ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Οδηγίες, Διαχείριση ύλη στα Δημοτικά Σχολεία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗσ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ

Αρ.Πρωτ.203218/Δ1/29-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος
Κ. Γκουνέλα
Τηλέφωνο : 210 344 2248

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 42/20-10-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό

Λόγω της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου από τη σχολική χρονιά 2016-17 (ΦΕΚ Β΄1324/11-5-2016), προήλθαν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα Φυσικής Αγωγής. Οι κατά προσέγγιση 96 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως για τις τάξεις Α΄-Δ΄ προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

1) Α΄- Β΄ Δημοτικού

 • Ψυχοκινητική αγωγή (32 ώρες)
 • Μουσικοκινητική Αγωγή – Χοροί (26 ώρες)
 • Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά (12 ώρες)
 • Γυμναστικές κινήσεις και προασκήσεις Ενόργανης Γυμναστικής (10 ώρες)
 • Προετοιμασία εκδηλώσεων (4 ώρες)
 • Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής (8 ώρες)
 • Καταγραφή δεικτών σωματικής και κινητικής ανάπτυξης-ΕΥΖΗΝ (4 ώρες)

2) Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

 • Ψυχοκινητική αγωγή (22 ώρες)
 • Μουσικοκινητική αγωγή –Χοροί (20 ώρες)
 • Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά (8 ώρες)
 • Γυμναστική-Ενόργανη Γυμναστική (10 ώρες)
 • Μύηση στις αθλοπαιδειές και τον στίβο (Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση,Καλαθοσφαίριση, Χειροσφαίριση ) (20 ώρες)
 • Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ (4 ώρες)
 • Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής (4 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)
 • Καταγραφή δεικτών σωματικής και κινητικής ανάπτυξης - ΕΥΖΗΝ (4 ώρες)
 • Κολύμβηση (10 δίωρα στη Γ΄ Δημοτικού)*

* Όταν υλοποιείται η κολύμβηση στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού, παραλείπονται ώρες από τις υπόλοιπες θεματικές ενότητες αναλογικά.

Οι κατά προσέγγιση 68 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως για τις τάξεις Ε΄- ΣΤ΄ προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

3) Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

 • Καλαθοσφαίριση ( 8 ώρες)
 • Πετοσφαίριση (8 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (8 ώρες)
 • Χειροσφαίριση (8 ώρες)
 • Γυμναστική (8 ώρες)
 • Κλασικός αθλητισμός (12 ώρες)
 • Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί (12 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Επισημαίνεται ότι:

Οι οδηγίες που δίνονται ανωτέρω αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο δράσης για τη ΦΑ, δίνοντας αδρές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους διδάσκοντες να θέσουν στόχους, να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της ΦΑ, που είναι αναγκαία για τους μαθητές και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΦΑ, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών –τριών που φοιτούν σ’ αυτή. Επίσης, σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη ΦΑ όλων των βαθμίδων (ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων και υπάρχει στα σχολεία».

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση