Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.153/98875/Α5/24-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Γ. Νταραγιάννης
Δ. Ραυτόπουλος
Τηλ. :210-3442696, 210-3442099
Fax: 210-3442077

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α Φ.153/40138/Α5/23.3.2020 (ΦΕΚ 1106 Β΄ και 1501 Β΄ Διορθώσεις Σφαλμάτων).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΚΥΑ (B’ 422) «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων… ΕΠΑΛ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253.2/92419/Α5/2017 (Β΄ 1937) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2020 των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ΄ τάξης ημερήσιων, Γ΄ τάξης εσπερινών τριετούς και Δ΄ τάξης εσπερινών τετραετούς ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2020

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ

24 -9-2020

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25 -9-2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΣΑΒΒΑΤΟ

26 -9-2020

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

28 -9-2020

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ

29 -9-2020

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

30 -9-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Β. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2020-21 ορίζουμε το διάστημα από την Δευτέρα 14-9-2020 μέχρι και την Δευτέρα 21-9-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Μετάβαση:
- στην Εγκύκλιο Διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ)
- στο Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων


Εκτύπωση