edu.klimaka.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριθ.Πρωτ. Φ.14/5428/25-02-2009

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλέφ : 213-1313102
E-mail: s.galani(ΣΤΟ)ypesdda.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση»

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών σχετικά με τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεών τους από τη Διοίκηση και ειδικότερα όσον αφορά στην προθεσμία παροχής πληροφοριών, σας διευκρινίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1943/1991, ορίζεται ότι πληροφορίες , πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δίδονται αμέσως και πάντως σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.2690/1999, ορίζεται ρητά ότι «οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τίθεται ο γενικός κανόνας, ότι όλες οι ως άνω υπηρεσίες πρέπει να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις μέσα στην προθεσμία των πενήντα (50) ημερών, κατ΄ ανώτατο όριο, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες.

Επομένως, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αφορά πλέον μόνο στη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Επισημαίνεται, όμως, ότι για διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην απλή παροχή πληροφοριών, για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια έρευνας, συλλογή στοιχείων ή εξέταση αυτών κ.λ.π., είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε αυτά να διεκπεραιώνονται άμεσα και σε καμία περίπτωση να μην εξαντλούνται οι οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προθεσμιών, προς άρση των αμφισβητήσεων που ταλαιπωρούν τους πολίτες και δημιουργούν σύγχυση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, κλονίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τους για την αξιοπιστία της Διοίκησης και την ενότητα της διοικητικής δράσης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, παρακαλούνται, να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλες τις υπηρεσίες τους και τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικήσεως των Περιφερειών να την γνωστοποιήσουν στους Πρόεδρους και τα Μέλη των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας, -www.gspa.gr- στη διαδρομή : Δημόσια Διοίκηση – Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη- Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Σχετικά Άρθρα