθμό των ομάδων υπό την εποπτεία του ίδιου εκπαιδευτικού.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των μαθητών σε περισσότερες από μία ομάδες.

3. Εγγραφή

Οι επιβλέποντες καθηγητές των ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή της ομάδας τους στην ιστοσελίδα https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024

Η εγγραφή προϋποθέτει τη συμπλήρωση όλων των πεδίων στη σχετική φόρμα. Οι συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να αποστέλλουν τυχόν ερωτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

4. Αντικείμενο των εργασιών (assignments)

Οι συμμετέχουσες ομάδες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική θα διαγωνισθούν σε δύο στάδια. Οι ομάδες που θα προκριθούν στο πρώτο στάδιο θα συμμετάσχουν στο δεύτερο. Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο θα είναι υποψήφιες για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Η εργασία του 1ου σταδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή.

Η εργασία του 2ου σταδίου θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Δεν απαιτείται η μετακίνηση των ομάδων, προκειμένου να διαγωνισθούν σε οποιαδήποτε από τα δύο στάδια, καθώς ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου.

Πρώτο στάδιο εξέτασης:

Ι. Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα, σε κάθε κατηγορία, να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις, διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, που σχετίζονται με την κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών, την ερμηνεία γραφημάτων κλπ.

ΙΙ. Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις που αφορούν σε στατιστικά στοιχεία. Αυτό θα απαιτεί ικανότητα πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), της Eurostat, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους άλλων εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Τεστ για τη χρήση infographics, ως πηγές επίσημων στατιστικών δεδομένων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις που αφορούν σε αναζήτηση στατιστικών στοιχείων μέσα από infographics της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat (διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα).

Δεύτερο στάδιο εξέτασης:

Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών

Στο στάδιο αυτό κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων σε excel, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα δοθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες ερωτήσεις προς διερεύνηση, καθώς και σχετική λίστα με προτεινόμενα εργαλεία ανάλυσης. Το σύνολο δεδομένων θα επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, κατ’ επιλογή των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα υποβληθούν, από τις ομάδες, σε παρουσίαση Power Point και θα παραδοθούν σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Περιεχόμενα - δομή της παρουσίασης
 • Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας/ανάλυσης
 • Μεθοδολογία εργασίας: εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τεχνικές ανάλυσης πληροφοριών κλπ.
 • Αποτελέσματα: πίνακες, γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα αναλύσεων κλπ.
 • Συμπεράσματα

Στην παρουσίαση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί μία αρχική διαφάνεια, όπου θα αναφέρεται το όνομα της διαγωνιζόμενης ομάδας και η κατηγορία στην οποία συμμετέχει, η εκπαιδευτική μονάδα και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η μονάδα αυτή.

Η παρουσίαση, σε μορφή PDF, με τα αποτελέσματα της δεύτερης εργασίας θα πρέπει να έχει συνολικά μέχρι οκτώ (8) διαφάνειες (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής με τις πληροφορίες που αφορούν στην ομάδα). Το αρχείο PDF θα φέρει το όνομα της διαγωνιζόμενης ομάδας και θα πρέπει να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός της δοθείσης προθεσμίας.

Στο στάδιο αυτό κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων σε excel, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα δοθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες ερωτήσεις προς διερεύνηση, καθώς και σχετική λίστα με προτεινόμενα εργαλεία ανάλυσης. Το σύνολο δεδομένων θα επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, κατ’ επιλογή των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα υποβληθούν, από τις ομάδες, σε παρουσίαση Power Point και θα παραδοθούν σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει μόνο τα εκτυπώσιμα τμήματα του PDF αρχείου. Στοιχεία, όπως σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες, ενσωματωμένα βίντεο κλπ., δε θα θεωρηθούν μέρος της εργασίας και, ως εκ τούτου, δε θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση.

Η ανάλυση θα πρέπει να περιορισθεί στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και στα συγκεκριμένα θέματα προς διερεύνηση. Καμία εργασία δε θα γίνει αποδεκτή, εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, καθώς, επίσης, και εκείνες στις οποίες έχουν προστεθεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της βάσης δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λίστα με τα προτεινόμενα εργαλεία ανάλυσης.

5. Κριτήρια αξιολόγησης

Πρώτο στάδιο εξέτασης

Καθένα από τα τρία (3) τεστ της πρώτης εξέτασης θα αξιολογηθούν με όρους επιτυχίας και αποτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σωστή απάντηση παίρνει έναν (1) βαθμό, σε μία λανθασμένη απάντηση αφαιρούνται 0,33 βαθμοί και μία ερώτηση χωρίς απάντηση δεν παίρνει βαθμό. Ο μεγαλύτερος βαθμός για καθένα από τα τρία (3) τεστ θα είναι το δέκα (10).

Το αποτέλεσμα του 1ου σταδίου εξέτασης κάθε διαγωνιζόμενης ομάδας θα εξαχθεί υπολογίζοντας τον αριθμητικό μέσο όρο όλων των βαθμών που πήρε η ομάδα σε καθένα από τα τρία (3) τεστ. Ο μεγαλύτερος βαθμός αυτού του σταδίου είναι το 10. Με αυτόν τον τρόπο, θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για το 1ο στάδιο εξέτασης γίνεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Διαγωνισμού.

Στη συνέχεια ορίζεται από τους διοργανωτές η βάση για την πρόκριση των ομάδων στο 2ο στάδιο (δηλαδή ορίζεται το κατώφλι της βαθμολογίας πάνω από το οποίο προκρίνονται οι ομάδες στο 2ο στάδιο του Διαγωνισμού). Η βάση παράγεται συναρτήσει του πλήθους των συμμετεχουσών ομάδων και της απόδοσής τους στα τεστ. Ο αριθμός των προκρινόμενων ομάδων πρέπει να είναι τόσος ώστε να επιτρέπει στους αξιολογητές να ολοκληρώσουν την βαθμολόγηση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι ομάδες που ισοβαθμούν στα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου, προκρίνονται όλες στη δεύτερη φάση, εφόσον βρίσκονται πάνω από το οριζόμενο κάθε φορά κατώφλι.

Για όσες ομάδες συνεχίζουν στο 2ο στάδιο εξέτασης, ο βαθμός του 1ου σταδίου εξέτασης θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας με συντελεστή 25%.

Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα πρόκρισης, το οποίο θα παραχθεί αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δεύτερο στάδιο εξέτασης

Κατά την αξιολόγηση του αρχείου PDF του 2ου σταδίου εξέτασης θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Η μορφή της παρουσίασης (20%)

 • Η μορφή της είναι δομημένη καλά σε παραγράφους (σε σειρά),
 • Η παρουσίαση είναι σαφής και μπορεί εύκολα να διαβαστεί (σαφήνεια εξηγήσεων σε κάθε τομέα, θέματα οπτικοποίησης)
 • Υπάρχουν αναφορές σε πηγές / βιβλιογραφία

- Η επάρκεια της προτεινόμενης ανάλυσης σε συνάρτηση με τους στόχους (20%)

 • Η παρουσίαση έχει σαφή στόχο
 • Υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι δευτερεύοντες στόχοι
 • Υποστηρίζεται το ενδιαφέρον για τη μελέτη των προτεινόμενων στόχων
 • Τα αναλυθέντα δεδομένα είναι κατάλληλα για τη μελέτη των καθορισμένων στόχων

- Η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και η ανάλυση των δεδομένων (40%)

 • Υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ των πινάκων και των γραφημάτων
 • Οι πίνακες και τα γραφήματα έχουν σχόλια έτσι ώστε να επισημαίνονται οι πιο σχετικές πληροφορίες
 • Τα διαγράμματα είναι κατάλληλα και βοηθούν στην επίτευξη και την υποστήριξη των συμπερασμάτων
 • Οι λόγοι για τη χρήση κάθε στατιστικού δείκτη εξηγούνται
 • Η ανάλυση που θα διεξαχθεί θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων

- Η επεξήγηση των ευρημάτων (εξαγωγή συμπερασμάτων) (20%)

 • Υπάρχει ένα μόνο συμπέρασμα ανά στόχο, καθώς και ένα γενικό συμπέρασμα.
 • Υπάρχει επισήμανση σχετικά με τους περιορισμούς των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση (σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί)

Ο βαθμός του 2ου σταδίου εξέτασης θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας με συντελεστή 75%.

Τελικός βαθμός

Ο τελικός βαθμός θα υπολογιστεί, με το πολύ τρία (3) δεκαδικά ψηφία, ως εξής:

Τελικός βαθμός = 0,25 Χ βαθμός 1ου σταδίου εξέτασης + 0,75 Χ βαθμός 2ου σταδίου εξέτασης.

Νικήτρια ομάδα του Εθνικού Διαγωνισμού θα αναδειχθεί η ομάδα κάθε κατηγορίας που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό. Οι επόμενες τέσσερις (4) ομάδες από κάθε κατηγορία θα θεωρηθούν φιναλίστ στην κατηγορία τους, θα λάβουν βραβείο και θα συμμετάσχουν στην τελετή βράβευσης.

6. Βραβεία

Με την ολοκλήρωση του εθνικού διαγωνισμού, το κάθε μέλος καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής των πέντε πρώτων ομάδων κάθε κατηγορίας (κατηγορία Α και κατηγορία Β), θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:

➢ 1η θέση: ο καθηγητής ένα laptop και οι μαθητές από ένα tablet
➢ 2η και 3η θέση: καθηγητής και μαθητές από ένα smart watch
➢ 4η και 5η θέση: καθηγητής και μαθητές από έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο
➢ Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat
➢ Δίπλωμα νικητή

Η ημερομηνία και ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης θα ανακοινωθεί στις νικήτριες ομάδες. Τυχόν έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης των νικητριών ομάδων θα καλυφθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. Για τους μαθητές που είναι κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο ταξιδιού για την τελετή απονομής των βραβείων, ο καθηγητής θα πρέπει να λειτουργήσει ως εξουσιοδοτημένος κηδεμόνας τους και να αναλάβει πλήρως την ευθύνη τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στον τόπο βράβευσης.

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες νικήτριες ομάδες έχουν επιβλέποντα τον ίδιο καθηγητή, ο τελευταίος θα λάβει ένα μόνο βραβείο, το μεγαλύτερο σε αξία

7. Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική 2020 - 2021 θα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη που θα προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση και η διασφάλιση της συνοχής και της συνάφειας των ερωτήσεων των τεστ του 1ου σταδίου του Διαγωνισμού με τη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου.

8. Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική 2021 - 2022 θα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη που θα προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα (1) μέλος από την ακαδημαϊκή στατιστική κοινότητα και ένα (1) μέλος από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και αρμόδιος του συντονισμού και της ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Έργο της Επιτροπής είναι:
1) Η αξιολόγηση των εργασιών του 2ου σταδίου του Διαγωνισμού.
2) Η κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας των ομάδων που προκρίθηκαν στο 2ο στάδιο

Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική.

Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα της αλλαγής μέλους της Επιτροπής σε οποιαδήποτε φάση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

9. Ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης

Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στους νικητές και τους φιναλίστ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024 την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού.

10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων διαγωνισμών

Οι βραβευθείσες εργασίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024 με το όνομα των ομάδων, την εκπαιδευτική μονάδα από την οποία προέρχονται, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να αποδεχθούν αυτούς τους κανόνες και να επιτρέψουν τη δημοσίευση των εργασιών τους. Όλο το αρχειακό υλικό που θα παρουσιασθεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική θα τηρηθεί στην ΕΛΣΤΑΤ.

11. Χρονοδιάγραμμα

Περίοδος εγγραφής: 20/10/2023-15/1/2024*

1ο στάδιο διαγωνισμού: 16/01/2024-31/01/2024 *

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου: 05/02/2024 *

2ο στάδιο διαγωνισμού: 06/02/2024-26/02/2024 *

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 28/3/2024 *

Τελετή απονομής βραβείων: Ιούνιος 2024 *

*Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

12. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική

Οι δύο νικήτριες ομάδες, από κάθε κατηγορία, που θα προκύψουν από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, ο οποίος ξεκινά μετά το πέρας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική. Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού στη Στατιστική σε εθνικό επίπεδο θα επικοινωνήσουν με τις ομάδες, προκειμένου να τις ενημερώσουν για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν μπορεί ή αρνηθεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με την αμέσως επόμενη ομάδα σε σειρά κατάταξης.

13. Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Οι διοργανωτές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική στην ΕΛΣΤΑΤ τηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων και κανονισμών του Διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, ειδικά των ημερομηνιών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ή ακόμα και την πιθανή ακύρωσή του, οποτεδήποτε υπάρξει πλήρως αιτιολογημένος λόγος. Οι τυχόν αλλαγές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2024

14. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και ν. 4624/2019).

15. Πλαίσιο διεξαγωγής

Η δράση «Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική» εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΛΣΤΑΤ για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα» και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Αποδοχή των κανόνων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω κανόνων.

Σχετικά Άρθρα