edu.klimaka.gr

Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού - Επιλογής στο Λύκειο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.108575/Δ2/04-07-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Σπ. Κωνσταντάτος
Τηλέφωνο: 2103442237

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2462)

Για τον σχηματισμό τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο αριθμός μαθητών μιας σχολικής μονάδας που ενδιαφέρονται για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας ικανοποιεί αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Y.A., δύναται να δημιουργηθεί τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται συνδιδασκαλία στα κοινά μαθήματα των δύο ομάδων Προσανατολισμού (Φυσική και Χημεία), ενώ τα άλλα δύο (Μαθηματικά και Βιολογία) διδάσκονται χωριστά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2462/2019)

Αριθμ. 96754/Δ2
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του ν.4640/2019 (Α’ 70) και των περ. ι και ια της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).
2. Την 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 3941) όπως έχει τροποποιηθεί με την με την 190318/ΓΔ4/08-11-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 5065).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Την αριθμ. 19/30-05-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/294/93465/Β1/10-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν.4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ι. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο:

1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’ τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημά των με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06) μαθητές/τριες.

2. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες.

3. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’ τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.

4. Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η’-ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και στην 129818/Γ2/16-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2451) εγκρίνεται η λειτουργία και νέου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.

II. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές.

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί ή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

III. Αλλαγή Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

1) Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου σε σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα Προσανατολισμού οι μαθητές παρακολουθούν Ομάδα Προσανατολισμού που λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής.

2) Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχθούν μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο σχολείο υποδοχής.

Η 108279/Δ2/01-07-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2182 Β’) καταργείται.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Καταργήθηκε το αριθμ.131457/Δ2 στο ΦΕΚ 2626/2016

Καταργήθηκε το αρ.πρωτ.108279/Δ2 στο ΦΕΚ 2182/2016

Αντικαταστάθηκε το αρ.πρωτ.116883/Δ2/21-07-2015 στο ΦΕΚ 1589/2015 - ΦΕΚ 1798/2015

Σχετικά Άρθρα