edu.klimaka.gr

Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 878/2021

Αριθμ. 20923/Δ2
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β’ και γ’ της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων γ’ και δ’ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/02-09-1988 υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β’ 649), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
5) Το π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου» (Α’ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
11) Την υπό στοιχεία 106689/Δ2/18-08-2020 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» (Β’ 3523 διόρθωση σφάλματος Β’ 3570).
12) Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/21-09-2020 υπουργική απόφαση «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικων και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικων και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4177).
13) Τις υπ’ αρ. 53/12-11-2020 και 55/26-11-2020 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/7/3166/Β1/12-01-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Μουσικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν μόνο μία αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, στο Μουσικό Σχολείο του Νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Μουσικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Μουσικά Σχολεία.
Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του και αποτελείται από:

α. Έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, που υπηρετούν σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αναπληρωματικά μέλη.

γ. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμους ή αναπληρωτές) που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, και ορίζονται ο ένας (1) ως Γραμματέας, ο ένας (1) ως αναπληρωματικός Γραμματέας και οι δύο (2) ως βοηθοί της γραμματείας.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 με οργανική θέση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδάσκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) ορίζονται δύο Ε.Ε., οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με τα εδάφια α’, β’ και γ’, και για κάθε επιπλέον εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους ορίζεται και μία επιπλέον Ε.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου, η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο, και αποτελείται από:

i. τον Πρόεδρο της που είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

ii. τους Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και

iii. τον Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή Ε.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω 4i και 4α εδάφια, δύναται η θέση να πληρωθεί από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ79.01 άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 που υπηρετεί με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

5. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.

6. Η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας επιλέγει τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής καθώς και το υποστηρικτικό υλικό (αρχείο ήχου, οδηγίες, έντυπα κ.τ.λ.), τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εν συνεχεία τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου τα οποία και αποκωδικοποιούνται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθεντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου.
Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.

Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α’ τάξη Γυμνασίου),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι έλαβαν συνολική βαθμολογία κάτω της βαθμολογικής βάσης των 50 μονάδων) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων.

9. Στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εγγράφονται οι εισακτέοι μαθητές, το πλήθος των οποίων είναι ανάλογο με τον αριθμό των τμημάτων, ο οποίος έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου.

10. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των εισακτέων είναι μέχρι και τρείς (3), εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση είναι περισσότεροι από τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών. Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Ε. ή - εφόσον έχει συγκροτηθεί - από τη Γ.Ε.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Για την κλήρωση συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

11. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου, και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο και προσκομίζουν στο Γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό Σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών/τριών σε άλλο Γυμνάσιο και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας. Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.

2. Μετεγγραφές μαθητών/τριών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, αν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι έξι (26) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης μετά την 31η Οκτωβρίου.

Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Μουσικό Σχολείο.

3. Ο/Η μαθητής/τρια που, ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Σχολείο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β’ και Γ τάξεις Γυμνασίου καθώς, και στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν μόνο μια αίτηση στο Μουσικό Σχολείο του Νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικίας τους ή στο Μουσικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στον νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Μουσικά Σχολεία.

2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα, από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Μουσικού Σχολείου.

Η επιτροπή αποτελείται από:

α. Έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις εκπαιδευτικούς και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16, με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, ως μέλη και

γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου που υπηρετεί στο σχολείο, ως Γραμματέα.

3. Οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β. ορίζονται με τις εξής ειδικεύσεις:

Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής, Πιάνο και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με ειδίκευση σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

4. Για τις παραπάνω μουσικές ειδικεύσεις σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών, δύνανται να ορισθούν ως Πρόεδρος ή/και μέλος/μέλη της Ε.Κ.Ε. ως εξής:

α. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16, με οργανική θέση ή απόσπαση στο οικείο Μουσικό Σχολείο, στους οποίους έχουν αποδοθεί μουσικές ειδικεύσεις.

β. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 που υπηρετούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στους οποίους έχουν αποδοθεί μουσικές ειδικεύσεις,

γ. εκπαιδευτικοί άλλου κλάδου με τις προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων α, β.

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού ευρωπαϊκού μουσικού οργάνου αναφοράς και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής, όταν αυτό είναι ευρωπαϊκό, σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύναται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής.

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο) και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής όταν αυτό είναι παραδοσιακό, σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύνανται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής.

5. Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. για τη Β’ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ’ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α’ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β’ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ’ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:

α. γραπτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία),

β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και

γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από τη διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

6. Με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Διευθυντή/τριας του Μουσικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων.

7. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνεται στην εικοσάβαθμη βαθμολογική κλίμακα. Τα σκέλη μαθημάτων αξιολογούνται χωριστά στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο επιμέρους βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος. Η τελική βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που φέρει την ονομασία του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) ή έξι (6) βαθμολογητών, διαιρούμενο δια του πέντε (5) ή έξι (6) αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου.

8. Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχεται η Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων για το σύνολο των εξετασθέντων κατά τάξη και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α. ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ. ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν τη βαθμολογική βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα) και

δ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν μέχρι και τρεις (3) ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων, κατατάσσονται καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου αριθμού. Εφόσον υπερβαίνουν τους τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών.

Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Κ.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (05) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Για την επίδειξη βαθμολογίας - γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων στις εξετάσεις επιλογής για την Α’ τάξη Γυμνασίου καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής: Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται γραπτώς από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή και μόνο η επίδειξη των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για την Α’ τάξη Γυμνασίου, καθώς και των γραπτών δοκιμίων από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου και τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις Λυκείου. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων - γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α’ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη δευτεροβάθμια κρίση.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτροπής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο έως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου και μετά από πρόσκλησή του/της, στο διάστημα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων επιλογής μαθητών για την Α’ Γυμνασίου και μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους, πραγματοποιείται ενημέρωση των κηδεμόνων και των εισαχθέντων μαθητών, προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν το ατομικό μουσικό όργανο το οποίο θα διδαχθούν. Κάθε εισαχθείς μαθητής με δήλωση του κηδεμόνα του μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία (3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και ευρωπαϊκά).

Κριτήρια για την τελική κατάταξη των μαθητών σε κάθε ένα από τα ατομικά μουσικά όργανα είναι:

α. Το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διδασκαλία κάθε οργάνου. Για τον λόγο αυτόν η 3η σε κατάταξη προτίμηση οργάνου από τους μαθητές αφορά υποχρεωτικά σε όργανο για το οποίο υπάρχει μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο σχολείο με αυτήν τη μουσική ειδίκευση.

β. Ο σχεδιασμός βάσει του οποίου, από την κατανομή των μαθητών ανά όργανο, ικανοποιείται η στόχευση για συγκρότηση Μουσικών Συνόλων του Σχολείου που, ως προς το είδος και τη σύνθεση τους, αντιστοιχούν προς τα προβλεπόμενα από το οικείο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδακτικά αντικείμενα (Μουσικά Σύνολα οργανικής παραδοσιακής μουσικής με αναφορά σε τοπικές παραδόσεις, συμφωνικής μουσικής, φιλαρμονικής ορχήστρας, ορχήστρας εγχόρδων, ελληνικής έντεχνης μουσικής, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ισομερής κατανομή μαθητών ανάμεσα σε μουσικά όργανα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο επιλογής μιας από τις τρεις προτιμήσεις του ή σε άλλο, κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα του. Η τελική κατάταξη των μαθητών στα ατομικά όργανα επιλογής επικυρώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το διδακτικό έτος στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Γενικής Παιδείας.

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Μουσικής Παιδείας.

1.1.Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
3) Μαθηματικά,
4) Φυσική,
5) Ιστορία,
6) Βιολογία και
7) Αγγλικά.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας:
1) Χημεία,
2) Γεωλογία - Γεωγραφία,
3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
4) Θρησκευτικά,
5) Δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά),
6) Πληροφορική,
7) Ιστορία Τέχνης και
8) Θέατρο.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: 1) Καλλιτεχνικά και 2) Φυσική Αγωγή.

1.2. Τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη,
2) Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία,
3) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη,
4) Πιάνο,
5) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς,
6) Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Ιστορία Μουσικής,
2) Κριτική Μουσική Ακρόαση.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:
1) Χορωδία,
2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους).

1.3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Μουσικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Μουσικής Παιδείας και επιλογής.

2.1. Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2.2 Τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας και Επιλογής των τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη Ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση), Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση και Αρμονία στο πιάνο), Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο, Ατομικό Όργανο Επιλογής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και τα Μαθήματα Επιλογής Α’ τάξης Μουσική-Μουσική Τεχνολογία (Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας, Στοιχεία Αντίστιξης, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Επεξεργασία Μουσικού κειμένου με Η/Υ, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι).

β) Η δεύτερη Ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας), Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) και τα Μαθήματα Επιλογής Γ’ τάξης: Αρμονία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Ελεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας, Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ατομικό Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο-Ταμπουράς ή άλλο), Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας, Επεξεργασία Χορικού (Choral), Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας II.

2.3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α. Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το Ατομικό Όργανο Επιλογής καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα.

β. Η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Ωστόσο, για την εφαρμογή του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας του ατομικού οργάνου επιλογής, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα οι μαθητές που έχουν επιλέξει το ίδιο ατομικό όργανο επιλογής είναι δυνατόν να κατανέμονται σε τμήματα με πρώτο κριτήριο το ατομικό όργανο επιλογής, έτσι ώστε τα τμήματα της τάξης να είναι κατά το δυνατόν ισοδύναμα ως προς αυτό και με δεύτερο κριτήριο την αλφαβητική σειρά.

γ. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το Ατομικό Όργανο Επιλογής είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη Β’ τάξη Γυμνασίου, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του κηδεμόνα του μαθητή, το οποίο υποβάλλεται στο σχολείο την πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων.
Κατ’ εξαίρεση, το Ατομικό Όργανο Επιλογής μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι από ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος προκύπτει ότι ο μαθητής χρήζει απαλλαγής από το συγκεκριμένο μουσικό όργανο.
Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής επιλέγει διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας του, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση, ο μαθητής κατευθύνεται σε διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής της ίδιας ή διαφορετικής οικογένειας οργάνων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου και κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα.

δ. Τα μαθήματα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη στο Γυμνάσιο, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη στις Α’ και Β’ τάξεις Γυμνασίου και Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία στη Γ’ τάξη Γυμνασίου, δύνανται να προσφέρονται για τη μία (1) από τις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε δύο ομάδες - επίπεδα, εάν το τμήμα έχει δεκαοκτώ (18) μαθητές και άνω και με την προϋπόθεση της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

ε. Το μάθημα Χορωδία διδάσκεται σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγεται είτε διατμηματικά ανά τάξη ως φωνητικό σύνολο είτε ανά τμήμα. Τουλάχιστον σε ένα από τα τρία σχολικά έτη του Γυμνασίου διδάσκεται υποχρεωτικά ρεπερτόριο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μια δημόσια παρουσίαση προγράμματος από τη χορωδία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

στ. Τα μαθήματα Αρμονία και Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (που περιλαμβάνει τη Γραφή καθ’ υπαγόρευση - Μουσική ανάγνωση και Αρμονία στο πιάνο) καθώς και τα μαθήματα επιλογής Στοιχεία Αντίστιξης, Αρμονία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας II, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας και Επεξεργασία Χορικού (Choral), δύνανται να προσφέρονται σε ομάδες - επίπεδα των πέντε (5) έως δώδεκα (12) μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε μουσικού σχολείου.

ζ. Τα μαθήματα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) και Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) διδάσκονται σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγονται διατμηματικά ή και διαταξικά με τη συγκρότηση ομάδων μαθητών χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, με μαθητές από όλες τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου.
Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Μουσικών Γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γυμνάσια.

β. Τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας της Ομάδας Α’ διακρίνονται ως προς τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης σε γραπτώς-προφορικώς και δι’ ακροάσεως.

i. Τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, εξετάζονται γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά ως προς το πρακτικό μέρος. Τα μαθήματα Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης.

ii. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ κατά το θεωρητικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη) ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει και σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει.

iii. Για την ανακεφαλαιωτική εξέταση των προφορικώς και δι’ ακροάσεως μαθημάτων, οι μαθητές εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής την οποία ορίζει με πράξη του ο Διευθυντής του σχολείου για κάθε μάθημα και η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα και έναν ακόμη εκπαιδευτικό κλάδου μουσικής (ΠΕ79.01, ΤΕ 16, ΕΜ 16) της ίδιας ή παρεμφερούς μουσικής ειδίκευσης. Ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών της διμελούς επιτροπής εξετάσεων αποτελεί τον τελικό βαθμό της εξέτασης αυτής. Τα αποτελέσματα τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση και δεν ανακοινώνονται πριν το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας.

iv. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους.
Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα: Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς, γίνεται από τον κάθε ένα διδάσκοντα ξεχωριστά. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

ν. Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας που εξετάζονται γραπτά και προφορικά (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη), με ακρόαση (Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς), πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο πριν από τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε Μουσικού Σχολείου.

vi. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4692/2020.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

α. Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Μουσικών Λυκείων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Γενικά Λύκεια.

β. Τα Μουσικά Μαθήματα της Ομάδας Α’ ως προς τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, δια ακροάσεως, γραπτώς και προφορικώς.

i. Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής:
Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία και τα Μαθήματα Επιλογής της Α’ τάξης Μουσική - Μουσική Τεχνολογία (Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας, Στοιχεία Αντίστιξης, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Επεξεργασία Μουσικού κειμένου με Η/Υ, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι).

ii Τα μαθήματα που εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης είναι τα εξής: Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο, Ατομικό Όργανο επιλογής.

iii. To μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

iν. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, με ακρόαση, γραπτά και προφορικά, δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημάτων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου. Ως προς την εξεταστέα ύλη εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια στην παρ. iν της ενότητας 1 του κεφ. Η’ της παρούσας απόφασης.

ν. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β’ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των προαγωγικων και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα, την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, την παραπομπή, την απόρριψη, των μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων εφαρμόζονται τα εξής:

1. Για τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις παραγράφους 3, 5 και 6 του άρθρου 12 «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» του π.δ. 126/2016.

2. Στα μαθήματα γενικής παιδείας της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) της ενότητας 1 του κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

3. Για τα μουσικά μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) της ενότητας 1 του κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης που εξετάζονται με ακρόαση ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της ανακεφαλαιωτικής εξέτασης δια ακροάσεως.

4. Για τα μουσικά μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) της ενότητας 1 του κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και του Μ.Ο. των βαθμών της προφορικής και γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

5. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β’) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ’) της ενότητας 1 του κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

6. Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της φοίτησης τους στο Μουσικό Σχολείο.

7. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

8. Στους αποφοίτους του Μουσικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

9. α. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από έξι (6) μαθήματα, εξειδικευμένα σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας και μέχρι τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση, μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 9α. του παρόντος Κεφαλαίου, τότε μετεγγράφεται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνει την τάξη σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας.
 ii. Αν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων κριθεί άξιος προαγωγής αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.
 iii. Μαθητής της Γ’ τάξης που μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου κριθεί άξιος απόλυσης, αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

10. α. Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.
β. Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

11. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

12. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Γυμνασίων, με εξαίρεση τους αποφοίτους της παρ. 9γiii και 10β, του Κεφαλαίου Θ της παρούσας απόφασης, εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Για την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα, εκτός αυτών της μουσικής παιδείας και επιλογής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. α. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μουσικό μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
Για τα μουσικά μαθήματα που εξετάζονται δια ακροάσεως ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό της εξέτασης δια ακροάσεως και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον μέσο όρο των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

β. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β, που δεν εξετάζονται γραπτά, δια ακροάσεως, γραπτά και προφορικά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.

3. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α’ και Β’ τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα μουσικής παιδείας και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

4. Για την προαγωγή των μαθητών/τριών των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον δέκα (10). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δέκα (10).

5. α. Όταν οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος από (10). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

β. Όταν οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, για να εξεταστούν μόνο στα Μουσικά Μαθήματα που έχουν βαθμό μικρότερο του δέκα (10), σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές/τριες δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

γ. Για τους μαθητές/τριες της περ. β. αυτής της παραγράφου δεν υπολογίζεται εκ νέου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) μετά από τη συμμετοχή τους στην ειδική εξεταστική περίοδο, καθώς η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά τη συνέχιση της φοίτησής τους στο Γενικό Μουσικό Λύκειο.

6. Για την απόλυση των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10).

α. Όταν οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο δέκα (10), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

γ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της παρ. αυτής για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του δέκα (10). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο Γενικό Λύκειο και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Ειδικώς, οι μαθητές της Γ’ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τα μαθήματα των ομάδων Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Για τα μαθήματα των ομάδων Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

7. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή/τρια του Γενικού Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο ή στους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

8. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.
Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα μουσικής παιδείας.

9. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

IB. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

Μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις "κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους ’’κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες" μαθητές/τριες.

ΙΓ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2016/2020

Αριθμ. 61387/Δ2
Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τη με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8) Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
9) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (90/Α΄/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
10) Τη με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία».
11) Τη με αριθμ. 25/21-05-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Φ.1/Γ/223/61022/Β1/22-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020».

Β) Η υποπερίπτωση I της παρ. 4 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 ή έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 79.01 ή TE 16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,».

Γ) Η παρ. 5 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα».

Δ) Η παρ. 6 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία τις αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποστέλλει τις οδηγίες στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε.».

Ε) Η παρ. 7 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

ΣΤ) Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1371).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

H Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Καταργήθηκε η αριθμ.73186/Δ2 στο ΦΕΚ 1718/2019

Καταργήθηκε η Αριθμ.58167/Δ2 στο ΦΕΚ 1371/2018)

Καταργήθηκε η αριθμ.64379/Δ2 στο ΦΕΚ 1405/2017

Καταργήθηκαν επίσης οι σχετικές αποφάσεις ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011

Σχετικά Άρθρα