edu.klimaka.gr

Πανελλαδικές Ελλήων Εξωτερικού

Οδηγίες Εισαγωγής Ελλήνων Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ : 210 3442661

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β’), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β’), Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β’ και διόρθωση σφάλματος 1126/Β’), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β’), Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ 4515/Β’), Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ 1873/Β’), Φ. 151/223489/Α5/2017 (4632/Β’), Φ. 151/118482/Α5/2018 (3522/Β’) και Φ.153/107360/Α5/03-07-2019, Φ. 153/154924/Α5/4-11-2019 (3711/Β’), Φ.153/38644/Α5/18-3-2020 (ΦΕΚ 1004/Β’), Φ.153/ 59928/Α5/ 26-5-2020 (ΦΕΚ 2109/Β’), Φ.153/ 91497 /Α5/14-7-2020 (ΦΕΚ 2872/Β’), Φ.153/66380/Α5/8-6-2021 (ΦΕΚ 2449/Β’), Φ.153/61682/Α5/26-5-2021 (ΦΕΚ 2717/Β’) όμοιες αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των αναφερόμενων κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές αν έχουν ήδη εισαχθεί με τις εν λόγω ειδικές κατηγορίες κι έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Γονείς:

α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να είναι Έλληνας, να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.

Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ που ακολουθεί.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή θανάτου του ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη κατοικία ανατρέχει στον γονέα που διαμένει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την καταγωγή του.

Υποψήφιοι:

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

γ) Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού που κατέχουν απο-λυτήριο Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο ή ελληνικό σχολείο που λει¬τουργεί στο Εξωτερικό.

δ) Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από πλήρη φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της μόνιμης κατοικίας και διαμονής γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ειδική κατηγορία 1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ δεν μπορούν να υπαχθούν οι απόφοιτοι ελληνικών λυκείων ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της Κατηγορίας 1.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.

Ι. Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση επιτυχίας υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία. Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που ορίζονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλoυν οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:

 1. Tίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο).
 4. Στην περίπτωση που η πλήρης φοίτηση των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην Ελλάδα, απαιτείται απαραίτητα και βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο προέλευσής του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο).
 5. Βεβαίωση διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να
  προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι Ελληνικής καταγωγής και
  βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας από την οποία να προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου και δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους δύο τους γονείς δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού
  κράτους αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό
  στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα

ΙΙ. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού που κατέχουν απολυτήριο Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο ή ελληνικό σχολείο που λει¬τουργεί στο Εξωτερικό. Για τους εν λόγω υποψηφίους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να υπαχθούν στην ανωτέρω ειδική κατηγορία είναι τα προαναφερόμενα εκτός των βεβαιώσεων με την αριθμητική ένδειξη (3) και (4).

Αντί αυτών, προβλέπονται οι ακόλουθες βεβαιώσεις:

 1. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στην τελευταία τάξη Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο και σε τέσσερις (4) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο).
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης είναι πρόγραμμα σπουδών λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Κύπρου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο).

Έννοια πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης πληρούται στις περιπτώσεις:

Ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν απαιτούνται για τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής δημοκρατίας, τα οποία είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε την παράγραφο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.
ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Γονείς :

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που οι γονείς τους αποσπώνται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου

Υποψήφιοι:

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικόκατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του.

γ) οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ελληνικού Λυκείου, που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές-αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση επιτυχίας υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία. Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που ορίζονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους να υποβάλλουν είναι τα παρακάτω:

 1. Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή, από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο).
 4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο).
 5. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μαθητές – αθλητές που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω (4) Βεβαίωση) από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του μαθητή-αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής του στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο).

Έννοια πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης πληρούται και στις περιπτώσεις που

 1. ο μαθητήςέκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
 2. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

Για τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, η παραπάνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να έχει πλή¬ρη φοίτηση τουλάχιστον σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν διακόπηκε η φοίτησή του κατά τη διάρκεια της τελευταίας από τις τρεις τάξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους.

Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν απαιτούνται για τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής δημοκρατίας, τα οποία είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε την παράγραφο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο υυποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.
Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτη¬ση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου.

γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

δ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η υποτροφία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της αλλοδαπής, μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης διαμονής του γονέα.

ε) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό με διάρκεια κατοικίας και μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των εδαφίων α-ε, πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης όπως αναφέρεται παρακάτω και
 • Ο τίτλος του ξένου Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης.
 • Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση υποψηφίου που πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε.

Έννοια πλήρους φοίτησης : Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης πληρούται και στις περιπτώσεις που

 1. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
 2. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν απαιτούνται για τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής δημοκρατίας, τα οποία είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση επιτυχίας υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία. Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που ορίζονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλoυν οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:

 1. Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Προσοχή:
  Σε περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τόσων τάξεων, όσων απαιτείται, προκειμένου να εκδοθεί ο ξένος τίτλος απόλυσης από το ξένο λύκειο, όπως και το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.

 4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οα). Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ).

 5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο).

 6. Βεβαίωση του σχολείου φοίτησης από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο σχολείο αυτό με πλήρη φοίτηση και τα αντίστοιχα σχολικά έτη φοίτησης για κάθε τάξη. Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο). Η εν λόγω Βεβαίωση δεν απαιτείται για τους υποψηφίους, αποφοίτους ξένων σχολείων, οι οποίοι έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στις περιπτώσεις που i) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. ii)ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

 7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, απόφοιτοι ξένων σχολείων και δεν δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής των γονέων, τότε οι εν λόγω υποψήφιοι, δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο).

 8. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας για φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή ή τον επίσημο φορέα της αλλοδαπής που τη χορήγησε για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχουν φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας ως οικότροφοι, σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο).

 9. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησης του υποψηφίου σε ξένο λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται μόνο για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών με πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10οα). Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10οβ).

 10. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και η αναγωγή της βαθμολογίας αυτού στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Αν η κλίμακα βαθμολογίας του ξένου εκπαιδευτικού συστήματος είναι εικοσάβαθμη, τότε απαιτείται μόνο η βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η αντιστοιχία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων – Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο).

 11. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ξένων Λυκείων στην ημεδαπή και η οποία χορηγείται από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το ξένο σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11ο)..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

(β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στην Κύπρο ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτη¬ση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στην Κύπρο ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του στην Κύπρο, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης όπως αναφέρεται παρακάτω και
 • Ο τίτλος του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό

  Έννοια πλήρους φοίτησης : Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

  Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης πληρούται και στις περιπτώσεις που

  1. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου.
  2. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

  Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

  Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση επιτυχίας υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία. Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τουςστις ημερομηνίες που ορίζονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

  Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλoυν ανά κατηγορία οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:

  1. Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.
  4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οα). Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ).
  5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο).
  6. Βεβαίωση του σχολείου φοίτησης από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο σχολείο αυτό με πλήρη φοίτηση και τα αντίστοιχα σχολικά έτη φοίτησης για κάθε τάξη.Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στις περιπτώσεις που i) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου. ii)ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.
  7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, απόφοιτοι ξένων σχολείων και δεν δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής των γονέων, τότε οι εν λόγω υποψήφιοι, δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο).

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

  Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.

  β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου.

  γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

  δ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η υποτροφία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της αλλοδαπής, μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης διαμονής του γονέα.

  ε) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό με διάρκεια κατοικίας και μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.

  στ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και οι υποψήφιος που είναι απόφοιτος των Ομογενειακών σχολείων της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου) και έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις στα Ομογενειακά Λύκεια της Τουρκίας(Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου).Ο ένας εκ των δύο γονέων πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής.Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης διαμονής του γονέα.

  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των εδαφίων α-ε, πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης όπως αναφέρεται παρακάτω και
  • Ο τίτλος του ξένου Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης.
  • Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση υποψηφίου που πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε.

  Έννοια πλήρους φοίτησης : Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

  Η προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης πληρούται και στις περιπτώσεις που

  1. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
  2. ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

  Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

  Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση επιτυχίας υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία. Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που ορίζονται. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

  Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλoυν ανά κατηγορία οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:

  1. Τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   Προσοχή: Σε περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τόσων τάξεων, όσων απαιτείται, προκειμένου να εκδοθεί ο ξένος τίτλος απόλυσης από το ξένο λύκειο, όπως και το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης.
  2. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.

  4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οα). Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ).

  5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο).

  6. Βεβαίωση του σχολείου φοίτησης από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο σχολείο αυτό με πλήρη φοίτηση και τα αντίστοιχα σχολικά έτη φοίτησης για κάθε τάξη. Όπου γίνεται αναφορά φοίτησης σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό εννοούνται τάξεις αντίστοιχες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπ/κού συστήματος της Ελλάδας και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο). Η εν λόγω Βεβαίωση δεν απαιτείται για τους υποψηφίους, αποφοίτους ξένων σχολείων, οι οποίοι έχουν φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Επίσης, Βεβαιώσεις αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν απαιτούνται για τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής δημοκρατίας, τα οποία είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.
   Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στις περιπτώσεις που i) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου και για τις χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. ii) ο μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοποθέτησης των γονέων. Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική τους υπαιτιότητα.

  7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, απόφοιτοι ξένων σχολείων και δεν δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής των γονέων, τότε οι εν λόγω υποψήφιοι, δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο).

  8. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας για φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή ή τον επίσημο φορέα της αλλοδαπής που τη χορήγησε για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχουν φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας ως οικότροφοι, σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο).

  9. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησης του υποψηφίου σε ξένο λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται μόνο για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών με πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10οα). Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10οβ).

  10. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και η αναγωγή της βαθμολογίας αυτού στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Αν η κλίμακα βαθμολογίας του ξένου εκπαιδευτικού συστήματος είναι εικοσάβαθμη, τότε απαιτείται μόνο η βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η αντιστοιχία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων – Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210-2709142) και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο).

  11. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ξένων Λυκείων στην ημεδαπή και η οποία χορηγείται από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το ξένο σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11ο).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5

  1. Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  2. Οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί δι΄ αλληλογραφίας δεν γίνονται δεκτοί.

  3.Οι κάτοχοι τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής με βεβαίωση ισοτιμίας από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) έχουν δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια εκπαιδευτική της χώρας τους ότι ο απολυτήριος τίτλος τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια

   


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

  Ι . AΙΤΗΣΗ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠOΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Οι υπαγόμενοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες, υποβάλλουν το μήνα Ιούλιο, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, αίτηση συμμετοχής και μηχανογραφικό δελτίο, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»). Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα οποία έχουν αναφερθεί αναλυτικά ανά κατηγορία στο κεφάλαιο Β’, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο έλεγχος θα γίνει στις Γραμματείες των τμημάτων ή σχολών επιτυχίας τους κατά την περίοδο των εγγραφών. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και της αίτησης συμμετοχής, λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει εκείνη και οπωσδήποτε έγκαιρα, πριν την ολοκλήρωση του αρχείου υποψηφίων για τη διαδικασία διεξαγωγής των ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων το μήνα Σεπτέμβριο.

  ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
  ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
  ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 1 και 2, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ακόλουθα:

  1. ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε¬τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  2. ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  3. ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.
  4. ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και δεν απαιτείται η αναγωγή βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα.
  5. ένα (1) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 το οποίο έχουν εκτυπώσει επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και έχουν υπογράψει, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα¬φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπήσυγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.
  6. ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).
  7. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 4, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ακόλουθα:

  1. ένα (1) (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε¬τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  2. ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  3. ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους.
  4. ένα (1) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 το οποίο έχουν εκτυπώσει επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και έχουν υπογράψει, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα¬φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπήσυγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.
  5. ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).
  6. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 3 και 5, κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου, αποστέλλουν στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ακόλουθα:

  1. ένα (1) αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στις εξε¬τάσεις υπογεγραμμένο στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  2. ένα (1) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επίσης υπογεγραμμένο στα πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχουν εκτυπώσει από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου.
  3. ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.
  4. ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
  5. ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή),καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
  6. ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω¬ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια.
  7. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα.
  8. ένα (1) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 το οποίο έχουν εκτυπώσει επίσης από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και έχουν υπογράψει,στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα¬φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από τις ξένες αρχές του εξωτερικού και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπήσυγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ότι στη συνέχεια, σε περίπτωση επιτυχίας θα προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.
  9. ένα (1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού).
  10. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων έως τις 3-8-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.251/22806/Α5/2021 (Β' 897) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄ 1785) και αρ. Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (Β΄ 6864) υπουργικές αποφάσεις

  Για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897/Β’/2021), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄ 1785) και αρ. Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (Β΄ 6864) υπουργικές αποφάσεις

  Υποψήφιοι κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εγγράφονται στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις (ΚΑΤ. 1 με πλήρη φοίτηση σε 4 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής και ΚΑΤ. 2 με πλήρη φοίτηση σε 3 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής),εξετάζονται στις εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού κατά το έτος αποφοίτησης στα μαθήματα, για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, οφείλουν να αποστείλουν προς την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ΒΕΒΑΙΩΣΗ φοίτησης σε ξένο σχολείο της αλλοδαπής κατά το έτος που προηγείται αυτού της εγγραφής τους στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου της ημεδαπής, μετάφραση αυτής, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις προφορικής εξέτασης στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού εφόσον έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  (...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις Προδιαγραφές εγκυρότητας και επικύρωσης δικαιολογητικών)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  (...) (Μετάβαση στο άρθρο με την αναλυτική Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής ελλήνων εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  (...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις : Διαδικασίες επιλογής και βαθμολόγησης Ελλήνων Εξωτερικού)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

  Οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό διεξάγονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους.

  α) Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται με Δελτίο Τύπου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»). Στο πρόγραμμα αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε μαθήματος.

  β) Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο παραλαμβάνεται από τον υποψήφιο από το εξεταστικό κέντρο την πρώτη μέρα των εξετάσεων και δύο (2) μπλε ή μαύρα στυλό.

  Ειδικά στους υποψηφίους που θα εξεταστούν στο γραμμικό και στο ελεύθερο σχέδιο, εφιστάται η προσοχή στα εξής :

  1. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, σε διάσταση περίπου Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρα - καμπάνα κλπ.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό. Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδήειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ κλπ.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε διάφορες κλίμακες, ένα : είκοσι, ένα : πενήντα κλπ.), μοιρογνωμόνιο, καθώς και υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερς).
  2. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,50 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η εξέταση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

  Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων σε υποψηφίους που έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που προαναφέρθηκαν.

  γ) Η εξέταση στα ειδικά μαθήματα γίνεται σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που ανακοινώνεται.

  δ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για τα τμήματα Λογοθεραπείας και παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα τμήματα αυτά λόγω του γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων αυτών. Γι' αυτό το λόγο, όσοι εισάγονται σε τμήμα Λογοθεραπείας υποβάλλονται μετά την εισαγωγή τους σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος. Αν από τις εξετάσεις αυτές διαπιστωθεί για κάποιον επιτυχόντα ότι παρουσιάζει μία από τις παραπάνω παθήσεις, τότε με απόφαση του τμήματος διαγράφεται από το τμήμα αυτό. Κατά συνέπεια, συνιστάται στους υποψήφιους που γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν κάποια από τις παραπάνω παθήσεις να μη δηλώνουν τμήμα Λογοθεραπείας, γιατί περιορίζουν έτσι τις δυνατότητες προτίμησής τους.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

  (...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις Διαδικασίες Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικές δοκιμασίες για εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικoύ, μπορούν να αναζητήσουν την ύλη των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων στη με αριθμ. πρωτ. Αριθμ.85745/Δ2Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 3731 Β’/2022)

  Για τον τρόπο εξέτασης ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (ΦΕΚ 5136 Β΄/2022) ΥΑ με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής …»

  (Μετάβαση στην εξεταστέα ύλη Γενικών Λυκείων)

  (Μετάβαση στις Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Λυκείου)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  (...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις Σχολές που χρειάζονται εξετάσεις σε ειδικό μάθημα)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

  1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού και η οποία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») και απότα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αν δε γραφτούν μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής.

  2. Ο υποψήφιος καταθέτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκει στη Γραμματεία της σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει η εγγραφή του. Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.
  Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

  3. Οι εισαγόμενοι που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Ο εισαγόμενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

  (...)

  Σχετικά άρθρα:

  1. Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

  2. Δικαιολογητικά για Έλληνες Εξωτερικού

  3. Διαδικασίες εισαγωγής και εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού

  4. Διαδικασίες επιλογής υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού

  5. Υγειονομικές Εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ Ελλήνων Εξωτερικού

  6. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  7. Σχολές με εξετάσεις σε Ειδικό Μάθημα για Έλληνες Εξωτερικού

  Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις οδηγίες και την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού

  Σχετικά Άρθρα