Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2003

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2003

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΕΚ 267/2003 ΝΟΜΟΣ 3194 Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις
     
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΦΕΚ 303/2003 Αριθ.21072α/Γ2 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) Δημοτικού - Γυμνασίου : α) Γενικό Μέρος β) Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Εικαστικών, Σπουδών Θεάτρου, Θρησκευτικών, Ιστορίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος 
     
     
     
     
     
     

 

 

Pin It

Εκτύπωση