edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 118/2011 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία / ΙΕΠ / ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ν.3966/2011
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία,
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικης,
Οργάνωση Ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 118
24 Μαΐου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3966
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011)

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Καταργήσεις

Άρθρο 60 - Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) η παράγραφος 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 24 έως και 27 του ν.1566/1985,
β) το άρθρο 2 και οι παράγραφοι 15 έως και 18 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995,
γ) οι παράγραφοι 17 έως και 20 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000,
δ) τα άρθρα 5 έως και 7 του ν. 2413/1996,
ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002,
στ) η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ζ) το άρθρο 16 του ν. 3369/2005,
η) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001,
θ) η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 και
ι) το π.δ. 307/1993 (Α΄ 134).

2. Ο α.ν. 952 της 12/19.11.1937 και η παράγραφος 21 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 καταργούνται.

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3, η παράγραφος 16 του άρθρου 4, η παράγραφος 7 του άρθρου 5, η παρά γραφος 6 του άρθρου 8 και η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 καταργούνται.

4. Επίσης καταργούνται:
α) το άρθρο 31 του ν. 1566/1985,
β) το π.δ. 9/1985,
γ) το άρθρο 2 του ν. 2909/2001,
δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260),
ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3577/2007,
στ) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008,
ζ) η περίπτωση ιη΄ της υποπαραγράφου α΄ της πα ραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010,
η) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2158/1993,
θ) τα άρθρα 2 έως και 7 του ν. 3577/2007,
ι) η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 και τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 32 του ίδιου διατάγματος,
ια) το άρθρο 1 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208), όπως οι δια τάξεις του αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), 16 του ν. 3443/2006 (Α΄ 41), 33 του ν.3794/2009 (Α΄ 156), 25 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), 10 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 1897/1990 (Α΄ 120) και 3 του ν. 860/1979 (Α΄ 2),
ιβ) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1825/1951 (Α΄ 150),
ιγ) η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και
ιδ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος νόμου.


Αθήνα, 19 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα