edu.klimaka.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ν.1304/1982)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Ν.1304/1982 - ΦΕΚ 144/1982)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 144
7 Δεκεμβρίου 1982

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304
Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. - Επιστημονική - Παιδαγωγική καθοδήγηση.

1. Εισάγεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Έργο του Σχολικού Συμβούλου είναι η επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

2. Ειδικότερα ο Σχολικός Σύμβουλος:

α. Συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, για το σχεδιασμό της σχολικής εργασίας και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

β. Αντιμετωπίζει προβλήματα διδακτικής και αγωγής σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της δικαιοδοσίας του και φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή των πορισμάτων των σύγχρονων επιστημών της αγωγής στα σχολεία.

γ. Επισκέπτεται τα σχολεία της περιφέρειάς του και κατευθύνει το έργο των εκπαιδευτικών με θεωρητικές και κυρίως με πρακτικές υποδείξεις μεθόδων διδασκαλίας, συμβάλλοντας ο ίδιος με την προσωπικότητα, την πείρα και τις γνώσεις του στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και αγωγής.

δ. Οργανώνει σεμινάρια και φροντίζει για την επιμόρφωση και την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών, με όποιους τρόπους θεωρεί πρόσφορους στην περιφέρειά του.

ε. Συνεργάζεται με το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο για την αρτιότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου, τη δραστηριοποίηση του συλλόγου των διδασκόντων, την εφαρμογή του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων και γενικά για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει.

στ. Μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης το διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση στα αρμόδια συλλογικά όργανα.

ζ. Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

η. Συνεργάζεται με την υπηρεσία σχολικής υγιεινής, το γραφείο φυσικής αγωγής, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται λεπτομερέστερα με Π.Δ/τα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2 - Διοίκηση

1. Η διοίκηση και ο έλεγχος λειτουργίας των σχολείων ασκείται από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Τα Γραφεία Εκπαίδευσης εδρεύουν είτε σε περιοχές της πρωτεύουσας του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, είτε σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών .

2. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ασκεί διοίκηση και έλεγχο λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειας του. Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών , καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση ή το Γραφείο.

Για όσους υπηρετούν στη Διεύθυνση ή το Γραφείο συντάσσει εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Διευθύνσεως και των Γραφείων Εκπαίδευσης, καθώς και ο τρόπος αναπλήρωσης τους ορίζονται λεπτομερέστερα με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τα Γραφεία Εκπαίδευσης υπάγονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στο Νομάρχη, του οποίου εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 3 - Σχολικοί Σύμβουλοι

1.  Συνιστώνται οι εξής θέσεις Σχολικών Συμβούλων με μισθολογικό κλιμάκιο 10 και τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες:
α. 300 θέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης
β. 20 θέσεις Προσχολικής Αγωγής
γ. 8 θέσεις Ειδικής Αγωγής.

2. Η έδρα και η περιφέρεια των Σχολικών Συμβούλων της προηγούμενης παρ. 1 καθώς και τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις μεταβολές στον αριθμό των σχολείων και στο προσωπικό τους, καθώς και τις γενικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πρόκειται για αύξηση.

4. Οι υπάρχουσες θέσεις Επιθεωρητών Α’ και Β’ Δημοτικής Εκπαίδευσης με μισθολογικά κλιμάκια 10 και 9 αντίστοιχα , Επιθεωρητών Προσχολικής Αγωγής με Μ.Κ. 8 καθώς και Επιθεωρητών Ειδικών Σχολείων με Μ.Κ. 9 και 10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός

Άρθρο 4 - Διευθύνσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται Διεύθυνση Δημοτικής εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών .

2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων διδασκάλων ή νηπιαγωγών με Μ.Κ.8, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Οι θέσεις Διευθυντών Α' με Μ.Κ.8 του κλάδου διδασκάλων αυξάνονται κατά πενήντα (50) και του κλάδου νηπιαγωγών κατά τέσσερις (4)

Άρθρο 5 - Γραφεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των Γραφείων Δημοτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του Γραφείου Δημοτικής Εκπαίδευσης ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκπαιδευτικός του κλάδου διδασκάλων ή νηπιαγωγών  με Μ.Κ. 8 η 7, που έχει οργανική θέσε σε σχολείο της περιοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 6 - Σχολικοί Σύμβουλοι.

1. Συνιστώνται διακόσιες τριάντα (230) -θέσεις Σχολικών Συμβούλων με Μ.Κ.10 και τετραετή - θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 τοθ νόμου αυτού ισχύουν και για τους Σχολικούς Συμβούλους Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

3. Ή κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα γίνεται με Π. Διατάγματα, που εκδίδονται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχουν αρμοδιότητα και για τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής και της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

5. Οι υπάρχουσες θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μέ Μ.Κ. 10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ό νόμος αυτός.

Άρθρο 7 - Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών.

2. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων Θεολόγων,
Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Ξένων Γλωσσών, Τεχνικών και Φυσικής Αγωγής με Μ.Κ.9, με απόφαση του
Υπουργού- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση τού οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Οι θέσεις των Λυκειαρχών με Μ.Κ.9 των κλάδων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παραγρ.2, αυξάνονται κατά πενήντα τέσσερις (54) και κατανέμονται στους κλάδους με απόφαση τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8. - Γραφεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των Γραφείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση τού Υπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του Γραφείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ορίζεται., με απόφαση τού οικείου Νομάρχη, εκπαιδευτικός των κλάδων Θεολόγων, Φιλόλογων, Μαθηματικών, Φυσικών, Ξένων Γλωσσών, Τεχνικών και Φυσικής Αγωγής με Μ.Κ.9 ή 8, πού έχει οργανική θέση σε σχολείο της περιοχής.

Άρθρο 9. - Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

1. Στις έδρες των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων ιδρύονται Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

2. Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής ορίζονται εκπαιδευτικοί του Κλάδου Φυσικής Αγωγής με Μ.Κ.9 ή 8, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση τού οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής υπάγεται στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης τού νομού ή του νομαρχιακού διαμερίσματος.

4. Οι υπάρχουσες Νομαρχιακές 'Επιθεωρήσεις Φυσικής Αγωγής καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ό νόμος αυτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 10 - Σχολικοί Σύμβουλοι.

1. Συνιστώνται τριάντα. (30) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με Μ.Κ.10 και τετραετή θητεία,, που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 τού άρθρου 3 του νόμου τούτου έχουν ισχύ και για τους Σχολικούς Συμβούλους της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Ή κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά  κλάδο και ειδικότητα γίνεται με Π. Διατάγματα, πού εκδίδονται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι υπάρχουσες θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με M.K.10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ό νόμος αυτός.

Άρθρο 11 - Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομαρχιακού διαμερίσματος του νομού Αττικής και στην έδρα του νομού Θεσσαλονίκης ιδρύονται Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών

2. Στην έδρα κάθε μιας των υπόλοιπων Νομαρχιών της χώρας ιδρύονται Γραφεία, Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δημόσιων καί ιδιωτικών και του προσωπικού αυτών. Τα Γραφεία αυτά υπάγονται στον οικείο Νομάρχη. Προϊστάμενος του Γραφείου ορίζεται με απόφαση του Νομάρχη εκπαιδευτικός με Μ.Κ.5 τουλάχιστον. Στο Γραφείο μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Νομάρχη μέχρι τρεις εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου είναι διοικητικός και πειθαρχικός Προϊστάμενος των υπηρετούντων στο Γραφείο εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για τους οποίους και συντάσσει εκθέσεις - ουσιαστικών προσόντων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύονται Γραφεία Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε περιοχές των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης.
Στις περιπτώσεις πού σε κάποιο νομό παρουσιάζεται αύξηση του μαθητικού δυναμικού, του διδακτικού προσωπικού και του αριθμού των σχολείων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να ιδρυθεί Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής - 'Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού.

3. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ορίζονται εκπαιδευτικοί της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Μ.Κ. 9 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Οι θέσεις εκπαιδευτικών με Μ.Κ.9 της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυξάνονται κατά πέντε (5) και κατανέμονται στους κλάδους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο 12 - Γραμματεία.

1. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία που την αποτελούν διοικητικοί υπάλληλοι με προϊστάμενο εκπαιδευτικό.

2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας εκπαιδευτικός έχει Μ.Κ.4 καί πάνω καί αποσπάται από σχολείο της περιοχής με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου για μια τριετία

3. Οι υπάρχουσες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Εποπτείες: Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και στις Επιθεωρήσεις Δημοτικής και τις Γενικές Επιθεωρήσεις Μέσης και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. πού έχουν καταργηθεί, ανακατανέμονται στις Διευθύνσεις και τά Γραφεία Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, πού υπηρετούν στις θέσεις αυτές, ανατοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υστέρα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης εξυπηρετούν και τους Σχολικούς Συμβούλους, πού υπηρετούν στην έδρα της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.

Άρθρο 13 - Αναπλήρωση.

1. Στις οργανικές θέσεις των προϊσταμένων των Γραμματειών των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι οργανικές θέσεις των Σχολικών Συμβούλων στην Εκπαίδευση θεωρούνται κενές για το σύνολο των σχολείων του νομού ή του νομαρχιακού διαμερίσματος και συμπληρώνονται με προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ1ΕΓΘΓΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Άρθρο 14 - Επιλογή.

1. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

2.  Υποψήφιοι για επιλογή μπορούν να είναι:

α) Για τις Διευθύνσεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου διδασκάλων ή νηπιαγωγών με 2ο ή 3ο ή 4ο βαθμούς και εφόσον έχουν εξαετή υπηρεσία από την προαγωγή τους στον 4ο βαθμό.

β) Για τις Διευθύνσεις της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου κλάδου με βαθμούς Λυκειάρχη ή Γυμνασιάρχη ή βοηθού Γυμνασιάρχη και εφόσον έχουν πενταετή υπηρεσία από την προαγωγή τους στο βαθμό του βοηθού Γυμνασιάρχη.

γ) Για τις Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου κλάδου με Μ.Κ. 9, 8 ή 7.

3. Η επιλογή γίνεται από το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο καταρτίζει πίνακες με διπλάσιο από τις υπάρχουσες κενές θέσεις αριθμό υποψηφίων. Καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή είναι η γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και η διαπιστωμένη ικανότητα του υποψηφίου στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα καθορίζεται η διαπίστωση τους με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ο πίνακας επικυρώνεται από στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει μέχρι να συνταχθεί νέος.

5. Οι κενές θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πληρώνονται κατά σειρά από τον πίνακα υποψηφίων είτε με τοποθέτηση εκείνων που έχουν τον αντίστοιχο βαθμό, είτε με προαγωγή και ταυτόχρονη τοποθέτηση εκπαιδευτικών που έχουν κατώτερο βαθμό. Οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων, οι διαδικασίες για τη σύνταξη του πίνακα και την επιλογή καθώς και η διάρκεια ισχύος του πίνακα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 15 - Μεταθέσεις - Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να μετατεθούν με αίτηση τους σέ άλλες θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων της αντίστοιχης βαθμίδας ή κατεύθυνσης, μετά τη συμπλήρωση τριετούς παραμονής στην ίδια θέση.

2. Για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους είναι δυνατή ή μετάθεση τους και πριν από τη συμπλήρωση τριετίας σε άλλη θέση της προηγούμενης παραγράφου ή σε άλλη ομοιόβαθμη θέση της Εκπαίδευσης.

3. Οι μεταθέσεις πού προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου γίνονται με απόφαση του Υπουργού 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστερώ από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Τον πειθαρχικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, πού υπηρετούν στην περιοχή του Γραφείου Εκπαίδευσης και είναι αρχαιότεροι από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, ασκεί ό Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης. Τον πειθαρχικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο νομό ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα και είναι αρχαιότεροι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ασκεί ό οικείος Νομάρχης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 16. Προσόντα υποψηφίων.
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι όσοι έχουν 15ετη εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία. 12 έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι όσοι υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους αντίστοιχους κλάδους και έχουν μισθολογικά κλιμάκια 9, 8 ή 7 καθώς και συνολική υπηρεσία στον ίδιο κλάδο επτά (7) ετών.

3. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι και εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Μέσης Εκκλησιαστικής και της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πού έχουν τά προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 17. Διαδικασία Επιλογής - Κριτήρια.

1. Ή διαδικασία, πρόκρισης και τελικής επιλογής των Σχολικών Συμβούλων, ύστερα από προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, ή σύσταση και ή σύνθεση των συλλογικών οργάνων για την επιλογή και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, ή διαδικασία επανάκρισης για ανανέωση της θητείας, οί σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με Π. Διατάγματα, πού εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των Σχολικών Συμβούλων είναι ή υπηρεσιακή κατάρτιση, ή κοινωνική προσφορά, το αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο και ή δημοκρατική προσωπικότητα των υποψηφίων. Για την αξιολόγηση τους λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι πανεπιστημιακές μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πού πιστοποιούνται με πτυχίο, ή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ή αξιόλογη συγγραφική εργασία, Ιδιαίτερα ή ερευνητική, ή διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας και το δεύτερο σχετικό πτυχίο. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ή εκτίμηση της όλης συγκρότησης και προσωπικότητας του υποψηφίου ύστερα από προφορική συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να περιληφθεί στα κριτήρια, αυτά και ή επιτυχία σε διαπραγμάτευση θέματος σχετικού με το έργο του Σχολικού Συμβούλου.

Άρθρο 18. Πλήρωση θέσεων.

1. Οι κενές θέσεις Σχολικών Συμβούλων συμπληρώνονται κατά σειρά από τούς υποψηφίους, πού περιλαμβάνοντα: στον τελικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την τοποθέτηση τους σε κενές θέσεις προηγείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Πριν αναλάβουν τα καθήκοντα τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακολουθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης, πού οργανώνονται με απόφαση τού Υπουργού 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 19. Υπηρεσιακή κατάσταση των Σχολικών Συμβούλων.

1. Οι αποδοχές των Σχολικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια της θητείας τους αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο 10. Οι οργανικές θέσεις τους θεωρούνται κενές και μπορούν να συμπληρωθούν με τοποθετήσεις ή μεταθέσεις άλλων εκπαιδευτικών.

2. Μετά τη λήξη της θητείας τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι επανέρχονται στα διδακτικά τους (καθήκοντα και τοποθετούνται σε κενή θέση σχολείου της προτίμησης τους με απόφαση τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πού εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές τους θέσεις, σύμφωνα, με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση αποχώρησης από την (υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους ως Σχολικών Συμβούλων, συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές τού βαθμού της οργανικής τους θέσης, όπως θα ορίσει ειδικός νόμος που θα εκδοθεί κατά τη διαδικασία, τού άρθρου 73 του Συντάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20. Επιλογή Σχολικών Συμβουλών κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

1. Συγκροτείται συμβούλιο επιλογής των Σχολικών Συμβούλων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για την κατάρτιση του πίνακα επιλογής για την πλήρωση των θέσεων πού συνιστώνται, από:

α. Ένα δικαστή της διοικητικής δικαιοσύνης

β. Πέντε (5) καθηγητές Ανώτατων Σχολών, ή και άλλους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

γ. Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Δημοτικής Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Για την εκτίμηση των γραπτών εργασιών, του συγγραφικού έργου και γενικά της πνευματικής συγκρότησης των υποψηφίων ορίζονται ως εισηγητές εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, σε αριθμό ανάλογο προς τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων.

3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι εισηγητές του Συμβουλίου Επιλογής καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ό Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής, καθώς και δύο αναπληρωτές του από τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, ύστερα από σχετική προκήρυξη, και η διαδικασία πρόκρισης και επιλογής για τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα εκδοθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Η τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη σειρά του πίνακα επιλογής, που θα καταρτίσει το Συμβούλιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Οι συνιστώμενες με το νόμο αυτόν θέσεις Σχολικών Συμβούλων πέρα από τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων Εποπτικού Προσωπικού καθώς και οι θέσεις Διευθυντών της Εκπαίδευσης, θα πληρωθούν από το σχολικό έτος 1983-1984.

Άρθρο 21. Κρίση Εποπτικού Προσωπικού

1. Οι επιθεωρητές Α’ και Β’ της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι Επιθεωρητές Προσχολικής Αγωγής, οι Επιθεωρητές Ειδικής Αγωγής και οι Γενικοί Επιθεωρητές Ειδικής Αγωγής και οι Γενικοί Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης των οποίων καταργούνται οι θέσεις, καθώς και όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα προακτέων στο βαθμό του Επιθεωρητή Β’ Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4 της 23.1.1981 - τεύχος Παράρτημα) μέχρι και του αριθμού που αντιστοιχεί στις κενές θέσεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κρίνονται κατά τη διαδικασία του άθρ.20 του παρόντος για επιλογή σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός. Εάν δεν επιθυμούν να κριθούν, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέσα στην προθεσμία του άρθ. 20 παρ. 4 του νόμου αυτού.

2. Όσοι υποβάλουν την παραπάνω δήλωση καθώς και όσοι μετά την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής δεν επιλεγούν για τη θέση του Σχολικού Συμβούλου, αναλαμβάνουν καθήκοντα διευθυντών των σχολείων ή ασκούν διδακτικό έργο διατηρώντας το βαθμό και το μισθό τους. Για τις περιπτώσεις αυτές συνιστώνται ισάριθμες θέσεις, Καθήκοντα διοικητικού και πειθαρχικού Προϊσταμένου γι’ αυτούς ασκεί ο οικείος Νομάρχης και αρμόδιοι πειθαρχικό συμβούλιο ορίζεται το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς να εφαρμόζονται , ως προς αυτούς μόνο, οι διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης.

3. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να γίνει η τελική επιλογή των Σχολικών Συμβούλων, οι υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις Εποπτικού Προσωπικού είναι στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει με απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 22 - Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης. Μεταθέσεις των Προϊσταμένων των Γραφείων.

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών και των νομαρχιακών διαμερισμάτων, καθήκοντα Διευθυντών θα ασκούν προσωρινά εκπαιδευτικοί, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά τον προσδιορισμό της έδρας και της περιοχής των Γραφείων.

2. Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση προϊσταμένων στα Γραφεία των Γενικών Επιθεωρήσεων Μέσης Εκπαίδευσης και των Επιθεωρήσεων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 23 - Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων η σύνθεση των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται ως εξής:

α. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συμβουλίων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) από το Διευθυντή της Δημοτικής Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τρεις δασκάλους με Μ.Κ. 8 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 7 και τον αιρετό εκπρόσωπο του κλάδου εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

β. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συμβουλίων Μέσης Εκπαίδευσης. (Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) από το Διευθυντή της Μέσης Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τρεις Λυκειάρχες, και σε περίπτωση έλλειψης Γυμνασιάρχες και τον αιρετό εκπρόσωπο του κλάδου εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

γ. Του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και του Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΚΥΣΔΕ) από δύο Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με Μ.Κ. 10 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 9, δύο Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης (ΑΚΥΣΜΕ) από δύο Εκπαιδευτικού Μ.Ε. με Μ.Κ. 10, δύο Διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε. Του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΣΤΕΕ) από δύο εκπαιδευτικούς ΤΕΕ με Μ.Κ. 10 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 9, δύο Διευθυντές Κ.Ε.Τ.Ε ή Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων και έναν εκπαιδευτικό Τ.Ε.Ε. με Μ.Κ. 8 τουλάχιστον και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταργούνται και συνιστώνται νέα με περιοχή αρμοδιότητας το νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα. Η σύσταση, η σύνθεση, η συγκρότηση , η έδρα , οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των Συμβουλίων αυτών, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης που θα εκδοθεί εντός μηνός αφότου ισχύσει ο νόμος αυτός.

Σε όσους νομούς δεν συσταθούν Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι αρμοδιότητες τους να ασκούνται από το Κ.Σ.Τ.Ε.Ε. ή από Περιφερειακό Συμβούλιο γειτονικού νομού, όπως θα ορίσει με απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Μετά την πλήρωση των θέσεων Σχολικών Συμβούλων τα Κεντρικά Συμβούλια Γενικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ένα Σχολικό Σύμβουλο και τρεις Διευθυντές Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών λειτουργών που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα Περιφερειακά Συμβούλια ορίζεται ως μέλος Σχολικός Σύμβουλος αντί ενός μέλους που προέρχεται από Δασκάλους ή Λυκειάρχες ή Γυμνασιάρχες αντίστοιχα. Το ΚΣΤΕΕ συγκροτείται από ένα Σχολικό Σύμβουλο, δύο Διευθυντές Μέσης Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, έναν εκπαιδευτικό της Μέσης Τ.Ε.Ε, με Μ.Κ. 8 τουλάχιστον και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Στα Συμβούλια του άρθρου αυτού προεδρεύει ο ανώτερος στο βαθμό από τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.

5. Για τα υπόλοιπα θέματα συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

6. Η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Εκπαίδευσης, που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 6.11.1982, λήγει την 31.12.1985.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 24- Σύμβουλοι και Συντονιστής Συμβούλων Εκπαίδευσης και αρμοδιότητές τους

1. Η εποπτεία των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, από τους Έλληνες πρεσβευτές, γενικούς πρόξενους και πρόξενους, που υπηρετούν στις χώρες όπου λειτουργούν ελληνικά σχολεία και από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, αποσπώνται από τις οργανικές τους θέσεις σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, μέχρι 26 τον αριθμό ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Εξωτερικού και 1 ως Συντονιστής Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης.

2. Οι Σύμβουλοι ασκούν διοικητικά, συμβουλευτικά και εποπτικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το προσωπικό των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους. Ο Συντονιστής Συμβούλων συντονίζει και εποπτεύει το έργο των Συμβούλων και των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η αναπλήρωση και η περιοχή ευθύνης των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων.

Άρθρο 25 - Προσόντα, επιλογή και στελέχωση γραφείων των Συμβούλων και Συντονιστή Συμβούλων.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Συντονιστής Συμβούλων για δύο χρόνια, που μπορεί να παραταθούν, εκπαιδευτικοί λειτουργοί

α) Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης με βαθμό Διευθυντή Α’ ή Β’ ή Δασκάλου Α’ ή Νηπιαγωγού Α’ με Μ.Κ. τουλάχιστον 6.

β) Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό Λυκειάρχη ή Γυμνασιάρχη ή Βοηθού Γυμνασιάρχη.

γ) Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, που προέρχονται από τους ίδιους κλάδους και έχουν τους ίδιους ή αντίστοιχους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια με τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς και

δ) Τεχνικής και επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθηγητές με Μ.Κ. τουλάχιστον 7.

Οι εκπαιδευτικοί των περιπτ.α, β και γ πρέπει να έχουν πραγματική δημόσια υπηρεσία σε σχολεία τουλάχιστον δέκα ετών και της περιπτ. δ πραγματική δημόσια υπηρεσία στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση τουλάχιστον επτά ετών.

Στα έτη αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι δύο χρόνια μετεκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) Παιδαγωγική επιμόρφωση τουλάχιστον ενός έτους ή μεταπτυχιακές σπουδές ή αξιόλογη συγγραφική εργασία σχετική με εκπαιδευτικά θέματα ή, για τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ΣΕΛΕΤ-ΠΑΤΕΣ. Ειδικά για το Συντονιστή Συμβούλων απαιτούνται παιδαγωγική επιμόρφωση ή μεταπτυχιακές σπουδές τουλάχιστο δύο ετών.

β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας όπου αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική.

γ) Στοιχεία υπηρεσιακής ευδοκιμότητας που να δικαιολογούν κατ’ εκλογή προαγωγή στον επόμενο βαθμό και να καταδείχνουν υψηλής στάθμης παιδαγωγική κατάρτιση και μορφωτική καλλιέργεια, οργανωτική ικανότητα, δημοκρατική προσωπικότητα και ήθος άμεμπτο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Συντονιστή σε Σύμβουλο, αν δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση Συντονιστή Συμβούλων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απονέμεται στους Συμβούλους και στο Συντονιστή Συμβούλων ο βαθμός του Σχολικού Συμβούλου του νόμου αυτού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απόσπαση και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την επιλογή των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων και η στελέχωση των γραφείων τους.

6. Τα επιμίσθια των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εξωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά:

α) Με την πρόσληψη δακτυλογράφου για τις ανάγκες του γραφείου του Συντονιστή Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης.

β) Με την ανάθεση νομικών υποθέσεων της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων σε νομικό που διαμένει σε ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση.

Άρθρο 26. Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα

1. Για την προπαρασκευή των αποφοίτων των Γενικών και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, προκειμένου να επιλεγούν για τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, συνιστώνται και λειτουργούν τις έδρες των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων και σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

2. Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα οποία διδάσκεται ύλη από τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της Γ Τάξης Λυκείου εγγράφονται και φοιτούν δωρεάν απόφοιτοι Λυκείων ανεξάρτητα από το σχολικό έτος αποφοίτησης τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται απώτερο σχολικό έτος που οι απόφοιτοι του μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο, καθώς και ανώτερος αριθμός περιόδων που μπορεί ο ίδιος απόφοιτος να παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι Διευθυντές των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων να αποκλείουν ή και να δέχονται αποφοίτους για παρακολούθηση μαθημάτων και πέρα από τα παραπάνω όρια με βάση τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και την επίδοση τους κατά τα προηγούμενα έτη.

3. Η Διεύθυνση των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που ασκούν τα καθήκοντα αυτά είτε με απόσπαση είτε παράλληλα με το διδακτικό τους έργο στα δημόσια σχολεία.

Με την ίδια διαδικασία ανατίθεται η Διεύθυνση και σε ιδιώτες εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και ικανή διδακτική εμπειρία, ιδίως στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάθεση σ αυτούς γίνεται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να παρατείνεται είτε με ανάθεση έργου για ορισμένη χρονική διάρκεια με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ιδιοκτήτες, διευθυντές ή διδάσκοντες δε ιδιωτικά φροντιστήρια.

4. Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητας τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί είτε με ολική ή μερική απόσπαση σ αυτά είτε πέρα από τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας στα σχολεία που ανήκουν καθώς και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και ικανή διδακτική εμπειρία, ιδίως στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α. Οι πόλεις και κωμοπόλεις στις οποίες λειτουργούν Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.
β. Η έναρξη και λήξη της λειτουργίας τους για κάθε σχολικό έτος.
γ. Τα διδακτέα μαθήματα και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας αυτών.
δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

6. Με αποφάσεις των οικείων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, που εκδίδονται με εισήγηση των Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων, ορίζονται:

α. Τα δημόσια κτίρια ή διδακτήριο στα οποία λειτουργούν τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα και ο χρόνος λειτουργίας τους. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης τους σε δημόσια κτίρια ή διδακτήριο γίνεται μίσθωση ιδιωτικών κτιρίων κατά τις κείμενες διατάξεις και αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη και κατά παρέκκλιση αυτών .

β. Οι διδάσκοντες τα προβλεπόμενα μαθήματα.

γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια.

7. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας σε κάθε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο καταρτίζει ο Διευθυντής αυτού.

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται:

α. Η μηνιαία αντιμισθία των Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων που προέρχονται από δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και ασκούν τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα κύρια διδακτικά καθήκοντα τους.

β. Το ανώτατο ύψος αμοιβής των ιδιωτών που ασκούν καθήκοντα Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε με ανάθεση έργου, ο τρόπος καταβολής της και οι γενικοί όροι της σύμβασης εργασίας ή εκτέλεσης του έργου.

γ. Η ωριαία αντιμισθία των διδασκόντων δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργούν και ιδιωτών.

9. Για την ανάθεση σε ιδιώτες εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καταρτίζεται μεταξύ αυτών  και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία ορίζονται η διάρκεια, η αμοιβή και οι ειδικότεροι όροι κάθε σύμβασης.

10. Στις θέσεις των διατιθεμένων στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα με ολική απόσπαση δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές.

11. Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και από τον οποίο μεταφέρονται αυτές στις οικείες Νομαρχίες. Οι λειτουργικές δαπάνες των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων καλύπτονται από τις πιστώσεις του σχολικού ταμείου Λυκείου της έδρας του, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Άρθρο 27 - Πρόσθετη διδακτική βοήθεια στους μαθητές του Λυκείου

1. Μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων Λυκείου, που από την επίδοσή τους στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου κάθε διδακτικού έτους προκύπτει ότι έχουν ανάγκη πρόσθετης εσωσχολικής διδασκαλίας, μπορούν να φοιτούν σε ειδικό τμήμα που οργανώνεται σε κάθε Λύκειο για κάθε μια από τις Α’ και Β’ τάξεις αυτούς.

2. Τους μαθητές που θα τύχουν της πρόσθετης βοήθειας της προηγούμενης παραγράφου ορίζει ο σύλλογος των διδασκόντων αμέσως μετά την καταχώριση της βαθμολογίας του α’ τριμήνου.

3. Το ειδικό τμήμα της παροχής πρόσθετης διδακτικής βοήθειας λειτουργεί με την ευθύνη του Διευθυντή του Λυκείου. Σ’ αυτό διδάσκουν καθηγητές του Λυκείου ή και καθηγητής άλλου σχολείου της ίδιας ή και γειτονικών πόλεων ή κωμοπόλεων που ορίζονται από το σύλλογο των διδασκόντων του Λυκείου.

4. Στους διδάσκοντες καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α. Η έναρξη και λήξη της λειτουργίας των τμημάτων του παρόντος άρθρου για κάθε διδακτικό έτος.
β. Τα διδακτέα μαθήματα και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των ειδικών τμημάτων του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και από τον οποίο μεταφέρονται αυτές στις οικείες Νομαρχίες.

Άρθρο 28 - Προσωρινοί αναπληρωτές

1. Το άρθρο 48 του Ν.309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48 :
1. Σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από τα σχολεία για κάθε αίτια, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται με αίτηση τους προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τους υποβάλλοντες αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
2. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των αρμόδιων Διευθυντών Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Στις περιπτώσεις υποβολής περισσότερων αιτήσεων για τις ίδιες θέσεις τηρείται η σειρά υποβολής αιτήσεων διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμιά αποζημίωση.
3. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους καθώς και επιδόματα εορτών κατά τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών  εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.568/1977 "περί κυρώσεως" της από 3.12.1976 Πράξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί προσλήψεως προσθέτων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαιδεύσεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου"

Άρθρο 29 - Συγχώνευση δημοτικών σχολείων και μεταφορά μαθητών

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορούν να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω για την παροχή αρτιότερης εκπαίδευσης στους μαθητές.

2. Οι τάξεις των πολυθεσιών αυτών  σχολείων μπορούν να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων όπως ορίζεται με τις παραπάνω αποφάσεις.

3. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου Νομάρχη με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ειδικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

4. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μεταφέρονται στις οικείες Νομαρχίες ή στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση

Άρθρο 30 Συγγραφή - Εικονογράφηση διδακτικών βιβλίων

1. Στα διδακτικά βιβλία του άρθρου 1 του Ν.Δ. 749/1970 περιλαμβάνονται και όλα τα βιβλία που εκδίδονται για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.

2. Εφόσον η συγγραφή ενός διδακτικού βιβλίου κρίνεται επείγουσα, μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κ.Ε.Μ.Ε., σε ομάδα εκπαιδευτικών, που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση στο Κ.Ε.Μ.Ε. για τη συγγραφή αυτή. Στη συγγραφή αυτή των διδακτικών βιβλίων μπορεί να μετέχουν και μέλη του Κ.Ε.Μ.Ε.

3. Στους συγγραφείς της παρ. 2 δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

4. Η κρίση και η έγκριση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Μ.Ε. Στην κρίση μπορεί να μετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν μετέχουν στην κρίση και έγκριση μέλη του Κ.Ε.Μ.Ε. που πήραν μέρος στη συγγραφή του βιβλίου.

5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων της Γενικής Εκπαίδευσης μπορεί να ανατίθεται απευθείας και χωρίς διαγωνισμό σε ιδιώτες καλλιτέχνες, ζωγράφους ή φωτογράφους, προτεινόμενους από το Κ.Ε.Μ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζονται οι όροι και η αμοιβή των καλλιτεχνών

Άρθρο 31 - Ενοποίηση επετηρίδων διοριστέων

1. Οι επετηρίδες διοριστέων των κλάδων 3 4 και 6 της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του άρθρου 13 του Ν. 576/1977 "περί Οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως" ενοποιούνται με τις επετηρίδες διοριστέων καθηγητών των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να διοριστούν μόνο στη μια ή και στις δύο κατευθύνσεις της εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ενοποίησης των επετηρίδων και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ενοποίηση αυτή καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 32 - Εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις στη Μέση Τ.Ε.Ε.

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν.576/1977 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να παραταθεί η λειτουργία Κατώτερων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών για ένα ακόμα έτος κατά περίπτωση».

2. Η παρ.7 του άρθ. 1 του Ν. 576/1977 "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως", καταργείται.

3. Οι κάθε μορφής κατατακτήριες εξετάσεις στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση καταργούνται. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις μαθητών όλων των σχολικών μονάδων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπονται από το Ν.576/1977. Η παρ. 4 του αρθ.8 Ν.576/1977 και κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και κατατάξεων για μαθητές των παραπάνω σχολικών μονάδων καταργούνται.

Άρθρο 33 - Σεμινάρια - Μελέτες για θέματα Τ.Ε.Ε

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ ή του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, κατά περίπτωση, μπορεί να ανατεθούν σε Τ.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.:
α) η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόφοιτους λυκείων ή ανώτατων σχολών και
β) η εκπόνηση μελετών για θέματα τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται :

1. Στην περ. α’ η διάρκεια κάθε σεμιναρίου που μπορεί να είναι μέχρι πέντε (5) μήνες, ο αριθμός αυτών  που θα συμμετέχουν, ο τρόπος επιλογής τους και η αξιολόγηση της απόδοσής τους, το πρόγραμμα και ο χρόνος έναρξης του σεμιναρίου, ο τύπος της απλής βεβαίωσης ευδόκιμης παρακολούθησης και οποιοδήποτε διαδικαστικό ή άλλο ζήτημα αφορά σε κάθε σεμινάριο.2. Στην περ.β’ η αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης με ώρες διδακτικού έργου.

2. Η απασχόληση του μόνιμου ή έκτακτου εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού προσωπικού κατά την προηγούμενη παράγραφο θεωρείται κανονική διδακτική απασχόληση και θα πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.576/1977

Άρθρο 34 - Πτυχιακές εξετάσεις αποφοίτων Ιδιωτικών Ανώτερων Τεχνικών Σχολών

1. Η Κεντρική Επιτροπή καθώς και οι Περιφερειακές Επιτροπές πτυχιακών εξετάσεων των τέως Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Ηλεκτρονικών και Ναυπηγών καταργούνται.

2. Οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών  παραπέμπονται σε πτυχιακές εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων στα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), στα οποία είχαν εγγραφεί για φοίτηση οι σπουδαστές των ίδιων Σχολών

3. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι αυτοί ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, είναι η ίδια με εκείνη στην οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι αντίστοιχων ειδικοτήτων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 35 - Ειδικές περιπτώσεις εγγραφών σε ΑΕΙ.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.37/1975, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1035/1980, περιλαμβάνονται για το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 και όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας εφόσον: α) έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και β) ήταν υποψήφιοι για επιλογή σε ανώτατες σχολές σε ένα από τα τρία προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και συγκέντρωσαν σε ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος συνολική βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της ανώτατης δυνατής βαθμολογίας.

Άρθρο 36 - Δικαιολογητικά μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού 1982-1983

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1286/1982 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Για το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 οι υποψήφιοι για μετεγγραφή από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι έχουν επιτύχει στις τμηματικές εξετάσεις όλων των υποχρεωτικών και κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους της σχολής προέλευσης, μέχρι την προηγούμενη της έκδοσης των αποτελεσμάτων. Η ημερομηνία αυτή θα καθορισθεί με ανακοίνωση της Πρυτανείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης».

Άρθρο 37 - Παράταση προθεσμιών για εκτέλεση έργων σε ΑΕΙ.

Παρατείνεται για πέντε χρόνια από τη λήξη της η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.641 /1977 «περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων».

Άρθρο 38 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχων μηχανικών σχολών εξωτερικού

1. Καταργείται σε ό,τι αφορά τους διπλωματούχους μηχανικούς η διάταξη του άρθ.42 του Ν.1143/1981 "περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων"

2. Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και η αναγνώριση του τίτλου σπουδών της παραπάνω κατηγορίας διπλωματούχων θα γίνεται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1225/1981 και του Ν.741/1977.

Άρθρο 39 - Θέματα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

1. Συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 10 θέσεις ειδικών και τεχνικών Κινηματογράφου-Τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

2. Η κατανομή και ανακατανομή των παραπάνω θέσεων κατά ειδικότητα και τα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων κάθε ειδικότητας ορίζονται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η διάθεση ή ο δανεισμός τεχνικών εγκαταστάσεων και μέσων της Ε.Ρ.Τ ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να γίνεται ανάθεση έργου με αμοιβή σε ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να συγκροτούνται Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους, ή ιδιώτες οι οποίοι λόγω των ειδικών γνώσεων ή της επιστημονικής κατάρτισης και πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Στα μέλη των Επιτροπών ή Ομάδων αυτών  καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Για την αντιμετώπιση των κάθε φύσης δαπανών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης γράφονται ανάλογες πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 40 - Θέματα δαπανών για διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις.

1. Για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, δεξιώσεις, φιλοξενίες εκπροσώπων των χωρών μελών της ΕΟΚ και ξένων γενικά χωρών, μετακινήσεις υπαλλήλων ή ιδιωτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, δημόσιες σχέσεις, μισθώσεις μεταφορικών μέσων και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ και τις διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις γράφονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι απαραίτητες πιστώσεις.

2. Οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Από τις παραπάνω δαπάνες εκείνες που αφορούν στην οργάνωση συνεδρίων, στη φιλοξενία ξένων επισήμων, στην ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και στη μίσθωση μεταφορικών μέσων, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.Δ. 321/1969 "Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού"

Άρθρο 41 - Καταργητικές διατάξεις

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός καταργούνται οι διατάξεις των άρθ.18 μέχρι 22 και 39,40,55,62 παρ.12 και 82 παρ.4 του Ν.309/1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως", των άρθ. 20 και 21 του Ν.576/1977 "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως" του άρθ. 3 του Ν. 567/1977 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Εκπαίδευσιν", του άρθ 3 του Ν.708/1977 "Περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινών θεμάτων" του αρθ.1 του Ν.817/1978 "Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων" και των άρθ.15 και 36 του Ν.1143/1981 "Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης αποκλινόντων του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων" του άρθ 3 του Ν.Δ. 695/1970, της παρ.1 του άρθ.3 του Ν.Δ.154/1973, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου τούτου ή ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με άλλο τρόπο

2. Επίσης καταργούνται οι υπάρχοντες πίνακες προακτέων στις καταργούμενες θέσεις Επιθεωρητών Β’ και Α’ Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Προσχολικής Αγωγής, Επιθεωρητών Ειδικής Αγωγής και Γενικών Επιθεωρητών Μέσης και Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν, η υπ’ αριθ. Φ.821.1/4/Ζ/172/10.2.1982 προκήρυξη του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η υπ αριθ. Φ 821.Ι/ΙΙ/ΖΙ/322/11.3.1982 απόφαση του ίδιου Υφυπουργού, για σύνταξη πίνακα υποψηφίων για απόσπαση ως Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Άρθρο 42 - Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλος χρόνος σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους

Αθήναι, 6 Δεκεμβρίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα