Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2008

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2008

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
     
     
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΦΕΚ 700/2008 Αριθμ. 7856/191
Καταργήθηκε
Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
ΦΕΚ 357/2008 Αριθμ. 22143/Γ2 Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.
     
     
     
     
     
     

 

 


Εκτύπωση