ΦΕΚ 500/2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 500/2014
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ
(ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 500
28 Φεβρουαρίου 2014

Αριθ. Φ1/28574/Β3
Μ εταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο και τις πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε φοιτητές που ασθένησαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

Άρθρο 3.

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 500/2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΩΝΙΣ−ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.