edu.klimaka.gr

Σύνθεση - Συγκρότηση - Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΠΔ.1/03 - ΦΕΚ 1/2003)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 1
3 Ιανουαρίου 2003

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'. ΑΡΙΘ.1
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 6, παράγραφος 32 του Ν. 3027/2002 ( ΦΕΚ 152Α΄ ),
β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄).
2. Την αριθμ. ΣΤ5/53/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1484Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
4. Την αριθμ. 634/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Υπηρεσιακά Συμβούλια. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών

Άρθρο 1
Υπηρεσιακά Συμβούλια

Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό ειδικό προσωπικό των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) είναι τα εξής:

1. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ - άρθρο 21 ν.1566/1985- ΦΕΚ 167Α΄).

2. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ - άρθρο 21 ν.1566/1985).

3. Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ - άρθρο 6, παράγραφος 19 ν.3027/2002 – ΦΕΚ 152Α΄).

4. Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ - άρθρο 14, παράγραφος 29 ν. 2817/2000 – ΦΕΚ 78Α΄ και άρθρο 7 ν. 2986/2002 – ΦΕΚ 24Α΄).

5. Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ - άρθρο 14, παράγραφος 29 ν. 2817/2000 και άρθρο 7 ν. 2986/2002).

6. Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ – άρθρο 2, παράγραφος 13 ν. 2817/2000).

7. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ – άρθρο 21 ν.1566/1985).

8. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ – άρθρο 21 ν.1566/1985).

Άρθρο 2
Σύνθεση ΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας,

β) δύο προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από άλλους προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη διευθυντές σχολικών μονάδων και σε περίπτωση έλλειψης και αυτών εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄,

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

2. Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ είναι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β΄ της προηγούμενης παραγράφου τακτικά μέλη αυτού, που είναι προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης διευθυντής σχολικής μονάδας και σε περίπτωση έλλειψης και αυτού εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄.

3. Εάν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αντίθετη περίπτωση χρέη προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου και σε περίπτωση έλλειψης προϊσταμένου γραφείου ένα από τα τακτικά μέλη που είναι διευθυντής σχολικής μονάδας και ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

Άρθρο 3
Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

1. Στην έδρα κάθε διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) το διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από ιευθυντή σχολικής μονάδας,

β) δύο προϊσταμένους γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από άλλους προϊσταμένους των γραφείων αυτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι γραφείων ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη διευθυντές σχολικών μονάδων και σε περίπτωση έλλειψης και αυτών εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄,

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

2. Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ είναι ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β΄ της προηγούμενης παραγράφου τακτικά μέλη αυτού, που είναι προϊστάμενος γραφείου και σε περίπτωση έλλειψης διευθυντής σχολικής μονάδας και σε περίπτωση έλλειψης και αυτού εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄.

3. Εάν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου. Σε αντίθετη περίπτωση χρέη προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου και σε περίπτωση έλλειψης προϊσταμένου γραφείου ένα από τα τακτικά μέλη αυτού που είναι διευθυντής σχολικής μονάδας και ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

Άρθρο 4
Σύνθεση ΠΥΣΕΕΠ

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ, που αποτελείται από:

α) ένα σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο του ίδιου συμβουλίου,

β) ένα προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο, μόνο ως προς την ιδιότητα του αντιπροέδρου από προϊστάμενο άλλου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) ένα προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνεται από άλλο προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΠΥΣΕΕΠ διευθυντές ΣΜΕΑ,

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους αυτού.

2. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχεία α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου τακτικών μελών.

Άρθρο 5
Σύνθεση ΑΠΥΣΠΕ

1 Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης,

γ) ένα διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Άρθρο 6
Σύνθεση ΑΠΥΣΔΕ

Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) ένα διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής ή γραφείου τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Άρθρο 7
Σύνθεση ΥΣΕΕΠ

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ, που αποτελείται από:

α) τον πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,

β) τον πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,

γ) από μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούμενο από άλλο μέλος του ίδιου προσωπικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης,

δ) δύο τακτικά αιρετά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικά μέλη και ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

2. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΥΣΕΕΠ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχεία α΄ και β΄ τακτικών μελών.

3. Όταν το ΥΣΕΕΠ εξετάζει θέματα επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄) και του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄), καθώς και ορισμού προϊσταμένων στα ΚΔΑΥ, προεδρεύει αυτού ο αντιπρόεδρος του τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναπληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 2, παράγραφος 15 ν. 2817/2000 ).

Άρθρο 8
Σύνθεση ΚΥΣΠΕ

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί πενταμελές κεντρικό υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που αποτελείται από:

α) τρεις διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και

β) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

2. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΚΥΣΠΕ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχείο α΄ τακτικών μελών.

Άρθρο 9
Σύνθεση ΚΥΣΔΕ

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί πενταμελές κεντρικό υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τρεις διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

β) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

2. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΚΥΣΔΕ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχείο α΄ τακτικών μελών.

Άρθρο 10
Συγκρότηση – Λειτουργία

1. Τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, συγκροτούνται:
α) τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και
β) τα ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι αποφάσεις συγκρότησης των συμβουλίων εκδίδονται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας κάθε συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης ή την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην έδρα των οποίων λειτουργεί κάθε συμβούλιο.

3. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

4. Τα συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων και μεταξύ των παρόντων παρίσταται ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και καλείται στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος του προέδρου.

5. Τα θέματα εισηγούνται:
α) στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ οι διευθυντές των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης,
β) στα ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ οι πρόεδροι αυτών,
γ) στο ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ οι προϊστάμενοι των αρμοδίων διευθύνσεων ή τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο πρόεδρος μπορεί να ορίζει και μέλος του συμβουλίου για την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

6. Τα συμβούλια αλληλογραφούν δια του προέδρου τους.

7. Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα με τα λοιπά μέλη.

8. Τα τακτικά αιρετά μέλη των συμβουλίων, όταν αποχωρούν από την υπηρεσία ή μετατίθενται εκτός της περιοχής του συμβουλίου αντικαθίστανται μέχρι να λήξει η θητεία του συμβουλίου από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη που καθίστανται τακτικά.

9. Στις περιπτώσεις έλλειψης των τακτικών ή αναπληρωματικών αιρετών μελών ή και των τεσσάρων αιρετών μελών των συμβουλίων, ορίζονται εκπρόσωποι για τη συμμετοχή στο συμβούλιο από τις οικείες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αρμοδιότητες υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ

Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

2. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

7. Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

8. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

9. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

10. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών.

11. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.

12. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

13. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

14. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

15. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

16. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

18. Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α΄).

19. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

20. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

21. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

22. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

23. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

24. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

25. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

26. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν την τοποθέτησή τους.

28. Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

29. Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΠΕ.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες ΠΥΣΔΕ

Τα ΠΥΣΔΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ).

2. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και τους υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ.

3. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

7. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

8. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

9. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών.

10. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων και αποσπασθέντων από άλλο ΠΥΣΔΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης.

11. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

12. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

13. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

14. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Ορίζουν τις σχολικές μονάδες των οποίων οι μαθητές ασκούνται στα σχολικά εργαστηριακά κέντρα (ΣΕΚ) καθώς επίσης και τους διδάσκοντες σ’ αυτά.

16. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχόμενων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

17. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

18. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

19. Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997.

20. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

21. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

22. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

23. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

24. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

25. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

26. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων.

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και τα μουσικά σχολεία και προτείνουν την τοποθέτησή τους.

28. Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΔΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες ΠΥΣΕΕΠ

Τα ΠΥΣΕΕΠ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

3. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας στα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

4. Προτείνουν τη μονιμοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

5. Γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997.

6. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

7. Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

8. Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

9. Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

10. Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ΚΔΑΥ και τις ΣΜΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και του άρθρου 6 παράγραφος 19 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α΄).

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες ΥΣΕΕΠ

Το ΥΣΕΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Προτείνει τον ορισμό των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

2. Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

3. Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ.

4. Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των διοριζομένων ως μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2817/2000.

5. Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των προσλαμβανομένων ως αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2817/2000.

6. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

7. Εκδικάζει ενστάσεις των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

8. Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

9. Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών εκπαίδευσης και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

10. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών στο ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

11. Προτείνει τη μετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

12. Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

13. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

14. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την ανάκλησή τους.

15. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών στο ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

16. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

17. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.

18. Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ.

19. Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγου ασθενείας των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

20. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

21. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

22. Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΠΥΣΣΕΠ.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

7. Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.

8. Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

9. Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

11. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.

12. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

14. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

15. Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

16. Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους.

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

18. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

19. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους.

20. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

21. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΔΕ

Τα ΑΠΥΣΔΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ), καθώς και των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών γυμνασίων και ενιαίων λυκείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών γυμνασίων και ενιαίων λυκείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

7. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

8. Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά σχολεία.

9. Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ, των προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και των διευθυντών των πειραματικών σχολείων.

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

11. Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

12. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ, προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής καθώς και τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.

13. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ.

14. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

15. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ, των γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΔΕ.

16. Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων γραφείων ΤΕΕ και των γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

18. Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.

19. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και ΤΕΕ και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

20. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους.

21. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

22. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ

Το ΚΥΣΠE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συμβουλίων.

3. Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

4. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. α) Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β) Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

6. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

7. Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

8. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

9. Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο νομό.

10. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

11. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

12. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

13. Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

14. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

15. Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

16. Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

17. Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠYΣΠE.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες ΚΥΣΔΕ

Το ΚΥΣΔE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, όταν αυτοί είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Εκδικάζει εφέσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

4. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά, στα μουσικά και στα διαπολιτισμικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

7. Γνωμοδοτεί για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

8. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

9. Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο νομό.

10. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

11. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΔΕ.

12. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

13. Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών το κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

14. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

15 Εξετάζει προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

16. Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

17. Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΔΕ ή των ΠYΣΔE.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 19
Τρόπος εκλογής

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα
α) περιφερειακά υπηρεσιακά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ),
β) περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ),
γ) ανώτερα περιφερειακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ),
δ) ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ),
ε) κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και
στ) κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ),
εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης.

Άρθρο 20
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, που υπηρετούν σε σχολεία ή υπηρεσίες της διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές. Οι υπηρετούντες με απόσπαση εκτός των σχολικών μονάδων και οι διατελούντες σε άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην οργανική τους θέση.

2. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν:
α) για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα περιφερειακά και στα ανώτερα περιφερειακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΔΕ) οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, που ανήκουν οργανικά στην περιοχή του αντίστοιχου συμβουλίου, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας,
β) Για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα κεντρικά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) όλοι οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας.

3. Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα μόνο του εκλέγειν.

Άρθρο 21
Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:
α) Του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των περιφερειακών συμβουλίων.
β) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των ανωτέρων περιφερειακών συμβουλίων.
γ) Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψήφιους των κεντρικών συμβουλίων.

2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.

3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψήφιους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή. Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 22
Εφορευτικές Επιτροπές

1. Στην έδρα κάθε διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται δέκα (10) ημέρες πριν από την εκλογή, τριμελής εφορευτική επιτροπή.

2. Οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται από:
α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, που υπηρετούν σε σχολεία της έδρας της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης με ισάριθμους αναπληρωτές.
β) έναν εκπρόσωπο της
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

3. Σε διευθύνσεις ή γραφεία όπου υπηρετούν περισσότεροι από τετρακόσιοι (400) εκπαιδευτικοί μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες από μια εφορευτικές επιτροπές.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των εκπαιδευτικών είναι δύσκολη από την έλλειψη καθημερινής συγκοινωνίας μπορεί ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης να συγκροτεί εφορευτικές επιτροπές, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο κέντρο της περιοχής που είναι απομονωμένη από τη συγκοινωνία.

5. Με τις αποφάσεις συγκρότησης ορίζεται η περιοχή και τα σχολεία, όπου θα έχουν αρμοδιότητα οι εφορευτικές επιτροπές.

6. Ο Πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζει με απόφασή του το γραμματέα και τον αναπληρωτή του από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην έδρα της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 23
Πίνακες εκλογέων

1. Οι διευθυντές εκπαίδευσης συντάσσουν πίνακες εκλογέων στους οποίους περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν (οργανικά, με απόσπαση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές) σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στην οικεία διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν με απόσπαση εκτός των σχολικών μονάδων ή διατελούν σε άδεια κάθε μορφής και ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Οι προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης συντάσσουν πίνακες εκλογέων στους οποίους περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν (οργανικά, με απόσπαση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές) σε σχολικές μονάδες της περιοχής τους ή στο οικείο γραφείο εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση, εκτός των σχολικών μονάδων ή διατελούν σε άδεια κάθε μορφής και ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες του γραφείου εκπαίδευσης.

3. Οι πίνακες εκλογέων, οι οποίοι συντάσσονται κατά σχολείο ή υπηρεσία και υπογράφονται και από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της οικείας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και τον κλάδο ή την ειδικότητα των εκλογέων, στέλνονται σε τρία αντίγραφα στον πρόεδρο της οικείας εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 24
Ψηφοδέλτια

1. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα ή πολυγραφημένα και έχουν χρώμα λευκό, πράσινο και γαλάζιο. Τα λευκά περιλαμβάνουν τους υποψήφιους κάθε συνδυασμού για τα περιφερειακά, τα γαλάζια τους υποψήφιους για τα ανώτερα περιφερειακά και τα πράσινα τους υποψηφίους για τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια.

2. Καθένα από τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνει αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψήφιων αιρετών μελών.

3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αυτών εκτυπώνονται και προωθούνται στις εφορευτικές επιτροπές με τη φροντίδα των αρμοδίων για την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Άρθρο 25
Ψηφοφορία

1. Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.

2. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τρεις δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί:
α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου,
β) ένα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια εντός γαλάζιου φακέλου,
γ) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου φακέλου.
Στη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.

3. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.

4. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.

5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.

Άρθρο 26
Διαλογή

Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:

1. Αντιπαραβάλλει τους πίνακες των εκλογέων με τους πίνακες των ψηφισάντων για να διαπιστώσει τον αριθμό αυτών που ψήφισαν και τον αριθμό αυτών που δεν ψήφισαν.

2. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους των ψηφοδελτίων, τους αριθμεί με χωριστή αρίθμηση για κάθε ένα από τα τρία χρώματα και τους μονογράφει.

3. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρούς προτίμησης.

4. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ' αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία, τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.

5. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφει, στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής, το αποτέλεσμα αυτής κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους.

6. Προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμά της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.

Άρθρο 27
Πρακτικά εκλογής

1. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί, με λεπτομέρεια, πρακτικά για την εκλογή, στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

2. Με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής συντάσσονται δύο αντίγραφα των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από αυτόν και το γραμματέα της επιτροπής και υποβάλλονται το ένα στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και το άλλο στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Τα πρωτότυπα των πρακτικών, οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υποβάλλονται με απόδειξη στο διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, από τον οποίο φυλάσσονται για ένα έτος από το διορισμό των αιρετών μελών στα συμβούλια και ύστερα καταστρέφονται από το περιφερειακό συμβούλιο, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 28
Νομαρχιακές επιτροπές εκλογών

1. Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης συγκροτούνται σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, τριμελείς νομαρχιακές επιτροπές, μια για την πρωτοβάθμια και μια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούνται:
α) από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης ή έναν προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης,
β) και δυο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄, από τους υπηρετούντες σε σχολεία ή υπηρεσίες της διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Οι νομαρχιακές επιτροπές αυτές έχουν ως αποστολή:
α) την εποπτεία της οργάνωσης και της διεξαγωγής των εκλογών,
β) τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών από τις εφορευτικές επιτροπές της διεύθυνσης εκπαίδευσης.
γ) τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων, την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη ταχυδρομικά, στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 29
Ενστάσεις

1. Οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα της εκλογής, να ασκήσουν ένσταση κατά του κύρους της εκλογής σε ορισμένη περιοχή.

2. Η ένσταση ασκείται:
α) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των περιφερειακών και των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων ενώπιον του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.
β) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των κεντρικών συμβουλίων ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Οι ανωτέρω αρμόδιοι για την εκδίκαση των ενστάσεων, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, ελέγχουν τα πρακτικά και αποφασίζουν για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 30
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στηρίζεται στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και στις αποφάσεις με τις οποίες εκδικάστηκαν οι ενστάσεις, κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών.

Άρθρο 31
Διορισμός αιρετών μελών

1. Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά για κάθε συμβούλιο, διορίζονται για μία διετία, η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της εκλογής.

2. Ο διορισμός των αιρετών μελών γίνεται:
α) στα περιφερειακά και ανώτερα περιφερειακά συμβούλια από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης,
β) στα κεντρικά συμβούλια από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Για το σκοπό αυτό ο οικείος περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση:

ι) ορίζουν τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, για τον καθορισμό της σειράς γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των ενδιαφερομένων. Κ ατά την κλήρωση μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών.

ιι) διορίζουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των με βάση τις εξής προϋποθέσεις:
α) εκλογικό μέτρο για τη διάθεση των εδρών των αιρετών εκπροσώπων είναι το ένα τρίτο των έγκυρων ψηφοδελτίων.
β) συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελτίων ίσο ή μεγαλύτερο του μέτρου, παίρνει έδρα. Ο υποψήφιος που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.
γ) για την αδιάθετη έδρα συγκρίνονται το υπόλοιπο συνδυασμού που πήρε την άλλη έδρα με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων συνδυασμών. Την έδρα παίρνει ο συνδυασμός με μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο υποψήφιος του συνδυασμού αυτού που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.
δ) εάν κανένας συνδυασμός δε συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, οι έδρες διατίθενται ανά μία στον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό σε αριθμό ψήφων. Όπου υπάρχει ισοψηφία η διάθεση καθορίζεται με κλήρωση.

4. Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και στους αναπληρωτές τους απονέμεται με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χρόνο της θητείας τους και μόνο ως προς την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού.

5. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των κεντρικών συμβουλίων αποσπώνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων:
α) αποσπώνται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης σε σχολείο της έδρας του συμβουλίου.
β) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα τρίτο των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας, ή
γ) διατίθενται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης στα γραφεία του συμβουλίου για την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

7. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη των περιφερειακών συμβουλίων:
α) αποσπώνται, εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης σε σχολείο της έδρας του συμβουλίου.
β) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το μισό του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Άρθρο 32
Αιρετοί εκπρόσωποι του ΥΣΜΕ

Για την εκλογή και το διορισμό αιρετών μελών στο κατά το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄) Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του παρόντος.

Άρθρο 33
Αιρετοί εκπρόσωποι σε ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των πρoσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ' αυτά εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που ορίζονται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

2. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτά, αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι των ενώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Όταν στον ίδιο τόπο εδρεύουν περισσότερες ενώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι εκπρόσωποι ορίζονται από την ένωση που έχει τα περισσότερα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Αιρετά μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής

Άρθρο 34
Τρόποι εκλογής

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και στο υπηρεσιακό συμβούλιο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετούν σε ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ, που λειτουργούν εκτός έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.

Άρθρο 35
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ της χώρας καθώς και οι υπηρετούντες σε θέσεις του άρθρου 4, κεφάλαιο β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000.

2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, που ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ, πλην αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας,
α) της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την εκλογή αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και
β) σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ όλης της χώρας, εφόσον πρόκειται για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων του ΥΣΕΕΠ.

3. Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνον όσοι είναι γραμμένοι στον πίνακα εκλογέων.

Άρθρο 36
Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα ΠΥΣΕΕΠ και το ΥΣΕΕΠ ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:
α) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψηφίους των ΠΥΣΕΕΠ.
β) Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψηφίους του ΥΣΕΕΠ.

2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.

3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, με τη φροντίδα και την ευθύνη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή.

Άρθρο 37
Eφορευτικές Επιτροπές

1. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται δέκα (10) ημέρες πριν από την εκλογή, τριμελής εφορευτική επιτροπή.

2. Οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται από:
α) ένα σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και σε περίπτωση έλλειψης σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
β) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού ή ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ της έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και
γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης του ειδικού διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Άρθρο 38
Πίνακες εκλογέων

1. Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης συντάσσουν πίνακες εκλογέων, στους οποίους περιλαμβάνουν τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση ή με την ιδιότητα του άρθρου 4, κεφάλαιο β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000 σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Οι πίνακες εκλογέων συντάσσονται κατά ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και τον κλάδο ή την ειδικότητα των εκλογέων και προσυπογράφονται από εκπρόσωπο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τρία αντίγραφα αποστέλλονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 39
Ψηφοδέλτια

1. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα ή πολυγραφημένα και έχουν χρώμα λευκό ή πράσινο. Τα λευκά περιλαμβάνουν τους υποψήφιους κάθε συνδυασμού για τα ΠΥΣΕΕΠ και τα πράσινα τους υποψηφίους για το ΥΣΕΕΠ.

2. Καθένα από τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνει αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψήφιων αιρετών μελών.

3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αυτών εκτυπώνονται και προωθούνται στις εφορευτικές επιτροπές με τη φροντίδα των αρμοδίων για την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Άρθρο 40
Ψηφοφορία

1. Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι την 8η μεταμεσημβρινή ώρα, αν υπάρχουν εκλογείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.

2. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή δύο δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί:
α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου και
β) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου.
Στη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.

3. Για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης αποστέλλει σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για το ΥΣΕΕΠ και το ΠΥΣΕΕΠ.

4. Οι προϊστάμενοι των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης οφείλουν να παραδώσουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, ένα εκλογικό φάκελο και τον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης, βάσει του αντιγράφου του πίνακα εκλογέων στον οποίο σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντας ενώ, οι εκλογείς υπογράφουν στον πίνακα αυτό για την παραλαβή του υλικού.

5. Κάθε εκλογέας συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και στην συνέχεια τον θέτει στον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης στον οποίο σημειώνει τα στοιχεία του ως αποστολέας και τον ταχυδρομεί στην εφορευτική επιτροπή με συστημένη επιστολή το ταχύτερο δυνατό ώστε να φθάσει στην εφορευτική επιτροπή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας. Φάκελοι που θα φτάσουν στην εφορευτική επιτροπή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.

6. Η εφορευτική επιτροπή μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων ανοίγει τους ειδικούς φακέλους, επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκλογέων τα οποία καταχωρεί και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας με ειδική μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Στη συνέχεια ελέγχει τους φακέλους ψηφοφορίας οι οποίοι μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και ρίχνονται στη κάλπη.

7. Κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει αμέσως ή όταν τελειώσει η ψηφοφορία.

8. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.

9. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.

10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.

Άρθρο 41
Διαλογή

Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:

1. Αντιπαραβάλει τους πίνακες των εκλογέων με τους πίνακες των ψηφισάντων για να διαπιστώσει τον αριθμό αυτών που ψήφισαν και τον αριθμό αυτών που δεν ψήφισαν.

2. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους των ψηφοδελτίων, τους αριθμεί με χωριστή αρίθμηση για κάθε ένα από τα τρία χρώματα και τους μονογράφει.

3. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρούς προτίμησης.

4. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ' αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία, τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.

5. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφει, στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής, το αποτέλεσμα αυτής.

6. Προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμά της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.

Άρθρο 42
Πρακτικά εκλογής

1. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί, με λεπτομέρεια, πρακτικά για την εκλογή, στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

2. Με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής συντάσσονται δύο αντίγραφα των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από αυτόν και το γραμματέα της επιτροπής και υποβάλλονται το ένα στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και το άλλο στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Τα πρωτότυπα των πρακτικών, οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υποβάλλονται με απόδειξη στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο φυλάσσονται για ένα έτος από το διορισμό των αιρετών μελών στα συμβούλια και ύστερα καταστρέφονται από το περιφερειακό συμβούλιο, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 43
Ενστάσεις

1. Οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής, να ασκήσουν ένσταση κατά του κύρους της εκλογής σε ορισμένη περιοχή.

2. Η ένσταση ασκείται:
α) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ ενώπιον του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.
β) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Oι ανωτέρω αρμόδιοι για την εκδίκαση των ενστάσεων, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, ελέγχουν τα πρακτικά και αποφασίζουν για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 44
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στηρίζεται στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και στις αποφάσεις με τις οποίες εκδικάστηκαν οι ενστάσεις, κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών.

Άρθρο 45
Διορισμός αιρετών μελών

1. Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά για κάθε συμβούλιο, διορίζονται για μία διετία, η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της εκλογής.

2. Ο διορισμός των αιρετών μελών γίνεται:
α) στα ΠΥΣΕΕΠ από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης
β) στο ΥΣΕΕΠ από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Για το σκοπό αυτό ο οικείος περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση:

ι) ορίζουν τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, για τον καθορισμό της σειράς γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των ενδιαφερομένων. Κατά τη κλήρωση μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ιι) διορίζουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των με βάση τις εξής προϋποθέσεις:
α) εκλογικό μέτρο για τη διάθεση των εδρών των αιρετών εκπροσώπων είναι το ένα τρίτο των έγκυρων ψηφοδελτίων.
β) συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελτίων ίσο ή μεγαλύτερο του μέτρου, παίρνει έδρα. Ο υποψήφιος που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.
γ) για την αδιάθετη έδρα συγκρίνονται το υπόλοιπο συνδυασμού που πήρε την άλλη έδρα με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων συνδυασμών. Την έδρα παίρνει ο συνδυασμός με μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο υποψήφιος του συνδυασμού αυτού που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος
δ) εάν κανένας συνδυασμός δε συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, οι έδρες διατίθενται ανά μία στον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό σε αριθμό ψήφων. Όπου υπάρχει ισοψηφία η διάθεση καθορίζεται με κλήρωση.

4. Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και στους αναπληρωτές τους απονέμεται με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χρόνο της θητείας τους και μόνο ως προς την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού.

5. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΚΔΑΥ ή τις ΣΜΕΑ, όπου υπηρετούν στο μισό εβδομαδιαίο ωράριο, προκειμένου για το ΥΣΕΕΠ και στα δύο τρίτα, προκειμένου για τα ΠΥΣΕΕΠ και απαλλάσσονται των γενικών καθηκόντων τους.

6. Οι τακτικοί αιρετοί του ΥΣΕΕΠ, εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του νομού Αττικής, αποσπώνται σε ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι των ΠΥΣΕΕΠ αποσπώνται σε ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ της έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

7. Στις περιπτώσεις που τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αποχωρούν από την υπηρεσία ή μετατίθενται εκτός της περιοχής του συμβουλίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 10 του παρόντος.

Άρθρο 46
Λειτουργία

Για τη λειτουργία του ΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 47
Μεταβατική διάταξη

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων διεξάγονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την ισχύ του. Μέχρι την εκλογή και το διορισμό των αιρετών μελών μετέχουν στα συμβούλια εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ορίζονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του παρόντος.

2. Οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων και συγκρότησης των εφορευτικών επιτροπών και των νομαρχιακών επιτροπών των εκλογών και η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 48
Τελική διάταξη

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Π.Δ.:
α) 75/1986 (ΦΕΚ 28Α΄)
β) 399/1995 (ΦΕΚ 223Α΄) και
γ) 4/2001 (ΦΕΚ 3Α΄)
καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη, που είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

2. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα