edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1844/2012 Υποτροφίες Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας / Μαθητείας

ΦΕΚ 1844/2012
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1844
13 Ιουνίου 2012

Αριθμ. 6564
Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013 για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Σκοπός Χορήγησης Υποτροφιών

Άρθρο 2. Δικαιούχοι Υποτροφιών − Ύψος Υποτροφίας

Άρθρο 3. Επιλογή υποτρόφων

Άρθρο 4. Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων − Όροι Μαθητείας

Άρθρο 5. Δήλωση θέσεων Μαθητείας από Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων

Άρθρο 6. Επιλογή θέσεων Μαθητείας από υποψηφίους υποτρόφους

Άρθρο 7. Διαδικασία επιλογής μαθητευομένων υποτρόφων

Άρθρο 8. Έναρξη Μαθητείας − Καταβολή της υποτροφίας

Άρθρο 9. Διακοπή Μαθητείας

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις των Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις των μαθητευομένων υποτρόφων

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες Σχολικών Μονάδων ...

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1844/2012

Αρ.Πρωτ.6564/12-06-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Αχιλλέας Σαρμανιώτης
asarmaniotis(ΑΤ)minedu.gov.gr
Ιωάννης Μπαθιανάκης
ibathianakis(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442960, 210 3442138
Fax : 210 3442153

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ &
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86).
1.2. Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247).
1.3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α 267).
1.4. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1.5. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).
1.6. Της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 (Α 251), της παράγραφο 2 περ. στ και περ.ζ του άρθρου 5 του Ν.3614/2007 (Α 267) και του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (Α 152) για την ίδρυση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.
1.7. Της 11726/21.12.2010 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (Β 2126), περί τροποποίησης της υπ΄αριθ.20087/31.12.2008 (ΦΕΚ2665/Β/31.12.2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ».
1.8. Της υπ’ αριθ. 329/2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387).
1.9. Του ΠΔ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α/17.05.2012) «Διορισμός Υπουργών».

2. Τις Αποφάσεις:
2.1. Τις υπ’ αριθ. ΕΥΔ ΕΠEΔΒΜ 3290/02.03.2012 και ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 3291/02.03.2012 Αποφάσεις ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους ΑΠ 4 και 5 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται δαπάνη 5.145.719,53 € για το έτος 2012, 9.671.130,09 € για το έτος 2013 και 1.783.150,38 € για το έτος 2014, μέσω των αναφερόμενων στο σημείο 2.1 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασμού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς - Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Κ.Υ.Α.2/51571/0020/30.07.2010) που συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 22 του Παραρτήματος W του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (65 Α).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

[Άρθρο 1]
Σκοπός Χορήγησης Υποτροφιών

Μέσω των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας Προτεραιότητας 4» (MIS 373501) και «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας Προτεραιότητας 5» (MIS 373502) χορηγούνται υποτροφίες σε αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, για να μαθητεύσουν σε θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν Επιχειρήσεις και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

[Άρθρο 2]
Δικαιούχοι Υποτροφιών - Ύψος Υποτροφίας

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου, σε αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή και επιλέγονται από Επιχειρήσεις (εφεξής «Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.)») για να μαθητεύσουν και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Μαθητείας που προσφέρονται από τις Επιχειρήσεις. Ως απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης νοούνται ειδικότερα οι απόφοιτοι (α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β’ βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  (εφεξής αποκαλούμενες «Αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής»).

2. Δικαιούχοι για τη δήλωση ενδιαφέροντος και την εν συνεχεία λήψη της υποτροφίας για την πραγματοποίηση Μαθητείας, εφόσον επιλεγούν σε θέση Μαθητείας, είναι απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, για τους οποίους έχουν παρέλθει έως και 2 σχολικά έτη από την αποφοίτησή τους ή έως και 3 σχολικά έτη εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης.

3. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 300 € μηνιαίως για κάθε μήνα Μαθητείας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται Μαθητεία πέντε (5) ημερών εβδομαδιαίως για έξι (6) ώρες ημερησίως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας.

4. Η υποτροφία χορηγείται μόνον εφόσον ο απόφοιτος πραγματοποιήσει Μαθητεία υπό τους όρους του άρθρου 8 κατωτέρω, σε θέση Μαθητείας για την οποία θα έχει επιλεγεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.

[Άρθρο 3]
Επιλογή υποτρόφων

1. Οι απόφοιτοι του άρθρου 2 της παρούσας δηλώνουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας, ως υποψήφιοι υπότροφοι, για την πραγματοποίηση Μαθητείας και τη λήψη της σχετικής υποτροφίας εφόσον επιλεγούν σε διαθέσιμη θέση Μαθητείας, μέσω ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, η οποία κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του κεντρικού ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. To Πληροφοριακό Σύστημα αναπτύσσεται και συντηρείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (στο πλαίσιο της οριζόμενης στα άρθρα 22 επόμ. του Ν/3966/2011 – Α 118 – αρμοδιότητάς του).

2. Οι θέσεις Μαθητείας δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν πλέον τους Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.). Οι Φ.Υ.Μ. δηλώνουν τις διαθέσιμες θέσεις Μαθητείας ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έπειτα από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά τους όρους του άρθρου 5 κατωτέρω.

3. Από τις αναρτηθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα θέσεις Μαθητείας, οι υποψήφιοι υπότροφοι με ηλεκτρονική δήλωσή τους δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για 1 έως 4 θέσεις Μαθητείας. Για κάθε θέση Μαθητείας προεπιλέγονται αυτοματοποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα έως 4 υποψήφιοι με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας κι ανάμεσα σε αυτούς γίνεται η τελική επιλογή του μαθητευόμενου για τη θέση Μαθητείας, ο οποίος εφόσον πραγματοποιήσει τη Μαθητεία θα λάβει και την υποτροφία.

4. Η τελική επιλογή του μαθητευομένου για κάθε θέση Μαθητείας και υποψηφίου υποτρόφου γίνεται από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων μεταξύ των υποψηφίων [έως τεσσάρων (4)] που έχουν προεπιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

[Άρθρο 4]
Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων - Όροι Μαθητείας

1. ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ: Μαθητεία των υποτρόφων μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός από:
- Τα νυχτερινά κέντρα.
- Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001- Α 258).
- Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων θα διαπιστώνει την καταλληλότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Η διάρκεια της Μαθητείας δύναται να είναι από δύο (2) μέχρι έξι (6) μήνες Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έξι (6) ώρες εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην Επιχείρηση.

[Άρθρο 5]
Δήλωση θέσεων Μαθητείας από Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων

1. Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και με άμεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων μέσω διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Μαθητείας με το Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.taxisnet.gr) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α..

2. Οι δηλώσεις θέσεων θα γίνονται περιοδικά, σε κύκλους. Σε κάθε κύκλο, το Πληροφοριακό Σύστημα θα είναι ανοιχτό για δηλώσεις θέσεων Μαθητείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος το σύστημα θα κλείνει για τις Επιχειρήσεις για να γίνουν οι επιλογές θέσεων Μαθητείας από τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους. Ο καθορισμός του χρόνου δήλωσης θέσεων Μαθητείας θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

3. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

(α) Εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα, έπειτα από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα εξής στοιχεία:
- Επωνυμία.
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
- Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α..
- Αριθμός Απασχολουμένων στην Επιχείρηση.
- Στοιχεία Διεύθυνσης.
- Τηλέφωνο, Αριθμός FAX.
- Email.
και συμπληρώνοντας προαιρετικά τυχόν άλλα πεδία που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (πχ ιστοσελίδα της Επιχείρησης).

Με τη δήλωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α. το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δύναται να αντλεί αυτομάτως, για λόγους ελέγχου εγκυρότητας στοιχείων τα διαθέσιμα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και το Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α., μέσω της προβλεπόμενης ανωτέρω στην παράγραφο 1 διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Μαθητείας με τα εν λόγω Πληροφοριακά Συστήματα.

(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

(γ) Δηλώνουν και αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν, με μέγιστο αριθμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εισάγοντας τις εξής πληροφορίες:
- Ορισμό της ειδικότητας για κάθε θέση Μαθητείας από καθορισμένη λίστα ειδικοτήτων.
- Στοιχεία Υπευθύνου Θέσης Μαθητείας εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον υπεύθυνο διοίκησης του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας.
- Περιγραφή αντικειμένου κάθε θέσης Μαθητείας.
- Επιλογή ωραρίου κάθε θέσης Μαθητείας (Σταθερό: Πρωινό/Απογευματινό/Νυχτερινό ή Κυλιόμενο).
- Εάν ενδιαφέρονται για θέση Μαθητείας, μικρότερης διάρκειας για 1 ή 2 ή 3 ή 4 μήνες, για συμπλήρωση χρόνου Μαθητείας από αποφοίτους με διακοπή Μαθητείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 κατωτέρω.
- Θέσεις Μαθητείας για άτομα με αναπηρία, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας, με ορισμό της κατηγορίας αναπηρίας από καθορισμένη λίστα αναπηριών ήτοι 1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger).

4. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να προσφέρει ο κάθε Φορέας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα:
(α) για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική Επιχείρηση) ή για Φορείς με 1-3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας,
(β) για Φορείς με 4–10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας,
(γ) για Φορείς με 11-20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας,
(δ) για Φορείς από 21–50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των
οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ,
(ε) για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις Μαθητείας και για κάθε 5 θέσεις η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.

Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία μόνο εφόσον το επιθυμεί.

[Άρθρο 6]
Επιλογή θέσεων Μαθητείας από υποψηφίους υποτρόφους

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις Μαθητείας, με ηλεκτρονική δήλωση μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έτσι ώστε, εφόσον επιλεγούν και ξεκινήσουν Μαθητεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, να λάβουν την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση υποτροφία.

2. Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα μετά από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εισάγοντας τα εξής στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο.
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
- Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
- Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
- Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
- Email.
- Αριθμός - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν).
- Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger).

(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

(γ) Δηλώνουν ενδιαφέρον για μία (1) έως τέσσερις (4) θέσεις Μαθητείας, από τις προσφερόμενες στο σύστημα, βάσει της ειδικότητας τους, με φθίνουσα σειρά προτίμησης κι έτσι καθίστανται υποψήφιοι για προεπιλογή στις θέσεις αυτές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

[Άρθρο 7]
Διαδικασία επιλογής μαθητευομένων υποτρόφων

1. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ:

Για κάθε θέση Μαθητείας επιλέγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα έως τέσσερις (4) υποψήφιοι μαθητευόμενοι, με βάση τα εξής κριτήρια προεπιλογής, τα οποία έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και εξετάζονται αυτοματοποιημένα από αυτό:
- Σειρά προτίμησης για τον υποψήφιο (από τις 4 θέσεις κατ’ ανώτατον που έχει δηλώσει ο υποψήφιος).
- Βαθμός τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
- Έτος/μήνας αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθμίας), με τους παλαιότερους αποφοίτους να προηγούνται των νεώτερων.
- Χρονική προτεραιότητα δήλωσης.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ:

Ο κάθε Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) επιλέγει μεταξύ των τεσσάρων (4) υποψηφίων κάθε θέσης Μαθητείας, τους οποίους έχει προεπιλέξει αυτοματοποιημένα το Σύστημα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τον μαθητευόμενο της επιλογής του με τις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:
- μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
- μέσω προσωπικής συνέντευξης ή/και
- απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Και δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα την επιλογή του έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον μαθητευόμενο της επιλογής του στο Πληροφοριακό Σύστημα.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ:

Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψηφίου μαθητευομένου από τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο υποψήφιος μαθητευόμενος εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμεσης, η οποία διαθέτει αύξοντα αριθμό, που είναι μοναδικός για τον κάθε υποψήφιο μαθητευόμενο για τον οποίο έχει προδεσμευθεί θέση Μαθητείας και η οποία αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητείας» και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλο δημόσιο φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – επιλέγοντας από τη λίστα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-Δομών Ειδικής Αγωγής-άλλων φορέων που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα - για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του που βεβαιώνουν τα δηλωθέντα στο σύστημα στοιχεία.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος μαθητευόμενος προσκομίζει το «Κουπόνι Μαθητείας» και καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
- Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου στρατού (αν απαιτείται).
- Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο και ΙΒΑΝ.
- Γνωμάτευση/βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση/βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία που έχει αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. Η εν λόγω γνωμάτευση δεν απαιτείται για τους αποφοίτους των ΤΕΕ β΄βαθμίδας Ειδικής Αγωγής και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

4. Με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η θέση Μαθητείας αποδεσμεύεται αυτομάτως και ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για τη θέση Μαθητείας ανάμεσα στους εναπομείναντες υποψηφίους μαθητευομένους που αρχικά είχαν προεπιλεγεί.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ:

Από τα ΕΠΑΛ ή τις ΕΠΑΣ ή τις Αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, εξετάζονται για την περίπτωση μη εγκυρότητας στοιχείων και γίνεται ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της πύλης www.mathiteia4u.gov.gr.

Το Πληροφοριακό Σύστημα αυτομάτως δεσμεύει οριστικά τη θέση Μαθητείας και γίνεται η τελική επιλογή του μαθητευομένου υποτρόφου για τον οποίο εκδίδεται Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το ΕΠΑΛ ή η ΕΠΑΣ ή η Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή ο άλλος δημόσιος φορέας που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων φυλάσσουν τα δικαιολογητικά σε ειδικό χωριστό αρχείο.

[Άρθρο 8]
Έναρξη Μαθητείας - Καταβολή της υποτροφίας

1. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο υποψήφιος μαθητευόμενος παρουσιάζεται στον Φορέα Υποδοχής Μαθητευόμενων. Η Μαθητεία ξεκινά κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας του μαθητευομένου υποτρόφου στον Φορέα Υποδοχής Μαθητευόμενων και πιστοποιείται με τη σχετική δήλωση έναρξης Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα, μετά τη λήξη του μήνα. Καταβάλλεται πλήρης υποτροφία εφόσον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος Μαθητείας που κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες Μαθητείας το μήνα από τις ημέρες που είναι εργάσιμες για το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) μη περιλαμβανομένων των ημερών που ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων διακόπτει τη λειτουργία του λόγω διακοπών. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν και καταβάλλεται πλήρης εφόσον κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο εύλογος χρόνος Μαθητείας των είκοσι (20) ημερών για κάθε μήνα του διμήνου.

3. Εάν συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) έως και δεκαεννέα (19) ημέρες Μαθητείας τότε η μηνιαία υποτροφία μειώνεται αναλόγως. Εάν δεν συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) ημέρες Μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και δεν καταβάλλεται υποτροφία.

4. Σε περίπτωση διακοπής της Μαθητείας ως προς την καταβολή της υποτροφίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 κατωτέρω.

5. Για την πληρωμή της Υποτροφίας απαιτείται υποβολή του μηνιαίου απουσιολογίου (Ως ημερομηνία έναρξης του μηνιαίου απουσιολογίου λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας και ως ημερομηνία λήξης η προηγούμενη ημέρα της αντίστοιχης ημερομηνίας του επόμενου μήνα). Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Υποβάλλεται το απουσιολόγιο, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από το μαθητευόμενο υπότροφο αφού ελεγχθεί από την Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.). Υποχρέωση του Φ.Υ.Μ. είναι το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα να οριστικοποιεί το απουσιολόγιο του προηγούμενου μήνα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία έτσι θα κλειδώνει αυτόματα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη, θα αποστέλλεται το απουσιολόγιο με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (http://www.eye.minedu.gov.gr/) και Θρησκευμάτων από τον αριθμό φαξ του Φορέα ή από αριθμό φαξ ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή Αντίστοιχης Δομής Ειδικής Αγωγής ή άλλου δημόσιου φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με διαβιβαστικό έγγραφο που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα τηλεομοιοτυπικής αποστολής.

6. Η πληρωμή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. (http://www.eye.minedu.gov.gr/) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος κατά την εγγραφή του, εφόσον για τον υπότροφο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα το μηνιαίο απουσιολόγιο και στη βάση των ημερών Μαθητείας του εντός του μήνα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

[Άρθρο 9]
Διακοπή Μαθητείας

1. Η Μαθητεία μπορεί να διακοπεί, με πρωτοβουλία του υποτρόφου ή του Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένου για τεκμηριωμένο λόγο που καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα, με τη συμπλήρωση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Φύλλου Διακοπής, το οποίο θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται και θα κατατίθεται στο αρμόδιο ΕΠΑΛ ή στην ΕΠΑΣ ή στην Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όπου ο μαθητευόμενος υπότροφος είχε υποβάλει τα δικαιολογητικά του.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με την ολοκλήρωση ενός ημερολογιακού μήνα ένας υπότροφος έχει συμπληρώσει λιγότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες Μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και δεν καταβάλλεται υποτροφία.

3. Σε περίπτωση διακοπής της Μαθητείας, με πρωτοβουλία του υποτρόφου ή του Φ.Υ.Μ. καταβάλλεται η υποτροφία για τους μήνες που πραγματοποιήθηκε Μαθητεία εφόσον κατ‘ ελάχιστον συμπληρώθηκαν δύο (2) μήνες Μαθητείας. Εάν συμπληρώθηκε ένας (1) μήνας Μαθητείας δεν καταβάλλεται υποτροφία.

Αντίστοιχα εάν δε συμπληρωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες στον δεύτερο μήνα δε θεωρείται ότι συμπληρώθηκε το κρίσιμο διάστημα των δύο (2) μηνών και δεν καταβάλλεται υποτροφία. Αντίστοιχα, για να καταβληθεί η πλήρης υποτροφία για καθένα από τους μήνες του διμήνου, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες Μαθητείας σε κάθε μήνα . Αν έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως δεκαεννέα (19) ημέρες Μαθητείας σε κάποιο μήνα τότε καταβάλλεται για το μήνα αυτό η μειωμένη υποτροφία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

4. Ο απόφοιτος μετά τη διακοπή της Μαθητείας έχει δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο, μέχρι και δύο (2) φορές, για όσο χρόνο θα υπολείπεται για τη συμπλήρωση Μαθητείας έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του απολυτηρίου/πτυχίου του ως προς το δικαίωμα συμμετοχής του, καθώς έχει προσμετρηθεί κατά την αρχική του δήλωση και χωρίς την υποχρέωση επανυποβολής των δικαιολογητικών του για εξέταση.

5. Ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων μετά τη διακοπή της Μαθητείας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ξανά στο Πρόγραμμα για δύο (2) επιπλέον κύκλους, επιλέγοντας νέο μαθητευόμενο. Στην περίπτωση διακοπής της Μαθητείας από τον υπότροφο πριν τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε κύκλου Μαθητείας, δίνεται η δυνατότητα στο Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων να επιλέξει έναν απόφοιτο από τους εναπομείναντες υποψηφίους μαθητευομένους που αρχικά είχαν προεπιλεγεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας για τη συγκεκριμένη θέση Μαθητείας στην οποία διακόπηκε η Μαθητεία.

[Άρθρο 10]
Υποχρεώσεις των Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων

1. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i. Μεριμνούν για άρτιες συνθήκες Μαθητείας για το Μαθητευόμενο ώστε να μπορεί να μαθαίνει και να αποκτά επαγγελματική εμπειρία.

ii. Ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα για την έναρξη της Μαθητείας, τη διακοπή της Μαθητείας και συμπληρώνουν υποβάλλοντας στο Σύστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 ανωτέρω το μηνιαίο απουσιολόγιο.

iii. Μεριμνούν από κοινού με το μαθητευόμενο υπότροφο για την υποβολή αντιγράφου του Φύλλου Διακοπής Μαθητείας στο ΕΠΑΛ ή την ΕΠΑΣ ή την Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

iv. Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του Μαθητευομένου για κάθε θέση Μαθητείας, του οποίου τα στοιχεία τα δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα.

v. Διευκολύνουν τα στελέχη που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας καθώς και την Αξιολόγηση του Προγράμματος.

vi. Ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

2. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων δύνανται να συμπληρώνουν, προαιρετικά, Φύλλα Αξιολόγησης των Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

[Άρθρο 11]
Υποχρεώσεις των μαθητευομένων υποτρόφων

1. Οι μαθητευόμενοι υπότροφοι:

i. Υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της Μαθητείας τους να είναι επιμελείς να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά προς το προσωπικό και τη διοίκηση του Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων.

ii. Πραγματοποιούν εύλογο χρόνο Μαθητείας που ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε είκοσι (20) ημέρες Μαθητείες από τις ημέρες που είναι εργάσιμες για τον Φ.Υ.Μ και πάντως να συμπληρώνουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες Μαθητείας ανά μήνα. Άλλως, ως προς την καταβολή της υποτροφίας και τη συνέχιση της Μαθητείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας.

iii. Μεριμνούν από κοινού με το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων για την υποβολή αντιγράφου του Φύλλου Διακοπής Μαθητείας στο ΕΠΑΛ ή την ΕΠΑΣ ή την Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

iv. Διευκολύνουν τα στελέχη που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας, καθώς και την Αξιολόγηση του Προγράμματος.

v. Ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

2. Οι Μαθητευόμενοι Υπότροφοι δύνανται να συμπληρώνουν, προαιρετικά, Φύλλα Αξιολόγησης των
Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

[Άρθρο 12]
Αρμοδιότητες Σχολικών Μονάδων Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) , Αντίστοιχων Δομών Ειδικής Αγωγής ή άλλων δημοσίων φορέων που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την παραλαβή και τήρηση αρχείου δικαιολογητικών και εγγράφων

1. Από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τις Αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παραλαμβάνονται, με ευθύνη του Διευθυντή τους, τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 της παρούσας, τα οποία εξετάζονται για την περίπτωση μη εγκυρότητας στοιχείων. Για την παραλαβή των δικαιολογητικών αυτών γίνεται ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της πύλης www.mathiteia4u.gov.gr.
Εν συνεχεία, τα δικαιολογητικά αυτά τηρούνται σε αρχείο, που θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο.

2. Από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , τις Αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παραλαμβάνονται επίσης, εξετάζονται ως προς την εγκυρότητά τους και τηρούνται σε αρχείο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω:

(α) αντίγραφο του Φύλλου Διακοπής Μαθητείας σύμφωνα με το άρθρο 9 ανωτέρω,

(β) τυχόν άλλα αναγκαία δικαιολογητικά και έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων και για τα οποία θα ενημερωθούν εγγράφως τα ΕΠΑΛ, οι ΕΠΑΣ, οι Αντίστοιχες Δομή Ειδικής Αγωγής ή οι άλλοι δημόσιοι φορείς που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Σχετικώς εκδίδεται και αποστέλλεται εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

4. Κατόπιν αίτησης του Διευθυντή του και για εξαιρετικό λόγο, που τεκμηριώνεται αναλυτικά, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εξαιρεθεί ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα