edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 233/2011 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ν.4027/2011 - ΦΕΚ 233/2011
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 233
4 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4027
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

Περιεχόμενα:

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1. Αντικείμενο έκταση εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 2. Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 3. Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό «Κέντρα Λόγος»

ΜΕΡΟΣ Β : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)

Άρθρο 4. Εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ − ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 5. Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης Ψηφιακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Δίγλωσση εκπαίδευση Κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άρθρο 6. Εκπαιδευτικές μονάδες

Άρθρο 7. Σύνοδος Συνεργασίας

Άρθρο 8. Προγράμματα ανταλλαγών

Άρθρο 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Άρθρο 10. Επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 11. Διοίκηση και Εποπτεία

Άρθρο 12. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

Άρθρο 13. Διευθυντές

Άρθρο 14. Επιλογές και τοποθετήσεις

Άρθρο 15. Αναπλήρωση

Άρθρο 16. Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 17. Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 18. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 19. Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης - Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 20. Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Άρθρο 21. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, συντονιστών και εκπαιδευτικού έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 22. Σχολικά Συμβούλια Σχολικές Επιτροπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 23. Ειδικό επιμίσθιο και αποζημιώσεις

Άρθρο 24. Λοιπές δαπάνες

Άρθρο 25. Επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών μονάδων

Άρθρο 26. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

ΜΕΡΟΣ Γ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28. Εκπαιδευτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Ενίσχυση – Αποσπάσεις – Εισηγητική Επιτροπή

ΜΕΡΟΣ Δ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 29. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 30. Αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες

ΜΕΡΟΣ Ε : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/2008. ( άρθρο 8 και άρθρο 12)

Άρθρο 32. Κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 33. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34. Καταργούμενες διατάξεις
1. Άρθρα 1 έως και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996.
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 13 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α΄ 87).
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 και το άρθρο 8 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
5. Οι παράγραφοι 3, 37 και 38 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Και οι περιπτώσεις γ’ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και ισχύει.
6. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 του ν. δ. 695/1970 (Α΄ 221).
7. Το ν. δ. 154/1973 (Α΄ 219).
8. Η με αριθμό Φ.821/2200Π/96421/Ζ1/2008 (Β΄ 1469).
9. Η με αριθμό Φ.821/25080/67844/Ζ1/2002 (Β΄ 824).
10. Η με αριθμό Φ.821/Α323/Ζ1/447/1997 (Β΄ 106).
11. Το π.δ. 272/1999 (Α΄ 228)
12. Τα άρθρα 40, 41 και 42 του π.δ. 147/1976 (Α΄ 56).
13. α) Τα άρθρα 2, 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 15, κατά το μέρος που αφορούν τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8 και 9 του ν.1304/1982, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985.
β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου παράγραφος 1 του άρθρου 1 και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/ 1992.
δ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).
ε) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) κατά το μέρος που αφορά τις υπηρεσίες που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 32.
στ) Κάθε διάταξη που αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στις υπηρεσίες που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 32.
ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3448/2010 (Α΄ 71).
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαλείφεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 η φράση «των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης».
15. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.

Άρθρο 35...
Άρθρο 36...
Άρθρο 37...
Άρθρο 38. Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου Ν.4027/11 (ΦΕΚ 233/2011) σχετικό με την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις

Σχετικά Άρθρα