edu.klimaka.gr

Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2013

ΤΕΥΧΟΣ Α
ΦΕΚ 274/2013) Π.Δ.170/2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΤΕΥΧΟΣ Β
Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 3139/2013 Αριθμ. 185744/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013−2014.
ΦΕΚ 2996/2013 Aριθμ. 172435/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014.
ΦΕΚ 2994/2013 Αριθμ. 172701/Α2
Καταργήθηκε
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος Α΄ Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις διατάξεις του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
Αριθμ. 172690/Α2/
Καταργήθηκε
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αριθ. 115475/Γ2/21−8−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2121 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
ΦΕΚ 2910/2013 Αριθμ. 168761/Β1
Καταργήθηκε
Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων
ΦΕΚ 2708/2021 Αριθμ. 12081
Καταργήθηκε
Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
ΦΕΚ 2504/2013 Αριθμ. 140897/Γ4
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 2449/2013 Αριθμ.137506/Γ7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

ΦΕΚ 2222/2013 Αριθμ. Φ.151/123835/Β6
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β ́/2010) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α ́)»
ΦΕΚ 2121/2013 Αριθ. 115472/Γ2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου
Αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 103540/Δ2 στο ΦΕΚ 2078/2016
Αριθ. 115480/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Αριθ. 115475/Γ2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 93381/Δ2 στο ΦΕΚ 1640/2016
Αριθ. 115478/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 1891/2013 Αριθμ. Φ.151/102875/Β6
Καταργήθηκε
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. Φ.151/110270/Β6 στο ΦΕΚ 1920/2014
ΦΕΚ 1731/2013 Αριθμ. 2/66760/0022
Καταργήθηκε
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .
ΦΕΚ 1346/2013 Αριθμ. 6097/391
Καταργήθηκε
Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.6622/3 83/25−5−2010 (ΦΕΚ 707/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
ΦΕΚ 1218/2013 Αριθμ. 62124/Γ2
Καταργήθηκε
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.
Αριθμ. 11596 Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.
ΦΕΚ 1127/2013 Αριθμ. 56601/Γ7 Επέκταση του θεσμού του  σχολικού συνεταιρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΦΕΚ 945/2013 Αριθμ. 2/17055/0022 Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό.
ΦΕΚ 858/2013 Αριθμ. 48930/Γ4
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 803/2013 Αριθμ. 3.12195/οικ. 3.688 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2013 (από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013).
ΦΕΚ 774/2013 Αριθμ.3390
Καταργήθηκε
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Καταργεί την αριθμ. 16928 (ΦΕΚ 1638/2007) και την αριθμ.999 (ΦΕΚ 363/2008)
Καταργήθηκε από την αριθμ.5185 στο ΦΕΚ 1316/2014
ΦΕΚ 756/2013 Αριθμ. 34566/ΙΑ
Καταργήθηκε
Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 6030/2018
Αριθμ. 769/31145 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 268/12728/2013 (Β΄ 247) κοινής υπουργικής απόφασης για την επιδότηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία.
ΦΕΚ 705/2013 Αριθμ. Φ.80000/8285/253 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
ΦΕΚ 614/2013 Αριθμ. 30972/Γ1 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
ΦΕΚ 591/2013 Αριθ. Φ.14/179/31630/Γ1

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013 στην Ελλάδα

ΦΕΚ 393/2013 Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

 

 

Σχετικά Άρθρα