edu.klimaka.gr

ΑΓΓΛΙΚΑ Λυκείου : Οδηγίες Διδασκαλίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.22706/Δ2/14-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 - 2019
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 15751/01-02-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 4/31-01-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019:

«Σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις Α, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου, διευκρινίζουμε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. 8212/Γ2 «Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου», ΦΕΚ 131 Β΄/07-02-2002 (άρθρ. 45), σύμφωνα με την οποία:

• σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,

• καθορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου,

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά διδακτικής περίστασης, με έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Φακέλους Υλικού 1 και 2, προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους ή μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το διδακτικό εγχειρίδιο/υλικό που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-b-c ),

  • θα αναρτηθεί σύντομα και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Φάκελο Υλικού 2, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά,
  • θα τροποποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υλικού (με την ένδειξη ΝΕΟ) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα