ΦΕΚ 2660/2014 Εξεταστέα Ύλη Α τάξης Ημερήσων / Α-Β Εσπερινών Λυκείων 2014 2015

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 2660/2014
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α-Β ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2660
08 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ.156357/Γ2
Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Μετάβαση

στην εξεταστέα Ύλη Α' τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

στην εξεταστέα Ύλη των Α΄ Β' τάξεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Περίληψη

Αναγράφεται η εξεταστεά ύλη ανά μάθημα, για τα μαθήματα της Α' τάξης των Ημερήσιων και Α'-Β΄τάξεων Εσπερινών Λυκείων

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2660/2014


 

 

Pin It

Εκτύπωση