ΦΕΚ 2894/2016 Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016-2017 --

ΦΕΚ 2894/2016
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2894
12 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθμ. 141966/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστέα ύλη ανά μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων

Περίληψη

Ορίζονται αναλυτικά ανά εξεταζόμενο μάθημα οι διδακτικές ενότητες που διδάσκονται και εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεων υποψηφίων γενικών λυκείων

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2894/2016


Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση