ΦΕΚ 2885/2011 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2885/2011 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2885
20 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. Κ − 193 / 145251 /Δ2
Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.

Περίληψη:

Οι έδρες και οι περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καταργήσεις:

Καταργήθηκε από την υπ. αριθ. Αριθμ. Y−13 / 20813 /Δ2 (ΦΕΚ 433/2014)

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2885/2011

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση