ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Γ΄ Λυκείου Επιλογής - Οδηγίες Διδασκαλίας)

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ' Λυκείου 2018 - 2019
(Μάθημα Επιλογής)

Αρ.Πρωτ.148241/Δ2/10-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2018-2019 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Ι. Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική) της Α’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΙΙ. Ιστορία της Τέχνης της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΙΙΙ. Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

(...)

ΙΙ. Ιστορία της Τέχνης της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους/τις μαθητές/τριες σε επαφή με τις σημαντικότερες περιόδους της τέχνης και τα έργα της, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιληφθούν τη σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη γενικότερη πολιτισμική εξέλιξη κάθε ιστορικής και περιόδου.

Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

• Να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και του έργου τέχνης ως παγκόσμιου αγαθού.

• Να αντιληφθούν τις αδιάκοπες αναζητήσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο παρελθόν και στο παρόν ως αδιάσπαστη συνέχεια.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη είναι έκφραση των κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών και άλλων παραμέτρων κάθε εποχής και κάθε τόπου.

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις τεχνοτροπίες των έργων της τέχνης κάθε εποχής.

• Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο κορυφαίων καλλιτεχνών.

• Να εκτιμήσουν την Ιστορία της Τέχνης ως επιστήμη..

• Να γίνουν ικανοί να παρατηρούν και να κατανοούν τα έργα της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής τέχνης στις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, αλλά και να ανακαλύπτουν και να αναγνωρίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος και στους τρόπους με τους οποίους αυτά απαντιούνται μέσα από την τέχνη.

Από τα είκοσι (20) κεφάλαια που υπάρχουν στην ύλη του βιβλίου «Ιστορία της Τέχνης», προτείνονται τα εξής:

•  Κεφάλαιο 1, σελ. 15 έως 21.

•  Κεφάλαιο 2, Να διδαχτεί ολόκληρο

• Κεφάλαιο 3: προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις σελίδες 50 και 51.

• Κεφάλαιο 4: σελ.58 και 59 και σελ. 62 έως 64.

• Κεφάλαιο 5: να διδαχθεί ολόκληρο με ιδιαίτερη εμβάθυνση στις σελ. 78 έως 81.

• Κεφάλαιο 6: στη σελίδα 88 να συζητηθούν οι εικόνες.

• Κεφάλαιο 7: σελ. 95 έως 101 και να συζητηθούν οι εικόνες των σελ. 99, 100 και 101 και σελ. 104, 105.

• Κεφάλαιο 8: να διδαχθεί συνοπτικά και προτείνεται εμβάθυνση σελ. 116 Τζιότο Ντι Μποντόνε(Giotto).

• Κεφάλαιο 9: προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά.

• Κεφάλαιο 10: προτείνεται να διδαχθεί ολόκληρο.

• Κεφάλαιο 11: σελ. 162 και σελ. 168 έως 169.

• Κεφάλαιο 12: σελ. 184,188-191 και σελ. 192 έως 193.

• Κεφάλαιο 13: σελ. 210 έως 218. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο έργο του Φραντζίσκο Γκόγια.

• Προτείνεται να διδαχθούν ολόκληρα τα κεφάλαια 14,15,16,17,18,19,20 και προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει ανάλογα που θα εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο.

(...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση