edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2341/2013 Έλεγχος Ωρολογίου Προγράμματος από Σχολικό Σύμβουλο

ΦΕΚ 2341/2013
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2341
20 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1
Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1667 τ. Β΄/5−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄) όπως συμπλη
ρώθηκε − τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17−1−2003 (ΦΕΚ 64 τ. Β΄), 132947/Γ6/27−11−2003 (1809 τ.Β΄), 33240/Γ6/1−4−2005 (ΦΕΚ 470 τ. Β΄), Φ.353.1/3/102865/Δ1/4−10−2005 (ΦΕΚ 1461 τ. Β΄), Φ.353.1/135/147696/Δ1/21−12−2007 (ΦΕΚ 2487 τ. Β΄) 84172/ΙΒ/13−7−2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β΄) και Φ.353.1/17/81587/Δ1/17−7−2012 (ΦΕΚ 2214 τ. Β΄) ως εξής:

Στο άρθρο 10, στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται εδάφιο στ΄, ως εξής:

«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ο οποίος αφού το εγκρίνει επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση του, οι οποίες και εφαρμόζονται από το Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από το Σχολικό Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ένα εγκεκριμένο αντίγραφο επιστρέφεται στο σχολείο.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.)»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2341/2013 με την απόφ. υπ' αρ. πρωτ. Φ.353.1/28/126721/Δ1 σχετικά με τον ορισμό των Σχολικών Συμβούλων ως υπευθύνων ελέγχων στα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων

Σχετικά Άρθρα