edu.klimaka.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΔΗΓΙΕΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αρ.Πρωτ. Φ.122.1/248/133094/Β2/22-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Ε. Νικολαΐδου
Τηλ.: 210-344 3623
FAX: 210-344 2314

Θέμα : Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Ακολούθησε η έκδοση των αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 και 20868/29-9-2010/ΑΔΑ 4ΙΚΥΚ-Γ εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες επισημαίνεται η υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3861/2010, όταν οι πράξεις που αναρτώνται στο διαδίκτυο είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τότε η ισχύς τους αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στο φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στο νόμο ή στη δημοσιευθείσα πράξη ορίζεται διαφορετική έναρξη ισχύος. Όταν, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις αναρτώμενες στο διαδίκτυο πράξεις δεν προβλέπεται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η μη ανάρτησή τους συνεπάγεται αδυναμία εκτέλεσής τους. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση η υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., η ισχύς των διατάξεων του νέου νόμου αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2010. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3861/2010, σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. συγκροτείται ομάδα διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει δικτυακός τόπος για τη Διαύγεια, http://diavgeia.gov.gr, όπου παρέχονται ο νόμος, η εγκύκλιος καθώς και άλλες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3861/2010, οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για ανάρτηση στο διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, παρ. ε και στ του Ν.3528/2007).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα