edu.klimaka.gr

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 1 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρ. ζ του Ν.2817/2000 και στο άρθρο 1 του Ν. 2986/2002. Στη περιοχή της ευθύνης τους ασκούν τις αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρεί εκάστοτε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική, εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη της σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραμματισμού, αξιολόγησης και έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε), τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανισμό Σχολικών κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) κ.λπ.

2. Ειδικότερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α) Ασκούν τη διοίκηση, καθοδηγούν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των τμημάτων της Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Διοίκησης, καθώς και όλων των επί μέρους υπηρεσιών και υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

β) Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των παραπάνω τμημάτων και συντονίζουν το έργο τους με σκοπό το συντονισμό δράσης ανάμεσά τους, την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

γ) Συγκροτούν με απόφασή τους τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και κυρώνουν τις πράξεις των συμβουλίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

δ) Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τη συγκρότηση των ανωτέρων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2986/2002.

ε) Ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

στ) Προεδρεύουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ, εισηγούνται για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας αυτών των συμβουλίων ή αναθέτουν σε άλλα μέλη του συμβουλίου την εισήγηση.

ζ) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκουν διοικητικά στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

η) Αποφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας αυτών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα.

θ) Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία όλων των εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και υπηρετούν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ι) Συνεργάζονται με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισηγούνται για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση στο επίπεδο της περιφέρειας.

ια) Ενεργούν όλες τις υπηρεσιακές και διοικητικές μεταβολές οι οποίες τους ανατίθενται από την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ιβ) Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην εκείνων οι οποίες προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου και των σχολικών μονάδων, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τον προϋπολογισμό δαπανών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ιγ) Έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού των οικονομικών θεμάτων του χώρου ευθύνης τους.

Άρθρο 2 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας, αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων.

2. Ειδικότερα:

α) Αποφασίζουν σχετικά με την εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης με την οποία ανατίθεται στους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητα γενικής παιδαγωγικής ευθύνης επί ορισμένων σχολείων. Η γενική παιδαγωγική ευθύνη επί αυτών των σχολείων είναι πέραν της ειδικής ευθύνης που έχουν επί των εκπαιδευτικών του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Η γενική παιδαγωγική ευθύνη αναφέρεται στην επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση στα αντίστοιχα σχολεία για γενικότερα θέματα της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.
β) Αναθέτουν στους Σχολικούς Συμβούλους την υποχρέωση να παρακολουθούν την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης τους

γ) Διορίζουν τους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε κοινά θέματα και ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τα διδακτήρια όπου εδρεύουν τα Βαθμολογικά Κέντρα. Η ανωτέρω παράγραφος διαγράφεται με την αριθμ.4517/Δ1/03 ΦΕΚ Β 64/24-01-03.

δ) Ενημερώνονται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων, ασκεί τον προσήκοντα διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο.

ε) Εγκρίνουν την πραγματοποίηση των σεμιναρίων τα οποία διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών σχεδιαστών στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.).

στ) Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των οικείων Σχολικών Συμβούλων, τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Επίσης, εγκρίνουν την κατανομή και ενεργούν τον έλεγχο για τις δαπάνες λειτουργίας των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων.

ζ) Αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τις κοινές συσκέψεις όλων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας, ή τις συσκέψεις κατά νομό ή κατά ειδικότητα ή αντικείμενο, ή τέλος, τις κοινές συσκέψεις των Σχολικών Συμβούλων και των οργάνων διοίκησης. Οι συσκέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του διδακτικού έτους για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στο τέλος του διδακτικού έτους για τον απολογισμό και τη διατύπωση προτάσεων και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

η) Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης τους.

Άρθρο 3 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης, σε σχέση με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιοχή της περιφέρειας, παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Γραφείων των Νομών ή Νομαρχιών και των σχολικών μονάδων.

2. Ειδικότερα:

α) Με απόφασή τους συγκροτούν, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

β) Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ και των γραμματέων αυτών.

γ) Ορίζουν τον αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης, καθώς και τους αναπληρωτές των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

δ) Κυρώνουν τους πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

ε) Τοποθετούν με απόφασή τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

στ) Κυρώνουν τους πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ζ) Τοποθετούν τους Προϊσταμένους Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραμματείας και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

η) Αποφασίζουν για την απαλλαγή των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, καθώς και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών θεμάτων, των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

θ) Αποφασίζουν για την τοποθέτηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.

ι) Αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση μετά τη λήξη της θητείας τους των Διευθυντών σχολικών μονάδων, και Σ.Ε.Κ. καθώς και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.

ια) Κυρώνουν τους πίνακες προακτέων που συντάσσονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και εκδίδουν την απόφαση για προαγωγή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιβ) Κυρώνουν τους πίνακες προαγωγών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

ιγ) Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης λόγω νόσου και την πράξη με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ισότιμων με τις δημόσιες.

ιδ) Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας.

ιε) Ενημερώνονται για την προσφορά υπηρεσίας από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα ως διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι.

ιστ) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ιζ) Ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εκλογή των αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ.

ιη) Εγκρίνουν τις προκηρύξεις, εκλέγουν τους υποτρόφους, παρατείνουν τις υποτροφίες, μεταγράφουν τους υπότροφους και αποφασίζουν για την αύξηση του ποσού και του αριθμού των υποτροφιών.

ιθ) Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας , για την προσφορά υπηρεσιών μέχρι τη συμπλήρωση αυτού, στο γραφείο της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικής μονάδας, εφόσον δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.14 του Ν. 1566/1985. (σ.σ. τροποποίηση με την αρ. 4517/2003 ΦΕΚ 64Β)

κ) Τοποθετούν εκπαιδευτικούς σε θέσεις υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν), των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και των Γραφείων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ύστερα από πρόταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

κα) Εγκρίνουν τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων.

κβ) Αποφασίζουν για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο τις ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

κγ) Χορηγούν τις κανονικές ή αναρρωτικές άδειες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης της Περιφέρειας, στους Σχολικούς Συμβούλους, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τις λοιπές αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

1. Οι περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης προΐστανται των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

2. Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Περιφερειακοί Διευθυντές ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν το έργο τους, είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι του προσωπικού τους και αποφασίζουν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις θέσεις των υπευθύνων και του προσωπικού αυτών, καθώς και για την ανάκληση των αποσπάσεων ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου , με εξαίρεση το διορισμό του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών των ΠΕΚ.

3. Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης

Άρθρο 5 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα Τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των οικείων Σχολικών Συμβούλων. Επίσης μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδέουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΚΕΕ, και των λοιπών κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.

2. Ειδικότερα ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

α) Εποπτεύει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας. Δέχεται και θεωρεί αφενός τον ετήσιο προγραμματισμό και αφετέρου το τριμηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Σχολικών Συμβούλων. Παρακολουθεί την εφαρμογή του, ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνει οδηγίες, μεταφέρει τις οδηγίες του Π.Ι., του ΚΕΕ και των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και γενικά συντονίζει το έργο των Σχολικών Συμβούλων.

β) Καλεί σε συσκέψεις τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του ύστερα από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά τις οποίες εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά που εκείνος κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.

γ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ο οποίος συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις εκθέσεις "αυτοαξιολόγησης" των σχολικών μονάδων και τις δικές του παρατηρήσεις. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα του Π.Ι. και κοινοποιεί στη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και στο ΚΕΕ. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας και η πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της.

δ) Με εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της ειδικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία της ευθύνης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι διοικητικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης του.
i. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους κατά την άσκηση του έργου τους.
ii. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τακτική προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους.
iii. Εισηγείται, μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ την προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συμβούλου σε μία Περιφέρεια.
iv. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών από τους Σχολικούς Συμβούλους που συμμετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
v. Χορηγεί τις άδειες απουσίας των Σχολικών Συμβούλων.
vi. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων.

στ) Ο προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) της Περιφέρειας.

ζ) Σχεδιάζει το πρόγραμμα αντισταθμιστικής υποστήριξης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα αντικείμενα επιμόρφωσης, τη διάρκεια που απαιτείται καθώς και τον τόπο και τον φορέα υλοποίησης. Τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτουν από τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

η) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας και του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφέρειας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ο.ΕΠ.Ε.Κ.), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι και τις επιμέρους σχολικές μονάδες (ενδοσχολική επιμόρφωση).

θ) Παρακολουθεί, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων της Περιφέρειας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

ι) Στις ευθύνες του Προϊσταμένου της Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ανήκουν όσα θέματα έχουν σχέση με τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη λειτουργία των εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων, την προμήθεια των εξοπλιστικών μέσων και των μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

ια) Τα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:
I. Εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ), των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
II. Έχουν την ευθύνη της εποπτείας, της καθοδήγησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου, μέσω των Σχολικών Συμβούλων, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), των Κέντρων Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).
III. Συντονίζουν και υποστηρίζουν το έργο των ΠΕΚ και συνδέουν αυτά με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. και το ΚΕΕ.

Άρθρο 6 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

1. Το Τμήμα Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των τμημάτων αυτής και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

2. Ειδικότερα:

α) Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

β) Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γενικότερα έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών της.

γ) Μεριμνά για τη χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και φροντίζει για τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

δ) Μεριμνά για την έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Θεωρεί τις καταστάσεις των εξόδων κίνησης εκτός έδρας και τις αποστέλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

ε) Μεριμνά για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Γραμματειών των Γραφείων Εκπαίδευσης, καθώς και για τη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραμματειών των Σχολικών Συμβούλων και των σχολικών μονάδων.

στ) Έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του συστήματος της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των ενστάσεων αυτών σε επίπεδο Περιφέρειας.

ζ) Φροντίζει για τον ορισμό των εκκαθαριστών των αποδοχών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων.

η) Εισηγείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών, των αδειών κύησης και τοκετού, των αδειών μητρότητας, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους και όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

θ) Φροντίζει για την παραπομπή των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

ι) Εκδίδει τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του δικαιώματος για τη χορήγηση επιδόματος αγοράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές της χώρας για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες της.

ια) Φροντίζει για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες.

ιβ) Εισηγείται τη διάθεση εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

ιγ) Κοινοποιεί στα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις εγκυκλίους και τη λοιπή αλληλογραφία των Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.

ιδ) Είναι αποδέκτης της αλληλογραφίας όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της Εκπαίδευσης. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και τα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχετικά και μεριμνά για την αλληλογραφία της Περιφέρειας προς το ΥΠΕΠΘ και προς τις περιφερειακές υπηρεσίες.

3. Φροντίζει επίσης για την:

α) Αποδοχή των παραιτήσεων και την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσης των μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου και ανήκουν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

β) Διαβίβαση στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

γ) Συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

δ) Έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων τα οποία μετέχουν στα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

Σχετικά Άρθρα