edu.klimaka.gr

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

(ΦΕΚ 1180/2010 - ΦΕΚ 1340/2002 - ΦΕΚ 820/2014)


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 394/2016)

Αριθμ. 29195/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/2002 τ.Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/2015) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Ο Σχολικός Σύμβουλος, αφού το εγκρίνει, επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση του, οι οποίες και εφαρμόζονται από τον Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.).

Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 820/2014)

Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/6/32251/Δ1/06-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ΄
Πληροφορίες: Ι. Κορομπέλη, Π. Ρούνη
Τηλ: 210-3442333, 210-3443464
Fax: 210-3442897,210-3443194
e-mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr, stelexi(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.2986/2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα », που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Tην υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1667 τ. Β΄/5-7-2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β’) Υπουργική Απόφαση, όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Η παρ. 2γ. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ορίζουν τον αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

Στην παρ. 2ια. του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εισηγούνται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τον ορισμό του αναπληρωτή τους.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


ΦΕΚ 1180/2010 - Αριθμ.84172/ΙΒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1180
6 Αυγούστου 2010

Αριθμ. 84172/ΙΒ

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄−98).

3. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/Β) «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, όπως έχει και ισχύει με τις όμοιες αποφάσεις: (132947/Γ6 (ΦΕΚ 1809 Β/4.12.2003), 353.1/1/4517/Δ1 (ΦΕΚ 64 Β/24.1.2003), 33240/Γ6 (ΦΕΚ 470 Β/11.4.2005), Φ.353.1/3/102865/Δ1 (ΦΕΚ 1461 Β/21.10.2005), Φ353.1/135/147696/Δ1 (ΦΕΚ Β 2487/31.12.2007).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/δ1/8.10.2002 απόφαση ως εξής:

Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος (10), το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«..10. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης, αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής αρμοδιότητάς τους».

Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 32, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«...32. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία Εκπαίδευσης, αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής αρμοδιότητάς τους».

Στο άρθρο 28 παρ. 2 το εδάφιο θ αντικαθίσταται ως εξής:

«...θ. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού της σχολικής μονάδας στο Γραφείο ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΦΕΚ 1340/2002 - Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1340
16 Οκτωβριου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1
Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).

3. Του άρθρου 2 της ΣΤ5/53/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1484/13/31.10.2002).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καθήκοντα και αρμοδιότητες περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και προϊσταμένων τμημάτων αυτών

Τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης περιφέρειας

Τμήμα διοίκησης περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Καθήκοντα και αρμοδιότητες σχολικών Συμβούλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προϊστάμενοι Γραφείων - Φυσικής Αγωγής - Εκπαιδευτικών θεμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διευθυντές - Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ - ΣΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διδακτικό προσωπικό - Σύλλογος Διδιασκόντων

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 1340/2002 περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης και συλλόγων διδασκόντων

Τροποποιήθηκε με την Αρ.84172/ΙΒ/13-07-2010 (ΦΕΚ 1180/2010)

Σχετικά Άρθρα