edu.klimaka.gr

Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»,

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Αρ.Πρωτ.Φ7/ΕΠ/162189/176924/Δ7/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Σ. Λαπατά
Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο
210 344 3791
210 344 2579

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 162189/Δ7/26-11-2020 του με εισερχομένου εγγράφου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1.Του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4. Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά.δ.».
5. του ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/τ.Α/12-6-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.του ν.4623(ΦΕΚ 134Α/9-8-2019), άρθρο 67 «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
7. την με αρ. πρωτ. 100496/Γ7/18-9-03 Εγκύκλιο περί Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
8. την με αρ. πρωτ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. «Τροποποίηση της Υ. Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
9.του π.δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων», Άρθρο 16 «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής».
10.του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11.του π.δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
12.του π.δ.83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
13.του π.δ. 84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
14.της με αρ. Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων… και των συλλόγων των διδασκόντων».
15.της με αρ. πρωτ. 130521/Γ7/18.10.2010 (ΦΕΚ) Υ.Α. για τον ορισμό Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
16.της με αρ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
17.της με αρ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
18.της με αρ.108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
19.της με αριθ. 6631/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009/25-07-2019),
20.της με αριθ. 122795/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523/Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2019),
21. της με αριθ.1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β/2020) απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
22. της με αρ. 8820/05-07-2016 Απόφασης ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5001052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αποφασίζουμε

την έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», καθώς και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1993, με Εθνικό χειριστή στην Ελλάδα την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE -Foundation for Environmental Education). Οι μαθητές εργάζονται ως δημοσιογράφοι σ' ένα εικονικό Πρακτορείο Ειδήσεων που ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα (θεματικές ενότητες : ενέργεια, νερό, απορρίμματα, πόλεις, ακτές, γεωργία). Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτό σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και οι δυο τελευταίες τάξεις των Δημοτικών σχολείων. Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου.

Στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» τη σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετείχαν 540 μαθητές από 22 σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του Δικτύου και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις ενταγμένα σε αυτό , η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή, οργανώνουν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, δημιουργία και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, εκδηλώσεις βράβευσης των σχολικών μονάδων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα, εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς μαθητές, θερινά σχολεία, μαθητικούς διαγωνισμούς, δράσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, κ.ά.

Δράσεις

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου από το 2016-2019 υλοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και 4 σεμινάρια εκπαιδευτικών του Δικτύου, των συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων ΚΠΕ απ' όλη τη χώρα. Επίσης το 2018 οι μαθητές του 13ου Δ.Σ. Σερρών κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Βίντεο, ηλικιακή ομάδα 11-14 ετών, στον Διεθνή Διαγωνισμό στα πλαίσια του Δικτύου «Νέοι Δημοσιογράφοι».

Συντονιστικός φορέας:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Συντονιστική Επιτροπή με Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Π.Ε Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας.
2. Αντιπρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής : Αλέξια Νικηφοράκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
3. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Χριστίνα Παπαζήση, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
4. Ταμίας Συντονιστικής Επιτροπής: Ευαγγελία Μανούσου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
5. Μέλος: Ελένη Παπαδοπούλου( ΠΕ 60 Διοικητικού Οικονομικού) Εκπρόσωπος του ΥΠAIΘ.
6. Μέλος: Γρηγόρης Τσάλτας, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτανης Παντείου Παν/μίου
7. Μέλος: Πέτρος Γαβράς, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων
8. Μέλος: Αργύρης Δεμερτζής, Δημοσιογράφος, Μέλος της ΕΣΗΕΑ, υπεύθυνος ECOPRESS
9. Μέλος: Μαίρη Κωττούλα, Εκπαιδευτικός, Λύκειο Αναβρύτων

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου καθώς και οικονομικό απολογισμό στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Όλες οι συναντήσεις και εργασίες του δικτύου (όπως συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης, ημερίδες, υποστήριξη σχολείων, επικοινωνία μαθητικών ομάδων κλπ) θα γίνουν εξ’ αποστάσεως, με χρήση του διαδικτύου και μεθόδων σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης και όπως απαιτούν τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα