edu.klimaka.gr

Εκδρομές Μαθητών με Σχολικά Λεωφορεία

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.Φ12/96005/Δ2/01-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.(Δ.Ε.)
Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ρούνη Β. (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272,2242 (Δ.Ε.)
210-344.2249 (Π.Ε.)
210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
210-344.3464 (Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου»
Σχετ. έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 82789/Δ2/06-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Σας διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το με αρ. πρ. 211994/04-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΜΘ465ΧΘΞ-ΛΨΞ) έγγραφο του τμήματος Αστικών Επιβατικών Μεταφορών της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία» που απεστάλη στην υπηρεσία μας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.211994/04-07-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες : Γ. Σγουραμάνης
Τηλέφωνο : 210 6508579
e-mail : g.sgouramanis(ΣΤΟ)yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία

Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν αναφορικά με την δυνατότητα διενέργειας σχολικών εκδρομών από σχολικά λεωφορεία διευκρινίζεται ότι:

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικές δράσεις εκτός σχολείου (π.χ. εκπαιδευτικές εκδρομές, σχολικοί περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις κλπ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ Β’ 2888) και 20883/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ Β’ 456) αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όταν οι ανωτέρω σχολικές δράσεις απαιτούν μετακίνηση μαθητών και μαθητριών από το σχολείο και χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς λεωφορείο, τότε η μετακίνηση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται:

  1. με ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/77 (ΦΕΚ Α’ 284) ή
  2. με ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, ή ΔΕΑΣ ΚΩ ή ΔΕΣ «ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/77 ή
  3. με σχολικά λεωφορεία, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της υπ. αριθμ. Δ.16900/2550/76 (ΦΕΚ Β’828) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν.δ. 304/69 (ΦΕΚ Α’195). Οι διατάξεις αυτές δεν καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 2446/96 (ΦΕΚ Α’276), καθόσον με το άρθρο αυτό καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά σε μεταφορικό έργο που διενεργείται με τα τουριστικά λεωφορεία ή τα ΚΤΕΛ και ρυθμίζει αντίθετα με το ν. 2446/96 ή το νόμο περί ΚΤΕΛ και δεν αφορά στο ειδικό μεταφορικό έργο των μαθητών που διενεργείται από τα σχολικά λεωφορεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Δ.16900/2550/76 «Τα κατ'εφαρμογήν της παρούσης τιθέμενα εις κυκλοφορίαν λεωφορεία ιδιωτικής χρήσεως δύνανται να κυκλοφορούν καθ'άπασαν την χώραν δια την μεταφοράν αποκλειστικώς και μόνον πρόσωπον εχόντων άμεσον σχέσιν με το επιτελούμενον, παρά των εν άρθ. 1 προσώπων, έργον.

Ειδικώς δια των Σχολικών λεωφορείων δύναται να διενεργώνται εκδρομαί των δια αυτών μεταφερομένων προσώπων εις το εξωτερικόν άπαξ του έτους». Δηλαδή, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, μπορούν να πραγματοποιούν μαθητικές εκδρομές με τα σχολικά ιδιωτικά λεωφορεία της ιδιοκτησίας τους, οι οποίες πρέπει να διενεργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων), τηρώντας όλους του νόμιμους όρους και προϋποθέσεις περί μεταφοράς μαθητών.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ. αριθμ. 17910/1225/23.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2129) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθ. 241846/10.09.2021 (ΦΕΚ Β’ 4204) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εφαρμόζεται αποκλειστικά για μεταφορά μαθητών και μαθητριών από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο και αντίστροφα, εξαιρουμένης κάθε άλλης μετακίνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα