edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για καλλιτεχνικά σχολεία

Αιτήσεις Πρόσληψης Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2024 2025 (Κινηματογράφο/Θέατρο/Χορό)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΧΟΡΟΥ) 2024-2025

Αρ.Πρωτ.76909/Ε1/08-07-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
------------
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφ.: Λιανού Ιωάννα,
Παπαπαναγιώτου Δημήτριος
Τηλ.: 2103442261, 2103442789

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2024-2025.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση αντικειμένων στις κατευθύνσεις Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων και ειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
• Για το μάθημα «Κινηματογράφου»

β) Κατεύθυνση Χορού
• Για το μάθημα «Κλασικός Χορός»
• Για το μάθημα «Σύγχρονος Χορός»
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

καλεί

τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία (έως είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως) στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Αθηνών, Περιστερίου, Γέρακα, Μεσολογγίου, Αργολίδας, Ηρακλείου Κρήτης, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Κομοτηνής (σε περίπτωση που αυτό λειτουργήσει), για το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού,

από την Τετάρτη 10 και ώρα 11:00. έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. - (https://iep.edu.gr/services/mitroo), η οποία περιέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) συγκροτήθηκε πενταμελής «Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 «Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)» του ν. 4653/2020 (Α΄ 12):

«Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, μέσω […] πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία θα φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΙΕΠ, είναι η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της ως άνω Επιτροπής, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 69905/E1/21-6-2024 (Β΄ 3631, ΑΔΑ: Ψ1Μ946ΝΚΠΔ-ΓΜΖ) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού», με την οποία ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

(α) Έλληνες πολίτες.

(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν.2431/1996 (Α΄175)].

(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της προαναφερθείσας υπ΄αριθμ. 69905/E1/21-6-2024 (Β΄ 3631, ΑΔΑ: Ψ1Μ946ΝΚΠΔ-ΓΜΖ) ρυθμιστικής υπουργικής απόφασηςη με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού»:

«Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία στα αντικείμενα των εξής κατευθύνσεων:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»
• Για το μάθημα «Κινηματογράφου»

β) Κατεύθυνση Χορού
• Για το μάθημα Κλασικού Χορού
• Για το μάθημα Σύγχρονου Χορού
• Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός»

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά αντικείμενο και ανά Καλλιτεχνικό σχολείο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσης».

Άρθρο 2
Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

Τα προσόντα για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού ορίζονται ως εξής:

1. Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

2

«Κινηματογράφος»

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ) ή Δίπλωμα Σχολής Σκηνοθεσίας ή Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης 3ετούς φοίτησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το Κράτος.

2. Κατεύθυνση Χορού

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κλασικός Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ),

2

«Σύγχρονος Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

3

«Κίνηση-Χορός»

Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος.

3. Αποδεικτικό Ελληνομάθειας

Για την απόδειξη της Ελληνομάθειας, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου ελληνικού σχολείου. Εναλλακτικά δύνανται να προσκομίσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή πανεπιστημίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από πρόγραμμα σπουδών στην ελληνική γλώσσα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

Οι βεβαιώσεις της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού [άρθρο 159 του ν. 5094/2024 (Α΄ 39)] για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής Ιστορίας γίνονται δεκτές εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι τις 13.3.2024.

4. Επίσημες, θεωρημένες από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) Βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Σχολών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών/ η αιτούσα συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.

5. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Σχολές Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.

Β’ Διαδικασία Υποβολής

Οι νέοι υποψήφιοι, πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους οικείους πίνακες ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων, θα πρέπει να εγγραφούν στην ως άνω ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσουν «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, και ακολούθως να δημιουργήσουν τον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπ’ αριθμ. 69905/Ε1/21-6-2024 (Β΄ 3631, ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ψ1Μ946ΝΚΠΔ-ΓΜΖ) υ.α..

Στους ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης/τροποποίησης, κατά τα ανωτέρω, των ήδη υπαρχόντων φακέλων (portfolio) [περ. α, β, γ και ε, βλ. παρακάτω]. Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τον φάκελο επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων [περ. δ, βλ. παρακάτω]1 οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν στον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) εκ νέου όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα νέα κριτήρια της αριθμ. 69905/Ε1/21-6-2024 υ.α..

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών για την εγγραφή και σύνδεση του χρήστη.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://iep.edu.gr/services/mitroo), εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Στην Αίτηση όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά (μόνο σε μορφή PDF, έως 3ΜΒ ανά αρχείο) τα παρακάτω:

α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών όλων των επιπέδων και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό σπουδών κ.ά.

γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τους εργοδότες.

δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Επισημαίνεται ότι:
1. Καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. από προγράμματα παραστάσεων με υπογραμμισμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των κατηγοριών β, γ, δ και ε θα πρέπει να προστεθούν/μεταφερθούν από τον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) του υποψηφίου/ίας κατά τη διαδικασία της αίτησης.

Γ’ Μοριοδότηση Προσόντων των υποψηφίων - Κατάταξη Υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 69905/Ε1/21-6-2024 (Β΄ 3631, ΑΔΑ: Ψ1Μ946ΝΚΠΔ-ΓΜΖ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (www.minedu.gov.gr).

2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν ανά κατηγορία τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνουν και τα οποία αναφέρονται ειδικά σε κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί

2.α. Για το μάθημα «Κίνηση-Χορός»

 

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας 

Μέγιστος αριθμός μορίων 16 

Α

1

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ή των αντικειμένων: Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, πρακτικές “Somatics’ σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και/ή σε Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού τριετούς φοίτησης.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 4 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 4

2

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» και/ ή των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε σχολεία.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 6

3

Διδασκαλία του μαθήματος «Κίνηση-Χορός» ή/και των αντικειμένων: Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός- Χορογραφία, Ρυθμική-Μουσικοκινητική αγωγή σε ΙΕΚ και εργαστήρια Δήμων ή προγράμματα, σεμινάρια, κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 12 εξάμηνα

0,5 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 6

 

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

Β

1

Υπεύθυνος Χορογραφίας-Επιμέλειας Κίνησης σε Επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής, κ.ά. στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό,  καθώς και  σε παραστάσεις  κρατικών φορέων.

(1 μόριο ανά παράσταση με βεβαίωση φορέα η επίσημο πρόγραμμα παράστασης. Δεν μοριοδοτούνται οι παραστάσεις στα πλαίσια της διδασκαλικής τους εργασίας σε ιδιωτικές σχολές η στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αλλά και κατά την διάρκεια των σπουδών

τους).

Από 1 έως και 12 μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή και ερμηνευτής/ ερμηνεύτρια σε επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance,  Μουσικής κ.ά. στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, καθώς και συμμετοχή  στην

οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων. (1 μόριο ανά συμμετοχή. Δεν μοριοδοτούνται οι συμμετοχές στα πλαίσια της διδασκαλικής τους εργασίας σε ιδιωτικές σχολές η στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αλλά και κατά την διάρκεια των σπουδών τους).

Από 1 έως και 12  μόρια

3

Ατομικές διακρίσεις η υποτροφίες από ελληνικούς η διεθνείς η κρατικούς η αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς.

(1 μόριο ανά διάκριση η υποτροφία. Δεν μοριοδοτείται συμμετοχή στο πλαίσιο φοίτησης σπουδών)

Από 1 έως  και 6  μόρια

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 29

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

4 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

3 μόρια

7

Πιστοποιητικό Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

1 μόριο

8

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

9

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (το λιγότερο 20 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

10

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

11

Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.

1 μόριο

2.β. Για το μάθημα «Κινηματογράφος»

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός  μορίων 12

Α.

1

Διδασκαλία  Κινηματογράφου  σε  Α.Ε.Ι.  της  Ελλάδας  ή  του εξωτερικού ή/και σε Σχολή Κινηματογράφου της  Ελλάδας ή  του  εξωτερικού  ή/και  σε  Ανώτερη  Σχολή  Δραματικής Τέχνης  τουλάχιστον  τριετούς  φοίτησης,  αναγνωρισμένης από το κράτος.

Εξάμηνα

Μέγιστα Μόρια

Μοριοδοτούνται έως 6 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 6

2

Διδασκαλία  Κινηματογράφου σε Σχολεία (πρόσληψη σε Δημόσιο Σχολείο Α/θμια, Β/θμια με όλα τα σχετικά αποδεικτικά)

Μοριοδοτούνται έως 6 εξάμηνα

0,5 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 3

3

Διδασκαλία     Κινηματογράφου      σε     ΙΕΚ,     εγκεκριμένα εργαστήρια  Δήμων   ή  άλλων   φορέων  ή  προγράμματα, σεμινάρια,  κύκλους  σπουδών   και/ή  κατάρτιση  ενηλίκων κ.ο.κ.

Μοριοδοτούνται έως 12 εξάμηνα

0,25 μόριο ανά

εξάμηνο

Ανώτατο όριο

μορίων 3

Β

Φάκελος επαγγελματικών  καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός  μορίων 24

1

Σκηνοθεσία ταινίας μικρού μήκους (έως 59’), με συμμετοχή  σε διεθνές  φεστιβάλ.

Μοριοδοτούνται έως 5 ταινίες

Από 1 μόριο ανά ταινία έως και 5 μόρια(ανώτατο)

2

Σκηνοθεσία ή Σενάριο ή Μοντάζ ή Διεύθυνση Φωτογραφίας δραματοποιημένης  σειράς ή ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Μοριοδοτούνται έως 4 σειρές

Από 0,5 μόρια ανά σειρά έως και 2 μόρια (ανώτατο)

3

Σκηνοθεσία  ταινίας μεγάλου  μήκους  (μεγαλύτερη  από 60’), με συμμετοχή  σε διεθνές  φεστιβάλ ή διανομή.

Μοριοδοτούνται έως  4 ταινίες

Από 2 μόρια ανά ταινία έως και 8 μόρια (ανώτατο)

4

Βραβείο  Σκηνοθεσίας ή  Σεναρίου  ή Καλύτερης Ταινίας μικρού ή μεγάλου μήκους σε διεθνές  φεστιβάλ.

Μοριοδοτούνται έως 3 βραβεία

Από 2 μόρια ανά βραβείο έως και 6 μόρια (ανώτατο)

5

Συμμετοχή  σε ταινία μεγάλου  μήκους  άλλου σκηνοθέτη ως: Σεναριογράφος ή Μοντέρ ή Διευθυντής

Φωτογραφίας ή Α’ Βοηθός Σκηνοθέτης.

Μοριοδοτούνται έως 3 ταινίες

Από 1 μόριο ανά ταινία έως και 3 μόρια (ανώτατο)

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 29

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

4 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

3 μόρια

7

Πιστοποιητικό Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

1 μόριο

8

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

9

Παρακολούθηση σεμιναρίων ή  συνεδρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες)

Από 0,25 το κάθε τεκμήριο έως και 2 μόρια

10

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,25 το κάθε τεκμήριο έως και 2 μόρια

11

Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.

1 μόριο

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα,

α) ως Διεθνές Φεστιβάλ νοείται αυτό που περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα του IMDb (Internet Movie Database): http://www.imdb.com/event/all

β) ως Ταινίες νοούνται οι ταινίες Μυθοπλασίας ή Ντοκιμαντέρ

γ) ως Σειρά νοείται αυτή που περιλαμβάνει Επεισόδια τουλάχιστον μιας (1) σεζόν

δ) ως Μεγάλου μήκους ταινία νοείται αυτή που έχει διάρκεια πάνω από 60 λεπτά.

2.γ. Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»

Α

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 14

1

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού στην ΚΣΟΤ ή  σε Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού ή θεάτρου 3ετούς φοίτησης ή και σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 6 εξάμηνα

1 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο

μορίων 6

2

Διδασκαλία κλασικού/σύγχρονου χορού σε ερασιτεχνικές σχολές  χορού και σε σχολεία (Καλλιτεχνικά, Ιδιωτικά, Δημόσια).

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 8 εξάμηνα

0,5 μόριο  ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 4

3

Διδασκαλία κλασικού /σύγχρονου χορού σε ΙΕΚ ή σε εγκεκριμένα  εκπαιδευτικά προγράμματα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς   και άλλα εργαστήρια ή προγράμματα/σεμινάρια, κύκλους σπουδών κατάρτισης ενηλίκων.

Εξάμηνα

Μόρια

Μοριοδοτούνται έως και 16 εξάμηνα

0,25 μόριο ανά εξάμηνο

Ανώτατο όριο μορίων 4

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 30

1

Υπεύθυνος Χορογραφίας σε Επαγγελματικές παραστάσεις Χορού, Θεάτρου, Performance, Μουσικής κ.ά. σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(1 μόριο ανά παράσταση με βεβαίωση φορέα η επίσημο πρόγραμμα παράστασης. Δεν μοριοδοτούνται οι παραστάσεις στα πλαίσια της διδασκαλικής τους εργασίας σε ιδιωτικές σχολές η στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αλλά και κατά την διάρκεια των σπουδών τους).

Από 1 έως και 12  μόρια

2

Συμμετοχή ως χορευτής/χορεύτρια ή ερμηνευτής/τρια Χορού, Θεάτρου,Performance, Μουσικής κ.ά σε Επαγγελματικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμμετοχή ως συντονιστής/τρια στην οργάνωση άλλου είδους καλλιτεχνικών δράσεων. (1 μόριο ανά συμμετοχή. Δεν μοριοδοτούνται οι συμμετοχές στα πλαίσια της διδασκαλικής τους εργασίας σε ιδιωτικές σχολές η στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αλλά και κατά την διάρκεια των σπουδών τους).

Από 1 έως και 12 μόρια

3

Ατομικές διακρίσεις η υποτροφίες από ελληνικούς η διεθνείς η κρατικούς η αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς.
(1 μόριο ανά διάκριση η υποτροφία. Δεν μοριοδοτείται συμμετοχή στο πλαίσιο φοίτησης σπουδών).

Από 1 έως και 6 μόρια

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 29

1

Διδακτορική διατριβή στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

6 μόρια

2

Διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε αντικείμενο

4 μόρια

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο

4 μόρια

4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο

2 μόρια

5

Επιπλέον δίπλωμα/πτυχίο σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

6

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

3 μόρια

7

Πιστοποιητικό Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

1 μόριο

8

Επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο αντικείμενο

1 μόριο

9

Παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (το λιγότερο 20 ώρες)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

10

Συγγραφή άρθρων, βιβλίων - Ανακοινώσεις σε συνέδρια (πάνω στο αντικείμενο)

Από 0,25 έως και 2 μόρια

11

Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης

εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.

1 μόριο

3. Επιπλέον, για την μοριοδότηση των υποψηφίων ισχύουν τα εξής:

(α) Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.
(β) Οι υποψήφιοι δηλώνουν έως δύο σχολεία προτίμησης.
(γ) Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιπλέον 1 μόριο στην πρώτη επιλογή τους.
(δ) Οι απόφοιτοι Καλλιτεχνικών Σχολείων μοριοδοτούνται με 0,5 μόριο επιπλέον.

4. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα:

(α) O βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

(β) Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου2.

5. Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας μπορεί να ζητήσει κατά περίπτωση περαιτέρω αποδεικτικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής για τους τίτλους σπουδών ΑΕΙ, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής που χορηγήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού [ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)]

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

Σε περίπτωση που από την πράξη/ απόφαση αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής δεν προκύπτει αντιστοιχία με τίτλο της αλλοδαπής (πτυχίο αναγνωρισμένο μόνο ως ισότιμο), για τη μοριοδότηση στους πίνακες με «επιπλέον Πτυχίο ΑΕΙ» αυτό λαμβάνεται υπόψη σε «άλλο αντικείμενο».

Για την απόδοση της ακριβούς βαθμολογίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (που λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης των υποψηφίων), απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αναγνώρισης της βαθμολογικής αντιστοιχίας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βαθμολογικής αντιστοιχίας, λογίζεται ο βαθμός πέντε (5).

Για τους κατόχους Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται:

Επικυρωμένη μετάφραση των σχετικών εγγράφων καθώς και αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας που χορηγήθηκε από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ή το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.1735/1987 (Α΄ 195), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Για την επίσημη μετάφραση στην ελληνική, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Επίσης, γίνονται δεκτές μεταφράσεις ήδη εκδοθείσες από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή, μόνον, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ) κ.υ.α. (Β΄ 2255) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Επίσης από τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2458/22.02.2005 κ.υ.α. (Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.. 92605οικ/20.09.2005 (Β΄ 1334) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.

Δ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση στοιχείων/πεδίων του φακέλου του υποψηφίου και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (Ενστάσεις - Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες) της αριθμ 69905/Ε1/21-6-2024 ρυθμιστικής υ.α.:

1. H Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (www.minedu.gov.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

2. Μετά την εξέταση των ενστάσεων καταρτίζεται, από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας τελικός αξιολογικός πίνακας, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, με βάση τη συνολική μοριοδότηση που έλαβε κάθε υποψήφιος.
Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας, ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη υποψηφίων σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, εκδίδεται πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την οποία καλούνται να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον οι ήδη εγγεγραμμένοι στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα του αντικειμένου οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί και επιθυμούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες θέσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός υποψηφίων για το ίδιο Καλλιτεχνικό Σχολείο, οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη μοριοδότηση του τελικού αξιολογικού πίνακα της Ε.Ε.Κ.Π. χωρίς να ληφθεί υπόψη το επιπλέον μόριο για την πρώτη προτίμηση.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

1. Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Για την πρόσληψη των ωρομισθίων συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση ιδιώτη με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας (κατ’ ανώτατο 20 ώρες εβδομαδιαίως).

2. Η σύμβαση λύεται:

  1. με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή
  2. με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ζ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζ1. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

  1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού δημοσίων υπαλλήλων του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26).
  2. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007, Α΄26).
  3. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223 Διορθ. σφαλμ. Α΄ 229) ορίζεται ότι: “Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»”.

Ζ2. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους, οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31, 32 & 33 του ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).

Επισημαίνεται ότι μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 31 του ν.3528/2007).

Ζ3. Ανάληψη υπηρεσίας

Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:

  1. γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του υποψηφίου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα,
  2. γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του υποψηφίου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητούν αυτεπαγγέλτως για τους προσληφθέντες:

  1. αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι προσληφθέντες δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
  2. για τους άρρενες εκπαιδευτικούς, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα