edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1639/2019 Διαδικασίες Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΙΚΥ

ΦΕΚ 1639/2019
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΙΚΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1639
13 Μαΐου 2019

Αριθμ. 63241/Ζ1
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Μετάβαση

 

Περιεχόμενα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1639/2019

Mαρούσι, 19 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομίας Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα