Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλλες Λουξεμβούργο Μόναχο) 2021

πίνακες για αποσπάσεις εξωτερικού
Εκτύπωση  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2021

Αρ.Πρωτ.86794/Η2/16-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 344.2294

ΘΕΜΑ: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο των Ευρωπαϊκών σχολείων (Αρ.Πρόσκλησης 28542/Η2/10-3-2021).

Βάσει των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 3 της αριθ. Φ. 821/74513/Η2/8-5-2017 (Β’ 1742) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτώνται:

1α) Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ και
1β) Πίνακας απορριφθέντων

2α) Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ και
2β) Πίνακας απορριφθέντων

3α) Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Μονάχου και
3β) Πίνακας απορριφθέντων

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή έως και την Τετάρτη 21-7-2021 και ώρα 23:59.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για Αποσπάσεις σε ευρωπαϊκά Σχολεία 2021


Αρ.Πρωτ.70200/Η2/14-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Email : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου, Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 344.2294

ΘΕΜΑ: Αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον πρωτοβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μετά την εξέταση των ενστάσεων (Αρ. Πρόσκλησης 28542/Η2/10-3-2021).

Σε συνέχεια του αριθ. 50906/Η2/7-5-2021 εγγράφου και μετά τις από 31-5-2021 και 9-6-2021 συνεδριάσεις της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και την από 14-6-2021 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Mοριοδότησης και Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων για τον πρωτοβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως εξής:

  1. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ,
  2. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για το Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ,
  3. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για το Ε.Σ. του Μονάχου.

Δυνατότητα ένστασης έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που έγιναν το πρώτον δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, δηλαδή η κα Σοφία Κλημάνογλου, κλάδου ΠΕ60 και η κα Ειρήνη Λιάκου, κλάδου ΠΕ60.

Οι ανωτέρω υποψήφιες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 17-6-2021 και ώρα 11.59 μ.μ.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για Αποσπάσεις σε ευρωπαϊκά Σχολεία 2021


Εκτύπωση