edu.klimaka.gr

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.25.1/25207/02-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ &
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. κώδικας: 106 74

ΘΕΜΑ: Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986).

3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Των αρ. 9 και 17 (παρ. 5) του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-10) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»

6. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011) και ιδίως των άρθρων 2 και 3 αυτού.

7. Της αριθμ. 23564/25-11-2011 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2741/Β’/25-11-2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

8. Της αριθμ. 138580/Η/2-12-2011 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 2748/ Β’/2-12-2012)

9. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ.1276 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11-06-1986)».

10. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30 – 8 – 2010) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3 – 5 –2010)».

11. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561/Β΄/23-9-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β’/17-2-2011).

12. Του Α.Ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων» (ΦΕΚ 287 Α’)

13. Της ΥΑ 38756/Δ5/2005 «Αναπροσαρμογή παραβόλων του Α.Ν. 25456/1940 που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» (ΦΕΚ 566 Β’)

14. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 « Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α’)

15. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

16. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Άρθρο Μόνο

1. Η παροχή υπηρεσιών α) διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και γ) κατ’ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια, δύναται να προσφέρεται από επαγγελματίες νόμιμα εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ του ν. 3844/2010.

2. Η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ μέρους των επαγγελματιών υποβολή στις αρμόδιες αρχές, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, έγγραφης δήλωσης στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της απόφασης αυτής.

3. Η δήλωση υποβάλλεται με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) αναγράφει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα και συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας,

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης,

γ) επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης,

4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 3 δεν απαιτούνται για τους νόμιμα εγκατεστημένους επαγγελματίες σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, εφόσον αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο μέσο την κατ’ επάγγελμα νόμιμη παροχή ομοίων υπηρεσιών στο κράτος- μέλος εγκατάστασής τους. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

5. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μία φορά ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 υποβάλλονται μόνον κατά την πρώτη φορά ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια και σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης που πιστοποιείται από αυτά.

6. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη- εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.

7. Εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών τον αριθμό φορολογικού του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών − κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (άρθρα 36 και 38 του ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄)

8. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια.

9. Ως αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι ορίζονται οι κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

10. Οι Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζουν τη δήλωση και εντός επτά εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, χορηγούν στον πάροχο τη σχετική βεβαίωση του Παραρτήματος II, στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας α) διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή β) διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ή γ) κατ’ οίκον διδασκαλίας.

11. H εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης της παραγράφου 2 της παρούσας, συνοδευόμενης και από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

12. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως τον επαγγελματία και ορίζει νέα προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα