edu.klimaka.gr

Αναπλήρωση Μαθημάτων Λόγω Καταλήψεων στα Σχολεία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένοο στο ΦΕΚ 4654/2020

Αριθμ. 143849/ΓΔ4
Κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (Α’ 88),
β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136) και με το άρθρο 51 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
γ) του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (Α’ 144).
2) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5) Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/06-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).
6) Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
7) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
8) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Την υπό στοιχεία 116379/Γ2/11-10-2011 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 2400).
10) Την υπό στοιχεία 22143/Γ2/21-02-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 357).
11) Την απώλεια πολλών διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων, γεγονός με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο των μαθητών και την ανάγκη αναπλήρωσης αυτών.
12) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/531/143281/Β1/20-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά (αριθμός σχολικών μονάδων, πλήθος διδακτικών ωρών, αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

  1. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.
  2. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
  3. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).
  4. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.170
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 274/2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ) και στ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5, των περιπτώσεων ε) και ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Την με αριθμό 339/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του διδακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του.

Οι απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών του Πάσχα.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2400/2011 - Αρ.116379/Γ2)

Αρ.Πρωτ.116379/Γ2/11-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210-3442234

«Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών»

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄),
β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄),
γ) του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄),
δ) του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 1120/Η/07-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται τέτοιου είδους δαπάνες, με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την αναπλήρωση διδακτέας Ύλης.
2) Την με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21-02-2008 (ΦΕΚ 357 Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
3) Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.

Αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρόπους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.

ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης.

2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.

3. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρότασή του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου.

Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 357/2008)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 357
5 Μαρτίου 2008

Αριθμ. 22143/Γ2
Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄).
β) Των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄).
γ) Του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται τέτοιου είδους δαπάνες, με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οι κείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την αναπλήρωση διδακτέας Ύλης.
2. Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, αποφασίζουμε:

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση είναι δυνατό να εξασφαλίζεται, σταδιακά, με τους παρακάτω τρόπους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Προσθήκη διδακτικών ωρών μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, όπου ο σύλλογος κρίνει εφικτό ότι μπορεί να γίνει.

δ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

ε. Αξιοποίηση Σαββάτων.

στ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης.

2. Για τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, το Σχολικό Συμβούλιο, μετά από εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του παιδαγωγικά υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου, του Συλλόγου Γονέων και του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του κάθε σχολείου, διατυπώνει τη γνώμη του στο Διευθυντή της Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Δ.Ε μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που δεν διατυπωθούν εισηγήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων διατυπώνεται προς το ΥΠΕΠΘ από τον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Γραφείου μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 357/2008 περί αναπλήρωσης διδακτικών ωρών λόγων καταλήψεων

Σχετικά Άρθρα