edu.klimaka.gr

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Αρ.Πρωτ.20085/Γ4/23-02-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Χρήστος Νίκου
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210
E-mail : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διδακτικές επισκέψεις στις Εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία»

Σε συνέχεια της υλοποίησης του Προγράμματος «Διδακτικές Επισκέψεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο- Kid’s Athletics» το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ΣΕΓΑΣ και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υλοποιεί στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων Kid’s Athletics για παιδιά και μαθητές της Χώρας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό για τις αξίες του Ολυμπισμού, την Ολυμπιακή Ιστορία και την ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές πάνω στο θέμα της παγκόσμιας ειρήνης, αλλά και της ειρηνικής τους συνύπαρξής με όλους τους ανθρώπους που καθημερινά έχουν δίπλα τους, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν την μόνη ιδέα που μπορεί να φέρει την αγάπη και την ευτυχία σε όλο τον κόσμο, την ιδέα της ειρήνης.

Στην διάθεση των μαθητών που θα επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, θα τίθεται ένα σύγχρονο σύστημα αυτόματης ξενάγησης, με σκοπό να γνωρίσουν τον χώρο, την Ολυμπιακή Ιστορία και να εμπνευστούν από τις αξίες του Ολυμπισμού.

Παράλληλα, μέσω ενός οργανωμένου αθλητικού προγράμματος με τη μορφή παιχνιδιού, θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά και να αγαπήσουν τα αγωνίσματα του Κλασσικού Αθλητισμού.

Τη γνωριμία τους με τα αγωνίσματα του Στίβου οι μαθητές θα την βιώσουν μέσω ενός προγράμματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), το «Kid’s Athletics» (Κλασσικός Αθλητισμός για Παιδιά). Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει όσο πιο δημοφιλή γίνεται τα αγωνίσματα του Κλασσικού Αθλητισμού στα παιδιά, μέσα από ένα συνδυασμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού, το «Team event for children» (Oμαδικό παιχνίδι για παιδιά).

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο κινητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους. Συμπεριλαμβάνει τρεις ομάδες αγωνισμάτων:
α) τα αγωνίσματα δρόμου,
β) τις ρίψεις και
γ) τα άλματα
και απευθύνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες :7-8 ετών, 9-10 ετών και 11-12 ετών.

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται καθημερινά στις εγκαταστάσεις της ΕΟΕ στην Αρχαία

Ολυμπία από τις 9:00 π.μ έως 13:00 μ.μ, από έμπειρους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και θα είναι διάρκειας 2 περίπου ωρών (δυνατότητα επίσκεψης 9:00-11:00 ή 11:30-13:00). Στο τέλος του προγράμματος θα επιβραβεύεται τόσο η προσπάθεια όσο και η συμμετοχή των παιδιών, με την προσφορά σε όλους αναμνηστικών διπλωμάτων. Παράλληλα τα παιδιά θα ενθαρρύνονται να αφήσουν το δικό τους μήνυμα για την ειρήνη, να «πουν» με μια ζωγραφιά και λίγες λέξεις τι σημαίνει γι’ αυτά ειρήνη.

Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις Εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, από τις 21 έως τις 25 Μαΐου 2012, και απευθύνεται στα Δημοτικά σχολεία της Χώρας.

Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε καθημερινά στο Παναθηναϊκό Στάδιο από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 π.μ.-14:00 μ.μ., με τις κυρίες Ντενίζ Παναγοπούλου και Παναγιώτα Σαμπατακάκη στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7522985/986/983.

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο με κατάλληλη αθλητική ενδυμασία.

Επιπλέον θεωρείται απαραίτητο οι μαθητές να έχουν καταθέσει στο σχολείο που ανήκουν το «δελτίο υγείας μαθητή» που προβλέπεται από το νόμο για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

Επίσης, τα σχολεία θα πρέπει να αποστέλλουν με fax στο 210 7526386 την ονομαστική λίστα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και τα ονόματα των συνοδών τους δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη.

Σας ενημερώνουμε ότι στο χώρο του σταδίου θα παρευρίσκεται ιατρός για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πιθανού έκτακτου περιστατικού.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι, στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού σχεδιασμού επιβάλλεται οι διδακτικές επισκέψεις με επιμορφωτικό, βιωματικό και αθλητικό περιεχόμενο – τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σχολικής μονάδας – να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με το προτεινόμενο πρόγραμμα κινούμαστε από σήμερα προς την εκπλήρωση ενός από τους βασικότερους στόχους του Νέου Σχολείου, δηλαδή την σύνδεση του Σχολείου με την Κοινωνία ,τη Διά Βίου Μάθηση και τη Διά Βίου Άσκηση.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα