Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 500/2014 Μεταφορά Θέσεις Φοιτητών με Σοβαρές Παθήσεις (Μετεγγραφές)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 500/2014
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ
(ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 500
28 Φεβρουαρίου 2014

Αριθ. Φ1/28574/Β3
Μ εταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο και τις πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε φοιτητές που ασθένησαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

Άρθρο 3.

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 500/2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΩΝΙΣ−ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Εκτύπωση