Πρακτικές Δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ για Έλληνες Εξωτερικού 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΦΑΑ 2019

(Απόσπασμα από "Οδηγίες εισαγωγής Ελλήνων Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση")

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

α) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών για την επιλογή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης κατά περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις) και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω.

β) Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία διενεργούνται από επιτροπή που λειτουργεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη γιατρό.

γ) Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΔΡΟΜΟΣ 400μ

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(Βάρος Σφαίρας 6Κ)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

50μ Ελεύθερο

20

µέχρι 55"

6.20μ και άνω

14µ.και άνω

µέχρι 29"

19

55"01-55"50

6.19μ - 6.05μ

13.99µ.-13.60µ.

29"1-30"0

18

55"51-56"00

6.04μ - 5.90μ

13.59µ.-13.20µ.

30"1-31"0

17

56"01-56"50

5.89μ - 5.75μ

13.19µ.-12.80µ.

31"1-32"0

16

56"51-57"00

5.74 - 5.60μ

12.79µ.-12.40µ.

32"1-33"0

15

57"01-57"50

5.59μ - 5.45μ

12.39µ.-12.00µ.

33"1-34"0

14

57"51-58"00

5.44μ - 5.,30μ

11.99µ.-11.60µ.

34"1-35"0

13

58"01-58"50

5.29μ - 5.15μ

11.59µ.-11.20µ.

35"1-36"0

12

58"51-59"00

5.14μ - 5.00μ

11.19µ.-10.80µ.

36"1-37"0

11

59"01-59"50

4.99μ - 4.85μ

10.79µ.-10.40µ.

37"1-38"0

10

59"51-60"00

4.84μ - 4.70μ

 10.39µ.-10.00µ.

38"1-39"0

9

60"01-60"50

4.69μ - 4.55μ

9.99µ.- 9.60µ.

39"1-40"0

8

60"51-61"00

4.54μ - 4.40μ

9.59µ.- 9.20µ.

40"1-41"0

7

61"01-61"50

4.39μ - 4.25μ

9.19µ.- 8.80µ.

41"1-42"0

6

61"51-62"00

4.24μ - 4.10μ

8.79µ.- 8.40µ.

42"1-43"0

5

62"01-62"50

4.09μ - 3.95μ

8.39µ.- 8.00µ.

43"1-44"0

4

62"51-63"00

3.94μ - 3.80μ

7.99µ.- 7.60µ.

44"1-45"0

3

63"01-63"50

3.79μ - 3.65μ

7.59µ.- 7.20µ.

45"1-46"0

2

63"51-63"50

3.64μ - 3.50μ

7.19µ.- 6.80µ.

46"1-47"0

1

64"01-64"50

3.49μ - 3.35μ

6.79µ.- 6.40µ.

47"1-48"0

0

64"51 και άνω

3.34μ - και κάτω

6.39µ.και κάτω

48"1 και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΔΡΟΜΟΣ 200µ.

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(βάρος σφαίρας 4Κ)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ

50µ Ελεύθερο

20

µέχρι 29"

5.15μ και άνω

11.00µ.και άνω

έως 31"0

19

29"01-29"50

5.14μ - 5.00μ

10.99µ.-10.60µ.

31"1-32"0

18

29"51-30"00

4.99μ - 4.85μ

10.59µ.-10.20µ.

32"1-33"0

17

30"01-30"50

4.84μ - 4.70μ

10.19µ.-9.80µ.

33"1-34"0

16

30"51-31"00

4.69μ - 4.55μ

9.79µ.-9.40µ.

34"1-35"0

15

31"01-31"50

4.54μ - 4.40μ

9.39µ.-9.00µ.

35"1-36"0

14

31"51-32"00

4.39μ - 4.25μ

8.99µ.- 8.60µ.

36"1-37"0

13

32"01-32"50

4.24μ - 4.10μ

8.59µ.- 8.20µ.

37"1-38"0

12

32"51-33"00

4.09μ - 3.95μ

8.19µ.-7.80µ.

38"1-39"0

11

33"01-33"50

3.94μ - 3.80μ

7.79µ.-7.40µ.

39"1-40"0

10

33"51-34"00

3.79μ - 3.65μ

7.39µ.-7.00µ.

40"1-41"0

9

34"01-34"50

3.64μ - 3.50μ

6.99µ.-6.60µ.

41"1-42"0

8

34"51-35"00

3.49μ - 3.35μ

6.59µ.-6.20µ.

42"1-43"0

7

35"01-35"50

3.34μ - 3.20μ

6.19µ.-5.80µ.

43"1-44"0

6

35"51-36"00

3.19μ - 3.05μ

5.79µ.-5.40µ.

44"1-45"0

5

36"01-36"50

3.04μ - 2.90μ

5.39µ.-5.00µ.

45"1-46"0

4

36"51-37"00

2.89μ - 2.75μ

4.99µ.-4.60µ.

46"1-47"0

3

37"01-37"50

2.74μ - 2.60μ

4.59µ.-4.20µ.

47"1-48"0

2

37"51-38"00

2.59μ - 2.45μ

4.19µ.-3.80µ.

48"1-49"0

1

38"01-38"50

2.44μ - 2.30μ

3.79µ.-3.40µ.

49"1-50"0

0

38"51 και άνω

2.29μ και κάτω

3.39 µ. και κάτω

50" και άνω

δ) Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί τον βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
06-09-18

Υγειονομικές εξετάσεις  και πρακτικές  δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και  υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το έτος 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Ελλήνων του εξωτερικού για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο τόπος και το αναλυτικό πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους που εξετάζονται στην Αθήνα από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (τηλ. 210-4101185), και στους υποψηφίους που εξετάζονται στη Θεσσαλονίκη από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-587292) .

Οι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

  1. Δελτίο εξεταζομένου
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
  3. Δύο (2) πρόσφατες μικρές φωτογραφίες
  4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα με σφραγίδα, υπογραφή και με γνωμάτευση του ιατρού
  5. Πρόσφατη βεβαίωση οπτικής οξύτητας και διάκρισης χρωμάτων
  6. Πρόσφατο καρδιογράφημα, συνοδευόμενο απαραίτητα με τη γνωμάτευση του γιατρού.

Σημειώνεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Οι υγειονομικές εξετάσεις (ακτινογραφία, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας) μπορεί να είναι από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή από ιατρό του δημοσίου, ή από ιδιώτη ιατρό.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των ανωτέρω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

http://dide-peiraia.att.sch.gr

https://srv-dide-v.thess.sch.gr/


 

 

Pin It

Εκτύπωση