Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ

07-08-18
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας των ΕΠΑΛ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19-9-2018

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝέαΕλληνική Γλώσσα)

ΠΕΜΠΤΗ

20-9-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21-9-2018

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

24-9-2018

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4473)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ

25-9-2018

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

26-9-2018

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ

27-9-2018

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ σε κοινά θέματα στα μαθήματα όπου η εξεταστέα ύλη είναι κοινή και σε διαφορετικά στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)» όπου η ύλη διαφοροποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.253.2/92419/Α5/01-06-2017, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.  Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.


Εκτύπωση