ΦΕΚ 1371/2018 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 1371/2018
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1371
24 Απριλίου 2018

Αριθμ. 58167/Δ2
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων.

Περίληψη

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑ
ΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΙΓ. AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ

1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους.

2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο για τη Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Καταργήσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης καταργείται η με αριθμ. πρωτ. 64379/Δ2/18.4.2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1405).

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1371/2018

Αθήνα, 13 Aπριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση