ΦΕΚ 1891/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Pin It

ΦΕΚ 1891/2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1891
11 Ιουλίου 2014

Αριθ. 100637/Γ2
Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες περιεχόμενο της αριθ.100637/Γ2 για τη λειτουργία της Β' τάξης των ΕΠΑΛ

Περιεχόμενα

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Ειδικότητας

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ειδικότητας σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1891/2014

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση