ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Οδηγίες Διδασκαλίας Ημερήσιο - Εσπερινό)

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.164292/Δ2/03-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου, B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 156798/20-09-2017 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018.

  1. Βιολογία, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
  2. Γεωλογία-Γεωγραφία, (Τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)

III. Φυσική, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)

  1. Χημεία, (Τάξεις: Β΄ και Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

(...)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα διδαχθούν τα βιβλία:
1. Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο Μαθητή, 2017
2. Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο Μαθητή, 2017

Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

Από το Βιβλίο Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη)

Κεφάλαιο 5: Στήριξη και κίνηση (6 ώρες)

5.1 Στήριξη και κίνηση της μονοκύτταρους οργανισμούς

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Η ερεθιστικότητα στην αμοιβάδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1295

Οι κινήσεις των φυτών
(http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm)

1

5.2 Η στήριξη στα φυτά

5.3 Η στήριξη και κίνηση της ζωικούς οργανισμούς

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Παρατήρηση της κίνησης του σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2709

2

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Ανθρώπινος σκελετός
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/602

Σκληρότητα των οστών (βιντεοσκοπημένο πείραμα)
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/603

Μυοσκελετικές κακώσεις –Πρώτες βοήθειες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/608

3

Κεφάλαιο 6.: Αναπαραγωγή (7 ώρες)

6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η αναπαραγωγή στους οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4889?locale=el

2

6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές των διαφόρων ομάδων οργανισμών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εξελικτική διάσταση.

Είναι σημαντικό να τονίζεται η σπουδαιότητα της αναπαραγωγής για την επιβίωση των ειδών και την εξέλιξη τους.

Η αναπαραγωγή στα έντομα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/611?locale=el

Αναπαραγωγή σαλιγκαριού http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/613?locale=el

2

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών θετικών για την υγεία, σχετικά με θέματα που αφορούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την αντισύλληψη, θεωρείται αποτελεσματικό να ανατίθενται εργασίες στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι να αναζητούν, να αξιολογούν και να συνθέτουν πληροφορίες πέραν αυτών του βιβλίου.

Υπερηχογράφημα εμβρύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el

Η πορεία του ωαρίου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

3

Βιβλίο: Βιολογία Β’ -Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα,Α. Καμπούρη)

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα (2 ώρες)

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Απλή αναφορά στη δομή του κυττάρου με έμφαση στις διαφορές ευκαρυωτικού – προκαρυωτικού κυττάρου

2

Κεφάλαιο 4. Ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους (10ώρες)

4.1 Ομοιόσταση

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό Θερμορρύθμιση
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3114

1

4.2 Ασθένειες

Προτείνεται κατά τη διδασκαλία των βακτηρίων να τονιστούν οι διαφορές μεταξύ βακτηριακών κυττάρων (προκαρυωτικά) και κυττάρων του ξενιστή (ευκαρυωτικά κύτταρα), ώστε να γίνει συζητηθεί και να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής (αντιβιοτικά – αντιιικά).

Εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση πρωτοζώων

Εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση βακτηρίων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 2 και 3 του εργαστηριακού οδηγού)

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el

β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el

3

4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el

β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el

3

4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες

Προτείνεται η υλοποίηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών με σχετικά θέματα.

3

Σύνολο διδακτικών ωρών

25

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα διδαχθούν τα βιβλία:
1. Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο Μαθητή, 2017
2. Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο Μαθητή, 2017

Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

Από το Βιβλίο Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη)

Κεφάλαιο 5: Στήριξη και κίνηση (6 ώρες)

5.1 Στήριξη και κίνηση της μονοκύτταρους οργανισμούς

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Η ερεθιστικότητα στην αμοιβάδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1295

Οι κινήσεις των φυτών
(http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm)

1

5.2 Η στήριξη στα φυτά

5.3 Η στήριξη και κίνηση της ζωικούς οργανισμούς

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Παρατήρηση της κίνησης του σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2709

2

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Ανθρώπινος σκελετός
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/602

Σκληρότητα των οστών (βιντεοσκοπημένο πείραμα)
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/603

Μυοσκελετικές κακώσεις –Πρώτες βοήθειες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/608

3

Κεφάλαιο 6: Αναπαραγωγή (7 ώρες)

6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η αναπαραγωγή στους οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4889?locale=el

2

6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές των διαφόρων ομάδων οργανισμών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εξελικτική διάσταση.

Είναι σημαντικό να τονίζεται η σπουδαιότητα της αναπαραγωγής για την επιβίωση των ειδών και την εξέλιξη τους.

Η αναπαραγωγή στα έντομα:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/611?locale=el

Αναπαραγωγή σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/613?locale=el

2

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών θετικών για την υγεία, σχετικά με θέματα που αφορούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την αντισύλληψη, θεωρείται αποτελεσματικό να ανατίθενται εργασίες στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι να αναζητούν, να αξιολογούν και να συνθέτουν πληροφορίες πέραν αυτών του βιβλίου.

Υπερηχογράφημα εμβρύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el

Η πορεία του ωαρίου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

3

Βιβλίο: Βιολογία Β’ -Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα,Α. Καμπούρη)

Κεφάλαιο 1: Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα (2 ώρες)

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Απλή αναφορά στη δομή του κυττάρου με έμφαση στις διαφορές ευκαρυωτικού – προκαρυωτικού κυττάρου

2

Κεφάλαιο 4. Ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους (10ώρες)

4.1 Ομοιόσταση

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό

Θερμορρύθμιση
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3114

1

4.2 Ασθένειες

Προτείνεται κατά τη διδασκαλία των βακτηρίων να τονιστούν οι διαφορές μεταξύ βακτηριακών κυττάρων (προκαρυωτικά) και κυττάρων του ξενιστή (ευκαρυωτικά κύτταρα), ώστε να γίνει συζητηθεί και να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής (αντιβιοτικά – αντιιικά).

- Εργαστηριακήάσκηση Παρατήρηση πρωτοζώων
- Εργαστηριακήάσκηση Παρατήρηση βακτηρίων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 2 και 3 του εργαστηριακού οδηγού)

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el

β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el

3

4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el

β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el

3

4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες

Προτείνεται η υλοποίηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών με σχετικά θέματα.

3

Σύνολο διδακτικών ωρών

25

 

 


Εκτύπωση