ΦΕΚ 2996/2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) 2013-2014 --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2996/2013
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2013-2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φυλλου 2996
25 Νοεμβρίου 2013

Aριθμ. 172435/Γ7
Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου οργάνωσης και της λειτουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Περίληψη:

εγκύκλιος σχετικά με το σκοπό της ΠΔΣ, τη δημιουργία τμημάτων, την απασχόληση και το ωράριο εκπαιδευτικών στην ΠΔΣ

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2996/2013

Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση