ΦΕΚ 2143/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τροποποίηση της 124062/Γ2 - ΦΕΚ 2350/2013)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

ΦΕΚ 2143/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 124062/Γ2/06-09-2013 (ΦΕΚ 2350) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄-Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2143
5 Αυγούστου 2014

Αριθμ. 115959/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αριθμ.115959/Γ2 και τις αναθέσεις στα μαθήματα επιλογής

Περίληψη

Οι αναθέσεις στα μαθήματα:
Εφαρμογές Πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Μουσική - Στοιχεία Θεατρολογίας)

Τροποποιήσεις

Τροποποιεί την αρ.124062Γ2 (ΦΕΚ 2350/2013)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2143/2014

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06−09−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.