Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 932/2014 : Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογές Πληροφορικής - Πολιτική Παιδεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 932/2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 932
14 Απριλίου 2014

Αριθμ. 53248/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Περιεχόμενα

Καθορίζονται οι Στόχοι, οι Θεματικές ενότητες διδακτέας ύλης, και δίνονται ενδεικτικές δρατηριότητες

Μετάβαση

στο άρθρο με τις οδηγίες διδασκαλίας και το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α' Λυκείου

Αριθμ. 53243/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

Περιεχόμενα

Καθορίζεται ο Σκοπός και Στόχοι διδασκαλίας ανά διδακτικής ενότητες, με προσθήκη ενδεικτικών δραστηριοτήτων

Μετάβαση

στο άρθρο με τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματαος Πολιτικής Παιδείας Α' Λυκείου

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 932/2014

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση