edu.klimaka.gr

Ασφάλεια στο σχολειό

Εκπαιδευτικές Δράσεις για Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.Φ.2.1/EX/158218/Δ7/09-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή
Ε. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 2223

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. Φ2/85089/Δ7/29-05-2019 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)
(β) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΕΧ/87628/Δ7/31-05-2019 εξερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.) και
(γ) το με αρ. πρωτ. 146449/20-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 38/19-09-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο: «Σχολική ασφάλεια και υγιεινή» του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και όλες οι τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) και σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω υλικό δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάξει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση του/της, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας.

3. Το υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

4. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

5. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησής του («Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ»).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

(Βάσει της έγκρισης του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΕΧ/158218/Δ7-09/10/2019)

Σκοπός του επισυναπτόμενου εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) αλλά και η υποστήριξή του στην ανάληψη δράσεων με τους μαθητές για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας.

Στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται και οι προτεινόμενες δράσεις για την αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν προαιρετικά στο πλαίσιο μαθήματος/μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ή Σχολικών Δραστηριοτήτων –Προγραμμάτων (Ευέλικτη Ζώνη, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις) με τη συνεργασία των υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων και με την καθοδήγηση των αρμόδιων στελεχών εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται.

Ειδικότερα η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από τα εξής:

1) Εκπαιδευτικό-Ενημερωτικό υλικό στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή με τις ανάλογες δράσεις (pdf).

2) Παρουσίαση Εκπαιδευτικού-Ενημερωτικού υλικού στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή (pdf).

3) Έγκριση του ΥΠΑΙΘ για το 2019-20.

Το εκπαιδευτικό υλικό και η έγκριση του ΥΠΑΙΘ βρίσκονται επίσης αναρτημένα στις ιστοσελίδες:

http://www.nurs.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/sxoliki-asfaleia-kai-ygieini-gia-to-sxoliko-etos-2019-2020.html

https://www.dropbox.com/sh/elpohz7thl1leex/AACYHf0LDNp-9XCKFT0urI14a?dl=0

https://blogs.sch.gr/nikisyrou/

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, από τους οποίους και υλοποιείται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των συγγραφέων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή

Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού

Νίκη Σύρου, RN, MPH, PhD (υπεύθυνη επικοινωνίας)
ΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: 6947079625

Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα