edu.klimaka.gr

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

Άρθρο 5 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα Τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των οικείων Σχολικών Συμβούλων. Επίσης μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδέουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΚΕΕ, και των λοιπών κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.

2. Ειδικότερα ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

α) Εποπτεύει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας. Δέχεται και θεωρεί αφενός τον ετήσιο προγραμματισμό και αφετέρου το τριμηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Σχολικών Συμβούλων. Παρακολουθεί την εφαρμογή του, ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνει οδηγίες, μεταφέρει τις οδηγίες του Π.Ι., του ΚΕΕ και των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και γενικά συντονίζει το έργο των Σχολικών Συμβούλων.

β) Καλεί σε συσκέψεις τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του ύστερα από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά τις οποίες εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά που εκείνος κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.

γ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ο οποίος συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις εκθέσεις "αυτοαξιολόγησης" των σχολικών μονάδων και τις δικές του παρατηρήσεις. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα του Π.Ι. και κοινοποιεί στη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και στο ΚΕΕ. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας και η πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της.

δ) Με εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της ειδικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία της ευθύνης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι διοικητικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης του.
i. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους κατά την άσκηση του έργου τους.
ii. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τακτική προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους.
iii. Εισηγείται, μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ την προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συμβούλου σε μία Περιφέρεια.
iv. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών από τους Σχολικούς Συμβούλους που συμμετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
v. Χορηγεί τις άδειες απουσίας των Σχολικών Συμβούλων.
vi. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων.

στ) Ο προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) της Περιφέρειας.

ζ) Σχεδιάζει το πρόγραμμα αντισταθμιστικής υποστήριξης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα αντικείμενα επιμόρφωσης, τη διάρκεια που απαιτείται καθώς και τον τόπο και τον φορέα υλοποίησης. Τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτουν από τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

η) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας και του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφέρειας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ο.ΕΠ.Ε.Κ.), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι και τις επιμέρους σχολικές μονάδες (ενδοσχολική επιμόρφωση).

θ) Παρακολουθεί, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων της Περιφέρειας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

ι) Στις ευθύνες του Προϊσταμένου της Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ανήκουν όσα θέματα έχουν σχέση με τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη λειτουργία των εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων, την προμήθεια των εξοπλιστικών μέσων και των μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

ια) Τα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

I. Εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ), των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

II. Έχουν την ευθύνη της εποπτείας, της καθοδήγησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου, μέσω των Σχολικών Συμβούλων, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), των Κέντρων Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).

III. Συντονίζουν και υποστηρίζουν το έργο των ΠΕΚ και συνδέουν αυτά με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. και το ΚΕΕ.

Σχετικά Άρθρα