edu.klimaka.gr

ΠΔ 61/2012 Αξιολόγηση Μαθητών Α/Β τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ

ΠΔ 61/2012 - ΦΕΚ 112/2012
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α-Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 112
3 Μαΐου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 61
Τροποποίηση του Π..50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.. 43/2010 (Α΄86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”»

Μετάβαση

στα σχετικά με φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών επαγγελματικών λυκείων

Περίληψη

επιφέρει τροποποιήσεις στα ισχύοντα περί φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών επαγγελματικών λυκείων

Τροποποιήσεις

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2011 – 2012.

Καταργήθηκε με το ΠΔ56/2016

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 112/2012 με το ΠΔ61/2012

Σχετικά Άρθρα