Εκπαιδευτικές Δράσεις για Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή

Εκτύπωση  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ.13.1/77543/Δ2/11-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες : Σ.Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ο.Μαραγκού (Ε.Ε.)
Μ.Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 210 344 3318 ΚΟΙΝ:
210 344 3272
210 344 2212
210 344 3273
Fax: 210 344 3390

Θέμα: «Δίδονται διευκρινίσεις».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 63800/Δ2/13-04-2017 και 63326/Δ2/12-04-2017 εισερχόμενα του οικείου Υπουργείου.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ13.1/53116/Δ2/28-03-2017 έγκρισης της Υπηρεσίας μας αναφορικά με το Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό υλικό για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή και τις σχετικές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα:
https://www.dropbox.com/sh/0vabjeluzoppu5q/AAAgIMcqMwIPFxOo9kvqH36Ca?dl=0

είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα έγγραφα:

α) το Εκπαιδευτικό-Ενημερωτικό υλικό στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή με τις ανάλογες δράσεις,

β) η παρουσίαση του Εκπαιδευτικού-Ενημερωτικού υλικού για τη σχολική ασφάλεια και υγιεινή και

γ) η υπ’αρίθμ. Φ13.1/53116/Δ2/28-03-2017 έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα: http://agogi.weebly.com/

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ13.1/53116/Δ2/28-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Σ.Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ο.Μαραγκού (Ε.Ε.)
Μ.Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 210 344 3318 ΚΟΙΝ:
210 344 3272
210 344 2212
210 344 3273
Fax: 210 344 3390

Θέμα: « Έγκριση Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 29679/Δ2/22-02-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου./

Απαντώντας στο από 21-02-2017 αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ. αρ. πρωτ. 15/12-05-2016 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την παιδαγωγική καταλληλότητα ενημερωτικών δράσεων και σχετικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή, εγκρίνεται η ανανέωση υλοποίησή τους, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον το εν λόγω υλικό παραμένει το ίδιο με το σχολικό έτος 2016-2017.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η συμμετοχή των μαθητών στις εν λόγω δράσεις είναι δωρεάν και προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τους Διευθυντές/-ντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΔ.ΠΑΝΤΗΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γυμνασίου (Διδακτέα Ύλη / Οδηγίες) 2019 2020

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών για ΣΔΕ 2019 2020

Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών 2019 2020

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Διδακτικές Επισκέψεις Σχολείων 2019 - 2020

Διαγωνισμός euroscola

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA 2019 2020