edu.klimaka.gr

Σύσταση ΕΔΕΑΥ - Καθορισμός Καθηκόντων Μελών ΕΔΕΑΥ

Νομική Σύσταση και Καθορισμός Καθηκόντων στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης - ΕΔΕΑΥ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 315/2014)

Αριθμ. 17812/Γ6
Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 1 του 1566/1985 για το σκοπό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
2. του άρθρου 1 του 3699/2008 για τις έννοιες και το σκοπό της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
3. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) για το Νέο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο,
4. της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) που νομικά αποτελεί δεσμευτικό κώδικα για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν για την ευημερία στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους,
5. της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012) με την οποία ορίζεται ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει αναπηρίας και ότι παρέχεται σε αυτά η υποστήριξη που απαιτείται, μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και να αναπτυχθεί, με εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, ένα σχολικό περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σε ίση βάση με τους άλλους,
6. του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄ 30−1−2013) «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τις οποίες ιδρύθηκαν οι ΕΔΕΑΥ ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης,
7. του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
8. του άρθρου 4 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπου αναφέρονται οι σχετικές περί των Ειδικών Διαγνωστικών Επιτροπών Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) ρυθμίσεις.
9. του άρθρου 3 ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Φοίτηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,
10. της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/2007 τ. Β΄) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
11. της υπουργικής απόφασης 353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.» Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σκοπός Οργάνωση

1. Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, συγκροτείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ και του ΣΔΕΥ.

Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

2. Τα ΣΔΕΥ αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ, υπάγονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή και έχουν σκοπό:
α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,
β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και
γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.

Άρθρο 2
Νόμιμη Σύσταση Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από το διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος τελεί χρέη Συντονιστή σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από:

α) Το/τη διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

β) Τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ββ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

γ) Τον/την Ψυχολόγο σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

 δ) Τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με την παράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλή της.

1. Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο σχολείο της με στόχο την υποστήριξή του α) στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και β) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

2. Το κάθε μέλος ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της ειδικότητάς του όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού, συμμετέχει σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφωνα με προτεραιότητες που καθορίζει η ΕΔΕΑΥ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ως συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας σε θέματα που απασχολούν το σχολείο και ως διοικητικού οργάνου.

3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.

4. Η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αποτυπώνεται σε ένα ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο συστήνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις Σχολικές Μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός πρωτόκολλου συνεργασίας που καθορίζεται στην παρούσα.

5. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη σύσταση του ωρολογίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ έχει ως εξής:

α) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ, κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, συγκαλεί Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα «Ορισμός προτεραιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μονάδας που θα εξυπηρετήσει η ΕΔΕΑΥ».

β) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ενημερώνει το/τη Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης που μπορεί να παρίσταται και να συμμετάσχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της.

γ) Παρουσιάζεται εισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας η οποία έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το σύνολο των εκπαιδευτικών.

δ) Καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υποβάλει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στο Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ και συντονιστή των ΕΔΕΑΥ του σχολικού δικτύου.

ε) Ο Συντονιστής του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ μετά από πρόσκληση, καλεί τους προέδρους των ΕΔΕΑΥ όλων των σχολικών μονάδων του ΣΔΕΥ και συνεδριάζουν στην αρχή του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο, με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την κριτική αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών τους.

στ) Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζεται το ετήσιο πρόγραμμα κάθε ΕΔΕΑΥ και διαμορφώνεται το τριμηνιαίο σχέδιο δράσης υλοποίησής του, το οποίο αναθεωρείται εφόσον χρειάζεται ή επικυρώνεται στη συνεδρίαση κάθε τριμήνου.

ζ) Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού ετήσιου προγραμματισμού της ΣΜΕΑΕ.

η) Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ θεωρείται από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της ΣχολικήςΔίκτυος και εγκρίνεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης που ανήκει το Κέντρο Στήριξης.

Άρθρο 3
Γενικές Αρμοδιότητες

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφο 4ε του Ν. 4125/2013 τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού δικτύου.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

δ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.

στ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

ζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.

η) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και το Σύμβουλο ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.

θ) Σχεδιάζει και εφαρμόζει κοινές δραστηριότητες για μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές χωρίς αναπηρία που φοιτούν στο γενικό σχολείο.

 ι) Εφαρμόζει το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή καθώς και τις οδηγίες ή το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα που προτείνονται από το ΚΕΔΔΥ στην περίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη γνωμάτευση.

Άρθρο 4
Τρόπος λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ

1. Το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και τα στελέχη διοίκησης και εποπτείας των σχολικών μονάδων δραστηριοποιούνται ως: α. Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας στην οποία υπηρετούν και κατά ακολουθία των προβλεπόμενων διατάξεων. β. Μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας ΕΔΕΑΥ και κατά ακολουθία των προβλεπόμενων δια της παρούσης.

2. Τα μέλη ΕΕΠ, ως μέλη του συλλογικού διοικητικού οργάνου της σχολικής μονάδας συμμετέχουν σε τακτές ή έκτακτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ από την οποία συντονίζονται, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΣΜΕΑΕ, να αναζητηθούν και εφαρμοστούν τρόποι και μέτρα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ΣΜΕΑΕ και της Σχολικής Δίκτυος στην οποία δραστηριοποιούνται.

3. Ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας ΕΔΕΑΥ, συμμετέχουν σε καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας τους συνεδριάσεις για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα (σύσταση του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, αξιολογικές διαδικασίες, λήψη αποφάσεων). Η συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 του συνολικού χρόνου του ωρολογίου προγράμματος.

4. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τα μέλη της, εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προσφέρουν ατομικά τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 Καθήκοντα και Αρμοδιότητας της παρούσας απόφασης.

5. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

6. Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη του ΕΕΠ θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και απογευματινές ώρες για υποστήριξη της οικογένειας, μετά από απόφαση που θα αποτυπώνεται στο Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο.

Άρθρο 5
Γενικές Αρχές λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

1. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

2. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται διεπιστημονικά και υπό την αιγίδα του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013 δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. οργανώνει τις δραστηριότητές της γύρω από τους άξονες:

α) Διαγνωστική Αξιολόγηση (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε−αα, Ν.4125/2013)των μαθητών που έχουν υποδειχθεί κατόπιν του πρωτοκόλλου συνεργασίας που αναφέρεται στο παρόν, ΚΕΦ Α΄, άρθρο 2 Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ και περιλαμβάνει:
 • Τη διαδικασία αξιολόγησης, συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, χορήγησης ορισμένων δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του μαθητή, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και την καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό.
 • Την παρακολούθηση της πορείας του μαθητή με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς, το εμπλεκόμενο προσωπικό και τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων.

β) Διαμόρφωση του προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε−ββ, Ν.4125/2013) που περιλαμβάνει:
 • Την αξιοποίηση των δεδομένων της διαγνωστικής αξιολόγησης ώστε να καθορίζονται οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, η διαδικασία, η συνάφεια με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης και οι παρεμβάσεις στην οικογένεια ή στη σχολική κοινότητα.
 • Τη σύσταση, την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.
 • Τη μέριμνα και την εφαρμογή των οδηγιών όταν ο μαθητής έχει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ και δίνονται οδηγίες.

γ) Πραγματοποίηση συνεργατικής διεπιστημονικής αντιμετώπισης (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε−γγ, Ν. 4125/2013) που περιλαμβάνει:
• Την από κοινού απόφαση για τη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και τον εξατομικευμένων παρεμβάσεων στην τάξη, στην οικογένεια, στη πιθανή υποστήριξη από άλλους φορείς, στην περαιτέρω παραπομπή.
• Την από κοινού δημιουργία του portfolio με τα παραπάνω δεδομένα, τις εργασίες του μαθητή και φύλλα αξιολόγησης, τα πορίσματα από τις συναντήσεις αξιολόγησης και τα σχόλια από συνεργασίες ώστε να καταγράφεται η πρόοδος του μαθητή και του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ

1. Συνεργάζονται με το προσωπικό του σχολείου για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.

2. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στο χώρο προαυλισμού αλλά και στις προγραμματισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς – υπεύθυνους της τάξης.

3. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν. 1143/81.

4. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Υποβάλλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατόπιν του αποτελέσματος του πρωτοκόλλου συνεργασίας που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 2 του παρόντος.

6. Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας.

7. Τα μέλη ΕΕΠ μετέχουν, όποτε τους καλεί ο Συντονιστής και Διευθυντής του Κέντρου Στήριξης, στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ στην οποία υπάγονται.

8. Προφυλάσσουν και παραδίδουν στο τέλος του σχολικού έτους στο Συντονιστή τον ειδικό εξοπλισμό του έργου το οποίο αποτελεί περιουσία του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ.

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της ΣΜΕΑΕ στην οποία εδρεύουν οι ΕΔΕΑΥ (ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ) ορίζεται ως ο Συντονιστής του προγράμματος με τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες, πέραν των οριζόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ:

1. Επιβλέπει και συντονίζει το έργο του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία κατ΄ αρχήν της ΣΜΕΑΕ και στη συνέχεια όλου του σχολικού δικτύου με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Συντονίζει τις ενέργειες των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς του ώστε να συσταθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ.

3. Προσκαλεί και συμπράττει με τους/τις Διευθυντές/ ντριες των Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς τους αν παραστεί ανάγκη για το συντονισμό του έργου των ΕΔΕΑΥ.

4. Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς του/ της καταρτίζει το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ που συντονίζει.

5. Υποβάλλει για θεώρηση στο/στη Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, σε τρία αντίγραφα, το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ και η τελική έγκριση του προγράμματος δίνεται από το/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.

6. Συνεργάζονται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και όπου κριθεί απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της σχολικής δίκτυος.

Άρθρο 3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΕΑΥ

1. Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ είναι ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, ο οποίος συντονίζει την διαδικασία της συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ.

2. Υποβάλλει για θεώρηση το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ στο Συντονιστή με την έναρξη του σχολικού έτους σε τρία αντίτυπα και τον ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.

3. Συνεργάζεται με το Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ για την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ.

4. Συνεργάζεται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ, Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης της Μονάδας του σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

5. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των προτεραιοτήτων.

6. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του/της Εκπαιδευτικού ΕΑΕ ώστε να καταρτιστεί μια λειτουργική εισήγηση για τις ανάγκες που θα καλύψει η ΕΔΕΑΥ.

7. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διεπιστημονικής ομάδας για την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013

8. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της ΕΔΕΑΥ.

9. Εγκρίνει τις μετακινήσεις, ορίζει τις συναντήσεις με την οικογένεια και αποτελεί το πρόσωπο επαφής της ΕΔΕΑΥ για τη συνοδεία μαθητή ή οικογένειας σε άλλο φορέα.

10. Τηρεί το αρχείο της ΕΔΕΑΥ στο γραφείο του.

11. Υπογράφει και σφραγίζει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης και τα παραπεμπτικά έντυπα της ΕΔΕΑΥ.

12. Τηρεί το παρουσιολόγιο του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ.

13. Συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ, όπου κριθεί απαραίτητο.

14. Υποβάλλει στο Συντονιστή με τη λήξη του σχολικού έτους, την ετήσια έκθεση λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ η οποία παραμένει στο αρχείο της ΣΜΕΑΕ.

Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ

1. Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέλος της ΕΔΕΑΥ, πέραν των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως εκπαιδευτικού ΕΑΕ, έχει στο σχολείο και ρόλο συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για θέματα εξατομίκευσης και προσαρμογής της μορφής διδασκαλίας στις ανάγκες του μαθητή με αναπηρία.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ, πέραν των καθηκόντων του όπως ορίζονται από το Καθηκοντολόγιο (Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007/Β), έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει με τις υπηρεσίες του την ΕΔΕΑΥ ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας.

3. Συνεργάζεται με το Διευθυντή, το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής του μονάδας, καθώς και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής τους μονάδας ώστε να προετοιμάσει την εισήγηση για την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ συνολικά.

4. Εισηγείται στην ΕΔΕΑΥ θέματα εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην τάξη και ειδικής εξατομικευμένης υποστήριξης ΕΑΕ (π.χ. προσαρμογή ή εμπλουτισμό του διδακτέου προγράμματος, οργάνωσης της διδασκαλίας στην τάξη, ειδικού εξοπλισμού και βοηθημάτων, διαχείρισης της τάξης, τρόπου αξιολόγησης του μαθητή) ή σχεδιασμού προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας για διευκόλυνση ή ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης και της συμμετοχής του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες.

5. Προκειμένου να εισηγηθεί την ένταξη μαθητών στο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ λαμβάνει υπόψη:
• τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών,
• τη λειτουργία του Τ.Ε.
• την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη στους κοινωνικούς και συναισθηματικούς τομείς της προόδου του μαθητή
• την ανάγκη για παρέμβαση σε θέματα συγκρούσεων και σε κατάσταση κρίσης στη σχολική μονάδα.

6. Διενεργεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή στη συγκέντρωση στοιχείων για τα μαθησιακά κενά του μαθητή και το εκπαιδευτικό ιστορικό, τις δυσκολίες κατά τη διδασκαλία ή τη μάθηση.

7. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνονται:
• Η ικανότητα του μαθητή να προσαρμόζεται στο σχολικό πρόγραμμα και να ακολουθεί το ρυθμό της τάξης του.
• Η σχολική και ευρύτερη γνώση του μαθητή.
• Οι δεξιότητες (σχολικές, γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και αυτοεξυπηρέτησης), καθώς και το φάσμα των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του μαθητή.
• Τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχει παρακολουθήσει ο μαθητής.
• Οι δοκιμασίες, σε μη τυποποιημένη μορφή, για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της σχολικής γνώσης του μαθητή, ανάλογα με τη σχολική του ηλικία ή το ατομικό του προφίλ.
• Πρωτόκολλα παρατήρησης του μαθητή στην τάξη κατά την ώρα διδασκαλίας.
• Εργασίες και άλλες παρατηρήσεις που παρέχονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της τάξης του.

8. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και παρέχει όλη την αναγκαία υποστήριξη σε εκπαιδευτικό υλικό ώστε να εφαρμόζεται το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή.

9. Μεριμνά για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή με τις εργασίες του, τις δοκιμασίες και τα φύλλα αξιολόγησης, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Άρθρο 5
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού των ΕΔΕΑΥ

1. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός μέλος της ΕΔΕΑΥ έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό

α) την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, την άμβλυνση ή/και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα (οι μαθητές και οι οικογένειες τους) και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους και

β) στην αλλαγή των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των μαθητών ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική λειτουργία της οικογένειας και των μελών της, να ενδυναμώσουν ή να αποκαταστήσουν την ικανότητα κάλυψης των αναγκών τους και εκπλήρωσης του ρόλου ανατροφής, φροντίδας και προστασίας των παιδιών τους.

2. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός της ΕΔΕΑΥ εστιάζεται ιδιαίτερα:

α) σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση στο σχολείο, επηρεάζουν την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και σχολική επίδοση των μαθητών,

β) σε παράγοντες στο περιβάλλον της οικογένειας και της εξωσχολικής ζωής που προκαλούν διακρίσεις, εμπόδια, ανισότητα και αδικίες σε βάρος των δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους παραμελούν, περιθωριοποιούν ή αποκλείουν, με βάση την αναπηρία ή τη διαφορά, από ευκαιρίες συμμετοχής σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με συνομηλίκους ή και ενήλικες, και

γ) στην ανάπτυξη ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος και μιας κοινότητας στην περιοχή ζωής του μαθητή με βάση τις αρχές της συμπερίληψης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης στην κάλυψη αναγκών φροντίδας και προστασίας των παιδιών.

3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή.

4. Συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΔΕΑΥ σε συνεργασία με τους γονείς. Υποστηρίζει την οικογένεια στις ειδικές ανάγκες της για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο.

5. Στηρίζει συστηματικά και προγραμματισμένα, σε ατομική και ομαδική βάση, τους μαθητές, που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα.

6. Προετοιμάζει αυτούς που πρόκειται να αποφοιτήσουν και συνεργάζονται με τον επαγγελματικό σύμβουλο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κοινωνική ή εργασιακή αποκατάστασή, ενισχύοντάς τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

7. Συνεργάζεται με την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών χρησιμοποιεί και τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, με άτομα, ομάδες και κοινότητα.

8. Ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους αρμόδιους φορείς παροχής κοινωνικών επιδομάτων, υπηρεσιών υποστήριξης, ανακούφισης οικογενειών με άτομο μα αναπηρία. Μπορεί να συνοδεύει το μαθητή με ειδικές ανάγκες και την οικογένειά του κατά την επαφή με αρμόδιους φορείς, όταν χρειάζεται, ιδίως σε έκτακτες ανάγκες.

9. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων συνεργάζεται με αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

10. Ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την έκθεση κοινωνικού ιστορικού, η οποία συντάσσεται από τον κοινωνικό λειτουργό, περιγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του και την γενική του εξέλιξη.

11. Α) Για τη σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού απαιτείται: α) η συγκέντρωση των κοινωνικών δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων (επάγγελμα γονέων, υποαπασχόληση ή ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αριθμός μελών, ύπαρξη διευρυμένης οικογένειας, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος γονέα ή άλλου μέλους κ.λπ.).

Β) Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται: α) με ατομικές συνεντεύξεις με το γονέα και τα άλλα μέλη της οικογένειας β) με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι και γ) με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτομο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ

1. Ο/Η Ψυχολόγος, μέλος της ΕΔΕΑΥ, φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας στην εκπαίδευση και την υλοποίηση των στόχων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

2. Εργάζεται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ή σχετικούς φορείς στο περιβάλλον του σχολείου.

3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή.

4. Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, εκτιμά το συναισθηματικό και το νοητικό προφίλ του μαθητή χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους.

5. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο μαθητή, σε μέλη της οικογένειας σύμφωνα με το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης.

6. Προετοιμάζει σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους ανάγκες του μαθητές για κάθε μετάβαση.

7. Εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την τάξη του μαθητή που προάγουν την αυτόεκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων.

8. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε θέματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σχολής γονέων.

9. Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την ψυχολογική αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

α. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το μαθητή, βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών,

β. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στους ανάλογους τομείς,

γ. περιγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή μέσα και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον,

δ. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή, ως προς το πρόβλημά του.

10. Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση απαιτούνται:

α) ατομικές συνεντεύξεις και συνεργασία με το μαθητή αλλά και με το γονέα

β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και

γ) διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες γραμματέα του Σ.Δ.Ε.Υ.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο/η γραμματέας του σχολείου, εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει μέλος του προσωπικού του σχολείου προκειμένου να συμπληρωθεί το ωράριό του. Ο/η Γραμματέας της ΕΔΕΑΥ:

1. Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ.

2. Φροντίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου της ΕΔΕΑΥ, για την έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα και κοινοποιεί στα μέλη της ΕΔΕΑΥ την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

3. Διενεργεί και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της ΕΔΕΑΥ προσυπογράφοντας την μαζί με τον Πρόεδρο και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πρόεδρο για την τακτική ενημέρωση των μελών της ΕΔΕΑΥ.

4. Τηρεί το παρουσιολόγιο των μελών της ΕΔΕΑΥ στο σχολείο της και στέλνει αντίγραφο στο συντονιστή του Κέντρου Υποστήριξης.

5. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων της ΕΔΕΑΥ και τον υποβάλλει στα μέλη της ΕΔΕΑΥ.

Άρθρο 8
Διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

1. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ., σύμφωνα με άρθρο 39 παρ. 4ε, (ηη) του Ν. 4115/2013, προβαίνουν σε παραπομπές προς τα αρμόδια ΚΕΔΔΥ στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η διαφοροδιάγνωση του μαθητή.

Αυτές οι περιπτώσεις μαθητών μπορούν να είναι:

α) μαθητές του σχολείου οι οποίοι συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον,

β) μαθητές με γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ οι οποίοι διαπιστώνεται από την ΕΔΕΑΥ, από την αρχή τηςεφαρμογής του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης ή κατά την παρακολούθηση και διαμορφωτική αξιολόγησή του, ότι έχουν ανάγκες για τις οποίες δεν διαθέτει το σχολείο εναλλακτικούς τρόπους υποστήριξης και τεκμηριώνεται ότι προς όφελος του μαθητή η γνωμάτευση χρειάζεται αναθεώρηση και τροποποίηση.

Για την παραπομπή απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή.

2. Η παραπεμπτική απόφαση της ΕΔΕΑΥ περιλαμβάνει βεβαίωση από τον Πρόεδρο της ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

3. Για την σύνταξη των εν λόγω παραπομπών ο/η Πρόεδρος σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συντάσσει το παραπεμπτικό το οποίο περιλαμβάνει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης και την αξιολόγησή του καθώς και τη διαγνωστική αξιολόγηση του μαθητή.

4. Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται με το ΚΕΔΔΥ για τις ανάγκες της παραπομπής, της αξιολόγησης και της υποστήριξης των μαθητών.

Άρθρο 9
Αρχείο ατομικών φακέλων

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα, με ευθύνη του Διευθυντή και Προέδρου της ΕΔΕΑΥ, τηρείται αρχείο που περιλαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των μαθητών που υποστηρίζονται από την ΕΔΕΑΥ

2. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει:

α. Το πρακτικό της αρχικής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων για την υποστήριξη του μαθητή.

β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ όπου είναι καταγεγραμμένες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο μαθητή.

γ. Το αξιολογικό υλικό της ΕΔΕΑΥ.

δ. Το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης με τα σχόλια παρακολούθησης της πορείας του.

ε. Το παραπεμπτικό στο ΚΕΔΔΥ ή άλλο φορέα, εφόσον υπάρχει.

στ. Η γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ εφόσον υπάρχει.

ζ. Ό,τι άλλο αφορά το μαθητή και το πρόγραμμά του.

Η διακίνηση των εγγράφων αυτών από προς τη σχολική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά

Άρθρο 10
Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ

1. Η ΕΔΕΑΥ συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του/ της Προέδρου.

2. Τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα και καταρτίζεται από κοινού το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, συμπληρώνοντας τα πεδία της επισυναπτόμενης φόρμας.

3. Σε κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΑΥ εφόσον κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή, μπορεί να αξιοποιηθεί επικουρικά οποιοδήποτε μέλος ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ, ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό τους (ΥΑ 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007 τ. Β΄ και Υπ. Απ. Γ6 4494/ΦΕΚ 1503/08−11−2001).
Την πρόσκληση στα ανωτέρω πρόσωπα απευθύνει ο Πρόεδρος της επιτροπής.

4. Οι αποφάσεις της επιτροπής που αφορούν αποκλειστικά διαδικαστικά διοικητικά θέματα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

5. Όλες οι εισηγήσεις τεκμηριώνονται επιστημονικά από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ αλλά σε περίπτωση που υπάρχει διχογνωμία καλούνται υποχρεωτικά σε κοινή συνεδρίαση ο/η Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ και ο/η Διευθυντής/ντρια του Κέντρου Στήριξης και η απόφαση πλέον λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή του Προέδρου κατά πλειοψηφία.

6. Σε περίπτωση απουσίας μέλους Επιτροπής τα υπόλοιπα ασκούν κανονικά όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής χωρίς να λαμβάνουν αποφάσεις.

7. Με ευθύνη του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ συγκαλούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών της, των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και τους γονείς ανάλογα τις ανάγκες και ορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και ο χώρος συνεργασίας.

8. Το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης:

• Καταρτίζεται από την ΕΔΕΑΥ και υπογράφεται – σφραγίζεται από τον Πρόεδρό της. Επίσης υπογράφεται από όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.

• Η συνολική διαδικασία, από τις διαγνωστικές αξιολογήσεις ως την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος και την υπογραφή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δίωρα.

• Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί επίσημο έγγραφο του αρχείου της.

• Εφαρμόζεται από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 9. Καθ’ όλη τη διαδικασία πρέπει να διασφαλίζονται και να τηρούνται οι αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα η αρχή του απορρήτου και του σεβασμού της προσωπικότητας ων εμπλεκομένων.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα