ΦΕΚ 862/2015 : Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείων 2014-2015

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 862/2015
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 862
15 Μαΐου 2015

Αριθ. 77451/Δ2
Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015 .

Μετάβαση

στο άρθρο με τις αναλυτικές οδηγίες για την αξιολόγηση μαθητών στο Γενικό Λύκειο

Περίληψη

Δίνονται οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών στις γραπτές σχολικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, τον τρόπο βαθμολόγησης και προαγωγής

Τροποποιήσεις

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το σχολικό έτος 2014−2015.

Καταργήσεις

ΦΕΚ 110/2014 : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΦΕΚ 55/2013 : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.24

ΦΕΚ 97/2012 : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.48

 

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 826/2015

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.