edu.klimaka.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔ 86/2001 .

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 86/2001
(Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.26/2002 και 80/2003)

Άρθρο 13
Σύσταση οργάνων εξετάσεων

Για την προετοιμασία, την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα των δυο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές με τις αντίστοιχες για κάθε μια αρμοδιότητες.

1. Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων

Η επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων που αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα, υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των μαθητών των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, η συγκέντρωση και καταχώριση στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή των βαθμολογικών στοιχείων των μαθητών αυτών, ο εφοδιασμός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και των μηχανογραφικών καταστάσεων των μαθητών για την διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής.
Η επιτροπή στο έργο της συνεπικουρείται από το αναγκαίο προσωπικό, δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου τα οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)

Ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για κάθε ένα από τους τύπους σχολείων:

 • Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και
 • Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

Έργο κάθε μιας από τις ανωτέρω Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων των ημερήσιων και εσπερινών Ενιαίων Λυκείων αντίστοιχα, στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και στις νομαρχιακές επιτροπές και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων κατά την κρίση της διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος ήθελε προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

Οι Κ.Ε.Ε. εφόσον κρίνουν αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων μπορούν να ζητούν την συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.
Κάθε Κ.Ε.Ε. συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως
α) Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη και είναι

ι) Ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή ένας των αντιπροέδρων του Π.Ι. ή ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
ιι) Ένας αντιπρόεδρος ή σύμβουλος του Π.Ι. ή καθηγητής Α.Ε.Ι. ως αντιπρόεδρος.
ιιι) Μέχρι δώδεκα (12) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, από τους οποίους δύο τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., τουλάχιστον δύο (2) είναι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση με βαθμό Α΄. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.
ιν) Ο νομικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.
ν) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αποσπασμένος στην Διεύθυνση αυτή.
νι) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ ή άλλος Διοικητικός υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας με βαθμό Α΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

β) Έκτακτα μέλη
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα μέλη τα οποία μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. εισηγούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Από τα τρία έκτακτα μέλη το ένα είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΕΠ Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄ και τα άλλα δυο καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αντίστοιχης ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.

γ) Γραμματεία
Η γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και πέντε βοηθούς γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Τα μέλη των Κ.Ε.Ε ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ αντίστοιχα και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΚΥΣΔΕ) προκειμένου για τους σχολικούς συμβούλους και τους καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη κατά το ίδιο σχολικό έτος. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραμματεία και τα αναπληρωματικά μέλη του Αντιπροέδρου, των μελών, του Γραμματέα και των βοηθών Γραμματέων.
Για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζονται μέχρι τριάντα δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε.

δ) Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της και τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της. Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαμόρφωση θεμάτων ή διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεμάτων, απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία έκτακτα μέλη - εισηγητές του μαθήματος.

ε) Αν οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της μιας ή και των δύο τάξεων από αυτά που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων μαθητών που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της οικείας Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών οι οποίες διενεργούνται επί θεμάτων που ορίζονται εκ νέου από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

3. Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων.

Την εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας έχει ο Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων.
Χρέη Περιφερειακού Επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος συγκροτεί με απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων.
Για τις Διευθύνσεις Δ.Ε που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε, για την μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης 'φυσικώς αδυνάτων', συντονίζει τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

4. Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων (Ν.Ε.Ε.)

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων η οποία αποτελείται από

 • τον προϊστάμενο της Δ/νσης ως πρόεδρο
 • τους προϊσταμένους των οικείων γραφείων Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα
 • δύο σχολικούς σύμβουλους ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄.

O Πρόεδρος και τα μέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται

 • ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας
 • ένας βοηθός γραμματέας
 • ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων
 • ο σύνδεσμος της Ν.Ε.Ε. με το οικείο βαθμολογικό κέντρο
 • ο οδηγός για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών.

Αν τα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητας της Ν.Ε.Ε. είναι περισσότερα από επτά και μέχρι δέκα τέσσερα μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας , αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα και μέχρι είκοσι ένα τρίτος κ.ο.κ.
Ο σύνδεσμος της ΝΕΕ με το ΒΚ και ο οδηγός μπορεί να είναι και διαφορετικοί για κάθε ημέρα των εξετάσεων.

Έργο της Ν.Ε.Ε. είναι:

 • η διαβίβαση των θεμάτων στα λύκεια στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απ` ευθείας αποστολή τους από την Κεντρική Επιτροπή
 • η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια ευθύνης της
 • η επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις λυκειακές επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εμπλεκόμενο στις εξετάσεις
 • η άμεση αντικατάσταση και η παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο οποιουδήποτε μέλους λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραμματέα ή βοηθού γραμματέα ή επικουρικού προσωπικού δεν ασκεί με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων
 • η άμεση ενημέρωση της Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθμών από αυτό και η αποστολή τους στα λύκεια
 • η συνδρομή των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθμολογητών
 • η λήψη γενικά κάθε μέτρου αναγκαίου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

5. Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.)

Σε κάθε Ενιαίο Λύκειο που χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από τον διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α΄και δύο καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο που ορίζονται από τον οικείο προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται

 • ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας
 • ένας βοηθός γραμματέας
 • δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων
 • ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με τη Ν.Ε.Ε. που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέα για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την Ν.Ε.Ε.
 • μέχρι τρία άτομα βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό.

Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας.

Ειδικά στα ιδιωτικά λύκεια η τριμελής επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δημοσίων Ενιαίων Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημοσίων Ενιαίων Λυκείων.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι

 • η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου
 • η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της
 • η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων αλλά να εναλλάσσονται κάθε ημέρα εξετάσεων
 • η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα
 • ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους
 • η άμεση ενημέρωση της Ν.Ε.Ε. και της ΚΕΕ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο
 • η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν με την επιβεβλημένη υπευθυνότητα τα καθήκοντα τους και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στη Ν.Ε.Ε.
 • η συγκέντρωση και αποστολή στην Ν.Ε.Ε. των γραπτών δοκιμίων
 • η αντιπαραβολή των βαθμών από την ειδική κατάσταση με τα αντίστοιχα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων
 • γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για την διευκόλυνση του έργου της λυκειακής επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου όχι όμως από την βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από πρόεδρο Β.Κ. καθώς και του μαθήματος της Α΄ τάξης που ενδεχόμενα διδάσκουν.

Μπορείτε να δείτε και το κείμενο

Σχετικά Άρθρα