edu.klimaka.gr

Πρόσβαση Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις σε ποσοστό 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%

Αρ.Πρωτ.Φ.153/52642/Α5/10-05-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Ε. Πλατάνα, Δ. Παπαδόπουλος
Δ. Ραυτόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3442693, 2074, 2099

Θέμα: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β΄) «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄).»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 4, του ν.3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α´) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β’): «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β΄): «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄): «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες,… », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄): «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. To Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α´) όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/216/52222/Β1/10-05-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟΝ

1. Τα άρθρα 1 έως 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και Σχολές Πανεπιστημίων

Ορίζονται, ως ακολούθως, τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και οι Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου ΤΕΛ ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή απολυτηρίου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ (πίνακας 1) και β) είναι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίου ΤΕΛ ή πτυχίου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α’ ή απολυτηρίου ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 ή του ν.4386/2016 ή του ν.4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (πίνακας 2). Οι παθήσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’

 Α/Α ΤΜΗΜΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ή ΣΧΟΛΗ Κ.Α.
ΣΧΟΛΗΣ 
(...) (...)
Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την αναγραφή των τμημάτων και των παθήσεων

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) Για την εγγραφή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει σφραγίδα Διευθυντή, είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι «ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο του προγράμματος σπουδών του ΤΕΦΑΑ, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του απαιτεί έντονη σωματική άσκηση».

2) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήμα/τα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

3) Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β’) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο μουσικό όργανο και ένα σημαντικό επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων (γνώση Θεωρίας Μουσικής, Τονικής Αρμονίας, στοιχείων Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχείων βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχείων Μουσικής Τεχνολογίας και δυνατότητα αναγνώρισης μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος)

4) Για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας και της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι και άρρενες.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 35, παρ. 1, του ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αριθμό θέσεων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων:

 1. Στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 1 (Πίνακας 1) της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).
 2. Στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του άρθρου 1 (Πίνακας 2) της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ή ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν.4386/2016 ή του ν.4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) ή είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού θέσεων που προβλέπεται για την κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (193 Α’), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (70 Α’). Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δε λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων όπως ορίζονται ανωτέρω. Τυχόν αδιάθετες θέσεις αυτής της περίπτωσης διατίθενται στους υποψηφίους της περίπτωσης α.

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω για τα δικαιολογητικά .

Άρθρο 3
Αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους.

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 35, παρ. 1, του ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και επιθυμούν την πρόσβαση τους στα Τμήματα ή Εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν πρόσβαση, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας οριστικής υποβολής, κανένα εκπρόθεσμο μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό.

2. Οι υποψήφιοι, αφού εκτυπώσουν από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής την Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο και την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογράφουν στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την οποία γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των υποψηφίων με το ηλεκτρονικό αρχείο. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μόνο ένα (1) μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την αποστολή των παραπάνω εντύπων και των δικαιολογητικών δεν θα γίνεται αποδεκτή άλλη υπεύθυνη δήλωση και μηχανογραφικό δελτίο ή τροποποίηση αυτών. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή των υποψηφίων.

3. Το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύονται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο TEE Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝΕΕΓΥΛ) ή του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Αν η διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους που προηγείται του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής, οι βαθμοί απόλυσης των υποψήφιων μαθητών της τρίτης τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘ, μετά από την έκδοσή τους.

Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος ημεδαπός υποψήφιος υποβάλλει επιπλέον ευκρινή φωτοαντίγραφα των εξής:

 1. Βεβαίωση αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Eυρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 2. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
 3. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα.

‘Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή, κ.λ.π.) πρέπει απαραιτήτως να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει είτε από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, είτε με τη σχετική επισημείωση (APOSTILLE) από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26.3.2014):

 1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
 2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται: α) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφραστές του Μητρώου μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, β) από δικηγόρο σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, παρ. 2, ν.4194/2013 - ΦΕΚ 208 Α΄/27.09.2013), γ) από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

Β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Δ) Αν το Μηχανογραφικό Δελτίο υποβάλλεται, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, τότε συνυποβάλλεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο της εξουσιοδότησης.

Τα δικαιολογητικά που αποστέλλουν οι υποψήφιοι προς την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταστρέφονται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την αποστολή.

4. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτιμήσεις για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Με τη δήλωσή του, ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος φοιτητής. Δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος ο κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτήσει μετά από εισαγωγή του σ’ αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

5. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα αν είναι Πανεπιστήμια ή Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΑΣΤΕ. Με τη δήλωση προτίμησής του, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι:

 1. σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που δεν έχει δηλώσει.
 2. δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν ο βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου του, κατά περίπτωση, είναι μικρότερος από το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
 3. αν με το βαθμό του απολυτηρίου ή πτυχίου του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.

Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής.

6. Η δήλωση προτίμησης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και τις υπόλοιπες ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Αίτηση -Μηχανογραφικό Δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το μοναδικά επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου. Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του και τη λήξη της τεθείσας κάθε φορά προθεσμίας.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

1. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, του άρθρου 8 της παρούσας με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

2. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, κατά περίπτωση, για τις σχολές και τα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις»

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει δηλώσει τη σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση με προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εισάγονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 5
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – Ηλεκτρονική εγγραφή των εισαγομένων σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων του άρθρου 2 εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εγκρίνεται από την επιτροπή και κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι επιτυχόντες στα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσον αφορά τη διάθεση Η/Υ.
 Ο/η επιτυχών/ούσα εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου. Στη συνέχεια καλείται να συμπληρώσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. Ακολούθως, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική για όλους τους επιτυχόντες, ενώ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δια της αποστολής προσωποποιημένου μηνύματος με μοναδικό κωδικό, τον οποίον θα πρέπει ο αιτών να εισαγάγει στην ηλεκτρονική εφαρμογή προς επιβεβαίωση της ορθότητάς του. Οι διαδικασίες εγγραφής της παρούσας διενεργούνται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75).

4. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή ΑΣΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Α.Ε.Α.. Εάν κάποιος επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή ΑΣΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, οφείλει με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 , να δηλώσει το Τμήμα ή Σχολή που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα να αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο Τμήμα ή στη νέα Σχολή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ. 6, του ν.1599/1986.

Άρθρο 6
Εγγραφή εισακτέων απευθείας στις Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών

1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, λόγοι υγείας, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σημαντικό λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης κατά το άρθρο 5 της παρούσας, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

2. Η διαδικασία εγγραφής της παρ. 2 του άρθρου 5 πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή.

3. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

4. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής.

5. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

6. Όλοι οι εγγραφέντες, είτε με την ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 5, είτε με την απευθείας επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων του παρόντος άρθρου, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
 4. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Η γραμματεία, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των εγγραφέντων με τα περιεχόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων.»

2. Το άρθρο 8, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 8
Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων της παρούσας, που εισάγονται στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, συγκροτείται Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από:

 1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων ή προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. συναφούς αντικειμένου ή άλλο υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με βαθμό Α'.
 2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ή άλλο υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με βαθμό Α΄.
 3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α΄.

Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που μπορεί να είναι διοικητικός υπάλληλος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με βαθμό Α΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. ή Π.Ε., ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και ένα από αυτά, με τον υψηλότερο βαθμό, ως Πρόεδρο αυτής.

Έργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, η ενημέρωσή του με τους βαθμούς τίτλων απόλυσης του άρθρου 2 της παρούσας και με την χρονολογία γέννησής τους, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση του σχετικού πίνακα, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση.»

3. Ο Πίνακας Παθήσεων που καθορίστηκε με την Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557 Β’) κοινή υπουργική απόφαση, ακολουθεί ως Παράρτημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαΐου 2022
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την αναγραφή των τμημάτων και των παθήσεων

 


ΦΕΚ 1794/2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1794
15 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Φ.253/143554/Β6
Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1612/4−10−2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β΄ /8−1−10) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.».
7. Τις απαντήσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα με αρ. Φ151/159985/Β6/23−12−2009 και Φ151/107785/Β6/2−9−2010 έγγραφα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τις αποκλειόμενες παθήσεις αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εισαγωγής

Ορίζουμε, ως ακολούθως, τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011, μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ανά κατηγορία πάθησης, καθώς και τα Τμήματα στα οποία, αποκλείεται η εισαγωγή τους λόγω της πάθησης. Οι παθήσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και υπό την προϋπόθεση ότι η πάθησή τους τούς επιτρέπει την εισαγωγή:

 1. Στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).
 2. Στις Σχολές και στα Τμήματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
 3. Στις Σχολές και στα Τμήματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄).

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων εισακτέων, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής.

Άρθρο 3
Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και επιθυμεί την πρόσβασή του στα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλει αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σχετικό μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, το οποίο επέχει θέση αίτησης−δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξή της. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 ως προθεσμία υποβολής ορίζεται το διάστημα από 18 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου.

2. Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε Λύκειο πλησίον του τόπου κατοικίας του υποψηφίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Για να διευκολυνθεί ο υποψήφιος στις επιλογές του, μπορεί να προμηθεύεται από το οικείο Λύκειο ή την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, υπόδειγμα έντυπης αίτησης − μηχανογραφικού δελτίου, στο οποίο μπορεί να καταχωρίσει τις προτιμήσεις του με την επιθυμητή γι’ αυτόν σειρά, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως βοήθημα.

3. Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων δικαιούται και οφείλει να ελέγξει ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του την ορθή καταχώριση των ατομικών του στοιχείων και των προτιμήσεών του. Για το σκοπό αυτό πριν την οριστική παραλαβή της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου εκτυπώνεται από τον χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρόχειρο αντίγραφο, το οποίο δίδεται στον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του για έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων παραλαμβάνεται οριστικά και εκτυπώνονται τρία (3) αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και από το Διευθυντή του Λυκείου. Το ένα από αυτά τα αντίγραφα δίδεται στον υποψήφιο και το άλλο φυλάσσεται στο Λύκειο υποβολής, μέχρι το μήνα Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφεται. Το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του υποψηφίου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Η αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής:

 1. Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0−20).
 2. Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
 3. Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι:
επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

β) Φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, με επίδειξη του πρωτοτύπου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, η οποία έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1612/4−10−2010) υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

5. α) Στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτιμήσεις για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι η πάθησή του δεν αποκλείει την εισαγωγή του σε αυτά. Με τη δήλωσή του, ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στην οποία είναι ήδη σπουδαστής. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτηθεί μετά από εισαγωγή του σ’ αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και ότι δεν έχει κάνει χρήση και άλλης ειδικής κατηγορίας το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα αν είναι Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ.

γ) Με τη δήλωση προτίμησής του, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν ο βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου του, κατά περίπτωση, είναι μικρότερος από το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι αν με το βαθμό του απολυτηρίου ή πτυχίου του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει. Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής.

δ) Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και τις υπόλοιπες ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το μοναδικό επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου

ε) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, τα Λύκεια στα οποία κατατέθηκαν οι αιτήσεις− μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων – μηχανογραφικών δελτίων, που υποβλήθηκαν σ’ αυτά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (για την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας).

2. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, του άρθρου 8 της παρούσας με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων.
 Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

3. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, κατά περίπτωση, για τις σχολές και τα τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 5% των θέσεων επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε τμήμα.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε
σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει δηλώσει τη σχολή ή τμήμα με προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα, εισάγονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 5
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα εγκρίνεται από την ανωτέρω επιτροπή και κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνεται από το Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Άρθρο 6
Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας

1. Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για εγγραφή
 2. Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
 4. Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚΒ΄−1612/4−10−2010) υπουργική απόφαση κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 5. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για
τα επόμενα έτη.

4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το Τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Άρθρο 7
Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών

Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων του άρθρου 3 της παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων−Μηχανογραφικών δελτίων και των δικαιολογητικών, τη σύνταξη
ονομαστικού πίνακα υποψηφίων, συγκροτείται Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών η οποία αποτελείται από ένδεκα (11) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα, κατηγορίας ΠΕ και με βαθμό Α΄, ορίζεται ως πρόεδρος, και ένα τουλάχιστον από τα λοιπά μέλη προέρχεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής, από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

Άρθρο 8
Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων της παρούσας, που εισάγονται στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, συγκροτείται Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από:

i) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄.

ii) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλο υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α΄.

iii) Έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄.

Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που μπορεί να είναι διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε., ορίζονται από τον Υπουργό Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και ένα από τα μέλη ως Πρόεδρο αυτής.

Έργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, η ενημέρωσή του με τους βαθμούς τίτλων απόλυσης του άρθρου 2 της παρούσας και με την χρονολογία γέννησής τους, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση του σχετικού πίνακα, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κύρωση.

Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις

Στις επιτροπές των άρθρων 7 και 8 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό τους όργανο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση στο άρθρο με τις διαδικασίες διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων

Σχετικά Άρθρα